Rezistencijos (pasipriešinimo okupacijai) dalyviai Varnių krašte

Skelbiame Varnių krašto (buvusio Telšių apskrities Varnių valsčiaus, buvusio Varnių rajono (jo dalis dabar patenka į dabartinę Šilalės rajono teritoriją), dabartinės seniūnijos teritorijos ir artimiausių aplinkinių vietovių) antrosios Sovietų Sąjungos okupacijos metu žuvusių, suimtų partizanų, represuotųjų (suimti, įkalinti), mirusių įkalinime pasipriešinimo okupacijai (rezistencijos) dalyvių: partizanų, jų ryšininkų, rėmėjų, pogrindinių organizacijų narių, kitų antiokupacinių pasipriešinimo akcijų dalyvių sąrašą.

(Pabaiga. Pradžia Nr. 67)

Kazlauskas Antanas-Martynas, Tarzanas. Žuvo 1954.
Kazlauskas Kazys-Šarolis. Žuvo 1948.
Kelpša Jonas (1910). Suimtas 1944, mirė įkalinime 1945.
Kelpšas Jonas (1914). Žuvo 1945.
Kentra Jonas-Tigras (1924). Žuvo 1950.
Keršys Napoleonas-Švogeris, Margis (1922). Žuvo 1950. Žemaičių apygardos vado pavaduotojas.
Kybartas Vladas-Pikas (1925). Žuvo 1949.
Klapatauskas Julius (1924). Suimtas 1944.
Klimaitė-Lukauskienė Eugenija-Žibuoklė (1930). Suimta 1948. Ryšininkė-rėmėja.
Klimas Pranas (1895). Suimtas 1944.
Kmita Edmundas-Evaldas (1918). Žuvo 1961.
Kniukšta Antanas-Audra, Atrakcionas (1922). Žuvo 1949.
Kniukšta Juozas-Giedra (1930). Žuvo 1950.
Košys Jonas (1902). Suimtas 1950. Ryšininkas-rėmėjas.
Kučinskas Klemensas-Dobilas (1927). Suimtas 1952. Ryšininkas-rėmėjas.
Kugelevičiūtė-Petkienė Elvyra-Šatrija (1934). Suimta 1953. Ryšininkė-rėmėja.
Kulevičius Antanas-Pikis, Erškėtis (1922). Suimtas 1948. Ryšininkas-rėmėjas.
Kumža Aleksas-Ruginis, Rugys (1907). Suimtas 1946. Ryšininkas-rėmėjas.
Kuneika Jonas-Klausutis (1909). Suimtas 1947, mirė įkalinime 1956. Ryšininkas-rėmėjas.
Laurinavičius Petras-Putinas, Baublys (1936). Suimtas 1954. Ryšininkas-rėmėjas.
Lečas Jonas-Elnias (1927). Žuvo 1952. Būrio vadas.
Liesys Antanas-Idenas, Tvenas, Žiedas, Geraldas, Tonis (1919). Žuvo 1951. Vakarų Lietuvos (Jūros) srities štabo viršininkas.
Lileikis Jonas (1920). Suimtas 1944. Partizanas.
Lileikis Petras-Žuvelė, Algis, Girėnas (1922). Žuvo 1951.
Lotužys Petras-Nemunas (1928). Suimtas 1947. Ryšininkas-rėmėjas.
Lukauskaitė Valerija-Birutė (1924). Suimta 1946. Ryšininkė-rėmėja.
Lukauskas Aleksandras (1933). Suimtas 1951.
Lukauskas Jonas (1905). Suimtas 1951.
Lukauskas Juozas (1924). Suimtas 1951.
Lukauskas Liudvikas-Jurginas, Liūtas, Kontrimas, Skirgaila, Tvirbutas (1914). Žuvo 1950. Būrio vadas.
Lukauskas Pranas-Butigeidis, Krivaitis (1920). Žuvo 1948.
Lukauskienė Ona (1913). Suimta 1951.
Macijauskienė Ona (1912). Suimta 1947.
Macius Juozas (1927). Suimtas 1949. Ryšininkas-rėmėjas.
Malakauskas Pranas (1925). Suimtas 1944, mirė įkalinime 1951.
Margevičius Antanas (1917). Suimtas 1944.
Mašidlauskas Stasys (1906). Suimtas 1944.
Matulis Boleslovas (1921). Suimtas 1944, mirė įkalinime 1946.
Mažeika Jonas-Vasaris (1912). Suimtas 1948. Ryšininkas-rėmėjas.
Mažeika Leonas (1920). Suimtas 1944.
Mažeika Petras-Kombinatorius (1905). Suimtas 1949. Partizanas.
Mėčius Vytautas (1924). Suimtas 1944.
Micius Jonas (1926). Suimtas 1951.
Mickus Pranas (1916). Suimtas 1944.
Miečius Petras (1898). Suimtas 1951.
Miknius Stanislovas-Stambuolis (1917). Žuvo 1947.
Mikutavičius Albertas Pranas-Parkerinė Plunksna (1926). Žuvo 1946.
Mikutavičius Alfonsas (1924). Suimtas 1946.
Mikutavičiūtė-Palevičienė Eugenija Aleksandra-Tulpė (1922). Suimta 1946. Ryšininkė- rėmėja.
Milevičius Adomas (1906). Suimtas 1947. Ryšininkas-rėmėjas.
Mizgiris Juozas-Rūkas (1908). Žuvo 1950.
Monkevičius Petras (1907). Suimtas 1951. Partizanas.
Monkus Petras-Sidabras, Ginutis (1921). Suimtas 1952. Partizanas.
Monstvilas Jonas-Beržas, Dobilas (1924). Žuvo 1947.
Monstvilas Mečys-Motiejus (1922). Žuvo 1947.
Montvydas Vladas-Žemaitis, Etmonas, Dėdė, Rimantas, Algimantas, Virškalnis, Arūnas, Aušra, Kęstutis, Lapė, Žyba (1911). Žuvo 1953. Šatrijos rinktinės, Žemaičių apygardos vadas. Ėjo Vakarų Lietuvos (Jūros) srities vado pareigas. Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Vyriausiosios vadovybės–Tarybos narys.
Montvydienė-Ralytė Bronislava (1921). Suimta 1951. Ryšininkė-rėmėja. Žemaičių apygardos vado žmona.
Mušinskas Petras. Žuvo 1951.
Narkevičienė Aniceta-Marta, Gegutė (1924). Žuvo 1951.
Narmontaitė Aniceta-Aušra (1927). Žuvo 1949.
Narmontas Jonas-Atvažnykas (1914). Žuvo 1948. Būrio vadas.
Navickas Bronius (1924). Suimtas 1945.
Navickas Jonas (1923). Suimtas 1946.
Navickas Povilas (1906). Suimtas 1953.
Norkevičius Antanas-Naras (1919). Suimtas 1946, nuteistas mirties bausme, sušaudytas 1947. Būrio vadas.
Norvila Konstantinas-Aktorius, Steponas, Krūmas (1917). Žuvo 1951. Būrio vadas.
Norvila Vaclovas-Vosilkas, Kūkalis (1930). Suimtas 1948. Ryšininkas-rėmėjas.
Norvilas Antanas (1924). Suimtas 1944.
Norvilas Bronius (1922). Suimtas 1944.
Norvilas Vincas (1920). Suimtas 1944.
Norvilas Vladas-Dobilas (1925). Žuvo 1948.
Paliulis Povilas (1924). Suimtas 1944.
Parimskis Antanas-Papartis (1909). Žuvo 1949.
Paulikas Zenonas-Algis, Plunksna, Klajūnas (1927). Suimtas 1950, nuteistas mirties bausme, sušaudytas 1951. Partizanas.
Petkevičius Liudas (1924). Suimtas 1944, mirė įkalinime 1947. Partizanas.
Petkus Antanas (1920). Suimtas 1944.
Petkus Antanas-Miškiniukas, Langas (1929). Suimtas 1948, mirė įkalinime 1950. Ryšininkas-rėmėjas.
Petkutė Irena-Neringa, Vilnelė, Rima, Vilija, Lakštingala, Ramunė (1932). Žuvo 1953. Partizanė, Žemaičių apygardos partizanų spaudos redaktorė, poetė.
Petrulis Bronius (1918). Suimtas 1947. Ryšininkas-rėmėjas.
Pikelis Vaclovas (1918). Suimtas 1944.
Platakis Steponas-Menininkas (1925). Suimtas 1948. Ryšininkas-rėmėjas.
Platakis Vaclovas (1929). Žuvo 1952.
Platakytė Leontina-Žibutė (1928). Žuvo 1952.
Pocius Juozas (1906). Žuvo 1947.
Pocius Juozas (1908). Žuvo 1945.
Pocius Kazimieras (1905). Suimtas 1945.
Pocius Petras (1916). Suimtas 1944 m. Partizanas.
Pocius Stasys-Aušra, Uosis (1918). Žuvo 1950.
Pociūtė Juzefa (1929). Suimta 1952. Partizanė.
Poškienė Marcijona (1895). Suimta 1947. Ryšininkė-rėmėja.
Radavičius Alfonsas (1925). Suimtas 1945. Partizanas.
Radavičius Antanas (1907). Suimtas 1950.
Radavičius Antanas (1929). Žuvo 1949.
Radavičius Bolius (1920). Suimtas 1945, mirė įkalinime 1945.
Radavičius Jonas (1922). Suimtas 1945. Partizanas.
Radavičius Juozas (1923). Žuvo 1946.
Radavičius Vytautas Zigmantas (1927). Suimtas 1951.
Ramanauskas Juozas (1912). Suimtas 1946. Ryšininkas-rėmėjas.
Ramanauskas Steponas (1924). Suimtas 1946.
Reimontas Juozas-Skujis (1921). Žuvo 1947.
Reimontas Stasys-Auklėtinis (1919). Suimtas 1950, nuteistas mirties bausme, sušaudytas 1951. Partizanas.
Rekašius Jonas (1912). Žuvo 1948.
Rekašius Stasys. Žuvo 1950.
Rekašius Steponas-Darius (1920). Žuvo 1949.
Rimkus Ipolitas (1926). Suimtas 1944.
Rimkutė-Pocienė Albina-Saulė (1930). Žuvo 1950.
Rupšytė-Ūksienė Teresė-Rūtelė, Daina (1931). Suimta 1953. Ryšininkė-rėmėja.
Ruzgys Kazimieras-Žaibas (1899). Suimtas 1949, mirė įkalinime 1954. Ryšininkas-rėmėjas.
Sauka Pranas (1928). Žuvo 1946.
Semaška Stasys (1918). Suimtas 1945.
Serva Leonas (1900). Suimtas 1951.
Siurblytė Petronėlė (1924). Suimta 1953. Ryšininkė-rėmėja.
Siutilas Bronius-Aušra (1932). Žuvo 1951.
Stankevičius Jonas (1909). Suimtas 1947. Ryšininkas-rėmėjas.
Stankus Adomas (1902). Suimtas 1944.
Stankus Albinas (1925). Suimtas 1944. Partizanas.
Stankus Vladas (1921). Suimtas 1951.
Stasiulytė Ona (1913). Suimta 1945. Ryšininkė-rėmėja.
Stirbys Juozas-Rolandas, Vienuolis (1905). Žuvo 1954.
Streckis Antanas (1902). Suimtas 1947. Partizanas.
Šarutis Pranas-Šarūnas, Dragūnas (1923). Žuvo 1948.
Šemetienė Jasienė Adelė (1919). Suimta 1948. Ryšininkė-rėmėja.
Šerpetauskas Kazimieras (1923). Žuvo 1947.
Šileika Juozas (1916). Suimtas 1944, mirė įkalinime 1946.
Šileika Juozas-Klajūnas, Šarūnas (1929). Suimtas 1950. Ryšininkas-rėmėjas.
Šilingaitė-Stabingienė Stasė-Ragana (1928). Suimta 1946. Ryšininkė-rėmėja.
Šimkienė Jadvyga-Ponia, Panelė (1922). Suimta 1948. Ryšininkė-rėmėja.
Šimkus Konstantinas-Daktaras (1905). Žuvo 1948.
Šiušis Jonas-Vosilkas (1927). Suimtas 1948. Ryšininkas-rėmėjas.
Šiušys Leonardas (1917). Suimtas 1945. Partizanas.
Šukienė Ona (1920). Suimta 1946.
Šukys Juozas (1919). Suimtas 1946. Ryšininkas-rėmėjas.
Tekorius Bronius-Vaidotas, Šatrijus (1915). Žuvo 1947. Būrio vadas. Urbonas Stasys (1915). Žuvo 1946.
Urniežius Jurgis (1923). Suimtas 1946.
Urniežius Petras-Kadagys (1899). Suimtas 1944, mirė įkalinime 1947.
Urniežius Tadas (1921). Suimtas 1944. Partizanas.
Vaigauskaitė-Vaičkienė Zofija-Bijotė (1926). Suimta 1947. Ryšininkė-rėmėja.
Vaišė Danielius (1922). Suimtas 1944.
Vaišė Kazys (1917). Suimtas 1944, mirė įkalinime 1954. Būrio vadas.
Vaišienė Bronė (1920). Suimta 1948. Ryšininkė-rėmėja.
Vaišvilaitė-Muraškienė Eugenija-Tylutė (1930). Suimta 1950. Ryšininkė-rėmėja.
Vaišvilas Zigmantas-Vasaris, Gražutis (1917). Žuvo 1947.
Valantinas Liudvikas-Ambo (1923). Suimtas 1948. Ryšininkas-rėmėjas.
Valčiukaitė-Kavaliauskienė Bronislava-Lakštutė (1926). Suimta 1948. Ryšininkė-rėmėja.
Valickaitė-Šiušienė Stasė-Rūta (1925). Suimta 1946. Ryšininkė-rėmėja.
Venckus Alfonsas-Dėdė, Karuža, Vasaris (1923). Žuvo 1951. Šatrijos rinktinės štabo viršininkas.
Venckus Pranciškus (1911). Suimtas 1944, mirė įkalinime 1953.
Venckus Vladas-Rūkas (1924). Žuvo 1949.
Venclauskas Albertas (1914). Suimtas 1944.
Vylius-Vėlavičius Ignas (1904). Suimtas 1945, nuteistas mirties bausme, sušaudytas 1946.
Viknius Benius-Lakūnas (1908). Žuvo 1947.
Zdanys Vladas. Suimtas 1945, mirė įkalinime 1945. Partizanas.
Zeipartas Vladas-Šėtonas, Satanas, Algirdas (1909). Suimtas 1948.
Zimkutė-Braukylienė Valerija (1925). Suimta 1946.
Zimkutė-Jurgelevičienė Vanda-Mažylė, Vaidilutė, Čigonėlė (1926). Suimta 1946. Ryšininkė-rėmėja.
Žilinskas Kazys (1903). Suimtas 1945, mirė įkalinime 1947. Partizanas.
Sąraše — 275.
Iš jų:
Žuvę partizanai — 91; iš jų 11 partizanių.
Mirę įkalinime — 24.
Sušaudyti po teismo — 5.
Suimti— 182.