Rajono lengvaatlečių puoselėtojas ir metraštininkas

Povilą Klastauską kalbino Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos direktorė Jolanta Sutkutė.

Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje pristatyta ilgamečio lengvosios atletikos sporto trenerio Povilo Klastausko knyga „Sporto karalienės pavilioti“, kurioje apžvelgiama lengvosios atletikos sporto istorija nuo 1921 iki 2012 metų. Renginį vedė bibliotekos direktorė Jolanta Sutkutė.

Algirdas Dačkevičius

Raseiniškis Povilas Klastauskas, 1962 metais atvykęs į Telšius ir pradėjęs darbą Sporto mokyklos Lengvosios atletikos skyriuje, kaupė ir registravo rajono moksleivių pasiekimus Respublikos čempionatuose ir kitose aukštesnio rango varžybose. Sporto entuziastas iš įvairių šaltinių rinko buvusių telšiškių pasiekimus suaugusiųjų ir moksleivių grupėse, taip pat plačiai domėjosi rajono sporto gyvenimu. Visa tai ir sugulė į knygą — rajono lengvosios atletikos sporto metraštį.
„Taip likimas lėmė, kad apie pusę trenerio darbo 28 metus (1962-1998) teko dirbti sovietiniu laikotarpiu, o likusius 23 — (1990-2013) atgimusioje Lietuvoje“,— sakė sporto veteranas.
Knyga pristatyta jo 80-ojo gimtadienio išvakarėse. Leidinio pradžioje — ir paties garbaus trenerio pasiekimai. P.Klastauskas per sportui pašvęstą 50-metį paruošė daugiau kaip 20 Respublikos čempionų ir rekordininkų. Respublikos nusipelnęs treneris, kuriam suteikta aukščiausioji sporto trenerio kategorija, subūrė aukštos klasės trenerių kolektyvą, iš kurio išaugo keturi Lietuvos Respublikos nusipelnę treneriai, du Lietuvos Respublikos švietimo pirmūnai. Telšių sporto mokykla, kuriai vadovavo P.Klastauskas, respublikiniuose kompleksiniuose renginiuose 12 metų iš eilės (1965-1977) iškovojo prizines vietas tarp Respublikos rajonų. Jam vadovaujant, mokykla pripažinta geriausia tarp Žemaitijos rajonų 1995 ir 1999 metais, o 2000 metais mokyklai suteikta respublikinė kategorija.
Didelis P.Klastausko nuopelnas, kad per 30 jo auklėtinių, baigę Sporto mokyklą, tapo sporto meistrais, SSRS čempionais. Treneris pelnė įvairių respublikinių ir aukščiausių sporto institucijų apdovanojimų, iš kurių bene solidžiausias — sporto garbės kryžius „Už nuopelnus Lietuvos sportui“, kurį trenerio 70-ojo gimtadienio proga įteikė Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinis direktorius Algirdas Raslanas.
Kadangi lengvosios atletikos sportas mūsų šalyje atšventė savo 90-metį, autorius glaustai apžvelgė ir jo ištakas Lietuvoje, o 1925 metus autorius, remdamasis knyga „Lietuvos lengvoji atletika. XX amžius“, linkęs laikyti oficialia rajono lengvosios atletikos sporto pradžia.
Knygoje rasime vertingų žinių apie telšiškius — mūsų šalies rekordininkus, sporto meistrus. Jų pavardės pagarsinamos tarp 100 geriausių XX amžiaus Lietuvos lengvaatlečių iki 2001 metų. Prisimintas ir garsusis bėgikas iš Telšių Pranas Kontrimas, bėgęs su Lietuvos komanda apie Baltijos jūrą, dalyvavęs istoriniame pagarbos bėgime „Kaunas-Soldinas“ ir kitur. O kur dar Žemaitijos sostinės atstovai, pasiekę sporto aukštumų olimpinėse, parolimpinėse, Europos ir pasaulio čempionatuose, buvę SSRS čempionai ir prizininkai, nusipelnę treneriai ir sporto meistrai! Visiems jiems atrasta vietos knygoje. Paminėti ir visi Sporto mokyklą baigę 333 lengvaatlečiai.
Atskirai pagerbti treneriai, kūrę rajono lengvosios atletikos sporto istoriją. Leidinyje, be P.Klastausko, rasime minimus Kazimierą Gintylą, Bronių Jasikevičių, Adeliją Eleną Masidunskytę-Naglienę, Dalią Streckytę- Pranckuvienę, Liną Rojutę-Kaveckienę. Beje, D.Pranckuvienės dukra Diana ir sūnus Evaldas yra tapę šalies čempionais.
Sportininkų ir jų rezultatų, pasiektų įvairiausiose varžybose, gausa leidinui suteikia enciklopedinį turinį, todėl visko šioje publikacijoje ir neįmanoma suminėti. O pačiam autoriui iš leidinio bene mieliausia daug kam neregėta nuotrauka, kur 1999 metais Panevėžyje įamžinta, jog Respublikos jaunių žaidynėse Telšių rajono komanda Žemaitijos zonoje iškovojo pirmąją vietą.
Už šios knygos pasirodymą autorius ypač dėkojo Telšių miesto seniūnui Kaziui Lečkauskui, Telšių rajono savivaldybei ir kitiems rėmėjams. Seniūnas prisiminė knygos leidybinius sunkumus ir didžiulį P.Klastausko indėlį į rajono sportinį gyvenimą. Pasak K.Lečkausko, garbus treneris jau seniai nusipelnė Telšių miesto Garbės piliečio vardo, todėl nereikėtų sporto bendruomenei delsti ir pasiūlyti jį tokiam vardui pelnyti. P.Klastauską nuoširdžiai pasveikino Telšių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Danutė Mažeikienė, vyr. specialistas Vygantas Macevičius, buvę trenerio auklėtiniai ir kolegos, skambėjo mažųjų darželinukų muzika ir raiškus žodis.
P.Klastauskas, padėkojęs visiems už jam parodytą dėmesį, prasitarė, kad medžiagos atsirastų ir kitai knygai, tačiau, pasak jo, ne tai svarbiausia. Jis apgailestavo, kad nepavyko įsteigti sporto muziejaus. Šią nišą bent iš dalies galėtų realizuoti plikos naujojo stadiono estrados sienos, kurios puikiausiai pasitarnautų svarbiausiems rajono sporto įvykiams įamžinti.