Konferenciją Žemaitijai lydėjo nusipelniusių žemaičių pagerbimas

Grupė Žemaitijai nusipelniusių nominantų.

Telšiuose, Žemaičių muziejuje „Alka“, įvyko Žemaitijos vardo paminėjimo 800 metų jubiliejaus šventinė konferencija ir atminimo ženklo „Už nuopelnus Žemaitijai“ įteikimo ceremonija.

Šventinį renginį pradėjo Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos vaikinų vokalinis ansamblis „Bros“. Konferenciją vedė Žemaičių muziejaus „Alka“ direktorės pavaduotoja Ingrida Vaitiekienė. Visus pasveikino muziejaus direktorė Eva Stonkevičienė, Telšių rajono savivaldybės meras Kęstutis Gusarovas, Lietuvos Respublikos Seimo narys Valentinas Bukauskas, Žemaičių kultūros draugijos pirmininkas Stasys Kasparavičius, kanauninkas Andriejus Sabaliauskas, Telšių vyskupas Kęstutis Kėvalas.
Iškilmingai pasirašyta Žemaičių muziejaus „Alka“ (direktorė Eva Stonkevičienė) ir Žemaičių kultūros draugijos (pirmininkas Stasys Kasparavičius) bendradarbiavimo sutartis.
Vilniaus dailės akademijos Telšių fakulteto istorikas Povilas Šverebas kalbėjo apie Žemaitijos istoriją dailininkės Linos Kalinauskaitės medalyje „Pirmajam žemaičių paminėjimui istoriniuose šaltiniuose 800 metų“. Dalyvavo ir pati medalio autorė. Apie Žemaitijos privilegijas įdomų pranešimą parengė Telšių miesto Garbės pilietis, profesorius Algirdas Žebrauskas. Diskusijų sukėlė Telšių miesto Garbės piliečio, profesoriaus Alfredo Bumblausko pranešimas „Kas yra Žemaitija“.
Lietuvos Respublikos Seimo narė, Laikinosios žemaičių grupės pirmininkė Rimantė Šalaševičiūtė ir Telšių r. savivaldybės meras Kęstutis Gusarovas atminimo ženklus „Už nuopelnus Žemaitijai“ įteikė labiausiai nusipelniusiems žemaičiams: Antanui Abručiui, Vincui Andriuškai, Eugenijai Tamarai Arnastauskienei, Egidijui Arnašiui, Vitalijui Baltučiui, Bronislavui Baniui, Ramūnui Baniui, Jonui Bartkui, Vilijai Benešienei, Liucijai Bertulienei, Valentinui Bukauskui, Eduardui Butai, Adomui Butrimui, Andriui Daciui, Steponui Algirdui Dačkevičiui, Janinai Marijonai Daniusevičienei, Antanui Gedvilui, Eglei Čėjauskaitei-Gintalei, Aušrelei Jadvygai Gurauskaitei, Jonui Grušui, Romualdui Inčirauskui, Benediktui Jankauskui, Virginijui Jociui, Stasiui Jurkui, Stasiui Kasparavičiui, Kelmės kultūros centro Etninės kultūros ir tradicinių amatų skyriui, Kęstučiui Kėvalui, Mildai ir Alvydui Knyzeliams, Vidui Kolesinskiui, Antanui Kontrimui, Vytautui Kusui, Jūratei Sofijai Laučiūtei, Alfonsui Motuzui (po mirties), Danutei Mukienei, Nijolei Narmontaitei, Juozui Pabrėžai, Viktorijai Daujotytei-Pakerienei, Algirdui Pažemeckui, Laimutei Pocevičienei, Vytui Rutkauskui, Andriejui Sabaliauskui, Rimantei Šalaševičiūtei, Dianai Šeduikienei, Linui Šedvilui, Albinui Šmukštai, Povilui Šverebui, Leonui Tamulevičiui, Jonui Tamuliui, Vaciui Vaivadai, Antanui Vaškiui, Jurgitai Viršilienei, Juozui Vyšniauskui, Dalei Zabitienei, Irenai Zimblienei, Janinai Zvonkuvienei, Edmundui Žalpiui, Viliui Žalpiui, Algirdui Žebrauskui, Artūrui Žiliui, Reginai Stonkutei-Žukienei, Teresei Žulkienei, Vladui Žulkui, Alfredui Bumblauskui.
Lietuvos Respublikos Seimo narės, Laikinosios žemaičių grupės pirmininkės Rimantės Šalaševičiūtės padėka už asmeninį indėlį, kuris tampa neatsiejama istorijos ir perdavimo ateities kartoms dalimi, įteikta Alfredui Jonušui. (Telšių r. sav. kultūros centro inf.)