Tarybos Kontrolės komiteto, Antikorupcijos ir Etikos komisijų pirmininkai paskirti neteisėtai: turi susidaryti opozicijos visuma

Vyriausybės atstovų įstaigos Vyriausybės atstovas Šiaulių ir Telšių apskrityse paaiškino, kad ne visai tvarkingai Savivaldybės taryboje suformuota opozicija, kai kurios komisijos. Pasirodo, reikia iš naujo paskirti Kontrolės komiteto, Antikorupcijos ir Etikos komisijų pirmininkus.

Alvydas Ivoncius

Privalo tapti „visuma“
Rašte Telšių ir Šiaulių apskričių savivaldybių merams ir taryboms minėta įstaiga paaiškino, kas yra tarybų dauguma ir mažuma. Taigi pagal Vietos savivaldos įstatymą, Savivaldybės tarybos opozicija yra „Savivaldybės tarybos mažumai priklausančių ir Savivaldybės tarybos posėdyje viešu pareiškimu, įteiktu posėdžio pirmininkui, opozicinėmis pasiskelbusių savivaldybės tarybos narių frakcijų, savivaldybės tarybos narių grupių, į jokią frakciją ar grupę nesusivienijusių savivaldybės tarybos narių visuma, pateikusi savo veiklos kryptis“.
Pagal šią cituotą įstatymo normą, opozicija turi susijungti į kažkokią visumą, tačiau, regis, įstatyme nepaaiškinta, kokiu būdu ir kokia turi būti tos visumos forma. Matyt, reikia suprasti, kad opozicijoje likusios frakcijos pasirašo kokį nors bendrą pareiškimą, kuriame nurodo veiklos kryptis. Taip aiškinama ir Vyriausybės atstovo rašte savivaldybėms.

Daugiau skaitykite „Kalvotojoje Žemaitijoje“ (Nr.62)