Pagerbti kovotojai už Lietuvos laisvę

Apdovanojamas paminklo statytojas Antanas Ivinskis, kurio dėka projektas kovotojams už Lietuvos laisvę įamžinti buvo įgyvendintas iki galo.

Rugpjūčio 19 d. Šilalės rajono Medvėgalio piliakalnio papėdėje, Karūžiškės kaime, 1944-1953 m. kovojusių Žemaičių apygardos partizanų ir jų vado pulkininko Vlado Montvydo-Žemaičio atminimui vyko iškilminga paminklo atidengimo ceremonija.

Buvo sugiedotas Lietuvos valstybės himnas. Žuvusieji laisvės gynėjai pagerbti Tylos minute. Jų atminimui nuaidėjo 2 patrankų salvės – už Lietuvos valstybę ir Lietuvos laisvės gynėjus.
Šv. Mišias už Lietuvos žmones ir laisvės kovotojus aukojo Telšių vyskupas Jo Ekscelencija Algirdas Jurevičius.
Pagerbti žuvusiųjų Šilalės krašto kovotojų už Lietuvos laisvę susirinko daug garbių svečių.
Renginyje dalyvavo Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinis direktorius dr. Arūnas Bubnys ir centro darbuotojai. LGGRTC istorinės atminties knygos buvo įteiktos istorinio paminklo autoriams ir kūrėjams. Tai Antanas Ivinskis – jo iniciatyva šis projektas buvo įgyvendintas iki galo, Česlovas Karbauskis, kuris finansavo dalį projekto darbų, Domas Akstinas – vienas iš Karūžiškės dvaro savininkų, leidusių dvaro teritorijoje kurti memorialą, Irena Montvydaitė-Giedraitienė – partizano Vlado Montvydo-Žemaičio dukra, Varnių Vyskupo Motiejaus Valančiaus bendruomenė, finansavusi paminklo statybos darbus.
LGGRTC vadovas dr. A. Bubnys pažymėjo, kad prie šios idėjos įgyvendinimo prisidėjo daug žmonių, kuriems rūpi Lietuvos istorijos praeitis, dabartis ir ateitis. „Ir tai yra mūsų visų vienybės pamatas“, – pabrėžė dr. A. Bubnys.
Svečių pasisakymais ir prisiminimais buvo paminėti Žemaičių apygardos štabo sunaikinimo (paskutinė štabo narė žuvo 1953-08-29) ir plk. Vlado Montvydo žūties (žuvo 1953-08-23) 70-mečiai.
Bendrystėn apjungė Palangos šaulių kuopos vyrų choro, Šilalės kultūros centro pučiamųjų orkestro, Vytauto Didžiojo šaulių 2-osios rinktinės ansamblio „Žaibas“ atliekami kūriniai.
Renginį organizavo Lietuvos laisvės armijos karių ir rėmėjų sąjunga, kuriai vadovauja Zigmas Gulbinas.
Renginį vedė aktorė Jurga Kalvaitytė. (Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro inf.)