Varniuose bus nauji atminimo ženklai

Paminklas partizanams atminti, šalia kurio pastatyta žeminė.

Varnių Motiejaus Valančiaus bendruomenės pirmininkas Antanas Ivinskis pakvietė kai kuriuos Žemaitijos istorijos ir kultūros puoselėtojus į dalykinę išvyką.
Pasak A.Ivinskio, vienas svarbiausių išvykos tikslų – apžiūrėti jau sukurtus meno ženklus ir pateikti informaciją apie naujus. Išvykos dalyviai susitiko ant Medvėgalio kalno, vėliau apžiūrėjo šalia jo pastatytą paminklą ir atkurtą žeminę Žemaičių apygardos partizanams, jų vadui pulkininkui Vladui Montvydui – Žemaičiui atminti.
Išvykoje dalyvavo vienas žymiausių Lietuvos skulptorių Stasys Žirgulis su savo komandos nariais, gydytojas kardiologas, profesorius, habilituotas biomedicinos mokslų (medicinos) daktaras Remigijus Žaliūnas, ūkininkas, Varnių M.Valančiaus bendruomenės narys Česlovas Karbauskis. Jo ir M.Valančiaus bendruomenės pastangomis bei lėšomis pastatyti architekto Adomo Skiezgelo ir skulptoriaus Rimanto Eidėjaus sukurtas partizanams atminti paminklas bei žeminė. Netoli šio komplekso – Karūžiškės dvaras, kurį grupė aplankė. Dvaro liko vien restauruoti svirnas ir altana. Svirne įrengtas muziejus Onos Tallat Kelpšaitės – Jurskienės ir jos vyro, Lietuvos radijo įkūrėjo, kapitono Alfonso Jurskio veiklai bei pogrindinei sovietmečio literatūrai atminti.
V.Montvydas – Žemaitis buvo Č.Karbauskio krikšto tėvas. Tačiau tai ne vienintelė priežastis, kodėl Č.Karbauskis kartu su Varnių M.Valančiaus bendruomene finansavo paminklo partizanams atminti pastatymą. Kaip minėta, Č.Karbauskis yra šios bendruomenės narys, kilęs iš Varnių krašto ir baigęs Varnių vidurinę mokyklą. Prie jos dar tebežaliuoja Č.Karbauskio klasės mokyklos baigimo proga pasodintas ąžuolas, o šalia yra atminimo ženklas klasei ir jos auklėtojui atminti.
Varniuose prie šios grupės prisijungė kanauninkas Andriejus Sabaliauskas, Varnių M.Valančiaus gimnazijos direktorius Egidijus Stonys. Grupė aplankė Varnių gimnaziją, jos muziejų, Varnių kapines, Šv.Petro ir Povilo bažnyčią – buvusią katedrą, restauruojamą Žemaičių vyskupystės muziejaus pastatą ir klausėsi naujų, įspūdingų varpų skambesio.
Pasak A.Ivinskio, Varniuose M.Valančiaus bendruomenės pastangomis parengti du projektai atminimo ženklams. Vienas jų skirtas pirmajam Varnių knygynui, kurį vyskupo Motiejaus Valančiaus iniciatyva įsteigė spaustuvininkas ir leidėjas Adomas Zavadzkis, atminti. Beje, A.Zavadzkis šalia įsteigė ir pirmąją viešą biblioteką Žemaitijoje. Po 1863 metų sukilimo caro valdžia pradėjo represijas ir knygyną uždarė. Knygynas buvo įsikūręs mediniame pastate, kuris neišliko, netoli dabartinio Žemaičių vyskupystės muziejaus pastato ir parkelio, S.Daukanto gatvėje.
Toje pačioje gatvėje tebestovi dviejų aukštų namas, dar XX amžiaus pradžioje ir vėliau buvęs mokykla. Toje pačioje gatvėje M.Valančiaus gimnazija nori pastatyti atminimo ženklą įžymiam mokslininkui, lituanistui Albertui Zalatoriui atminti. Jis 1956-1960 metais mokytojavo Varniuose. („KŽ“ inf.)