Valdoviukai ilgina kadenciją

2021 14 gruodžio 0

Broliukai ir sesikės, trumpas žmogaus gyvenimėlis. Baisiai. Kol jaunas, marias laiko regi. Et, tirpsta anas it sniegas atodrėkyje, byra it smėlis laikrodyje. Kai visa persisveria [toliau]

Kaip Žandaras į Juodąją knygą pateko

2021 5 spalio 0

Nu, trainiojasi Žandaras su valstiečiais dvarponiais, ale, paslapčia slides tepa — gal čiuoš, gerai progai pasitaikius, į markizo Karabaso valstiečių dvarponių partiją palikusią Švarkelio šaikytę. [toliau]

Apie pasaulio sutvėrimą

2021 10 rugpjūčio 0

Broliukai ir sesikės, ar žinot, kaip buvo sutvertas pasaulis? Nežinot. Mokyklose pripučia visokių miglų apie didžiuosius visatos sprogimus, tamsiąsias energijas ir materijas, genetinius kodus ir [toliau]

Valdoviukai ir dirbtinis intelektas

2021 22 birželio 0

Valdoviukus baisiai vargina, taip sakant, protinis darbas. Nu, jei vyras drūtas, raumenys — kaip akmenys, tokiam fizinis darbas nebaisus. O suglebėlis vos šakę pakėlęs iš [toliau]

Dėmesio: valdoviukai superka balsus!

2021 11 gegužės 0

Po šims paralių, to Telšių kunigaikštijos seimelyje dar nebuvo. Pešasi dvi valdoviukų ir seimelinukų stovyklos, net kudlos iki padebesų kyla; spiegimas, žviegimas net pajūryje girdisi. [toliau]

Valdoviukų sodinimo talka

2021 4 gegužės 1

Broliukai ir sesikės, valdoviukų gobšumas yra beribis, bekraštis. Dieną naktį anie dūsauja, kaip čia pinigo prasimanius, kaip nagus į Telšių kunigaikštijos iždo skrynią sukišus. Va, [toliau]