Valdoviukai sudarinėja komisijas

2022 4 spalio 0

Vyriausiasis valdoviukas Husaras kietai laikosi įsikibęs principo: kuo mažiau dirbsi, tuo mažiau prisidirbsi. Mat anas perkando: kad ir ką valdoviukai darytų, vis vien tiek prisidirba, [toliau]

Valdoviukai semiasi gerosios patirties

2022 1 kovo 0

Valdoviukams labai patinka žodis „pasisemti“. Ypač pasisemti iš Telšių kunigaikštijos iždo skrynios. Nu, visko išsemti negalima, bo išveš į Šiaulių areštinę. Semti reikia apdairiai, po [toliau]

Valdoviukai ilgina kadenciją

2021 14 gruodžio 0

Broliukai ir sesikės, trumpas žmogaus gyvenimėlis. Baisiai. Kol jaunas, marias laiko regi. Et, tirpsta anas it sniegas atodrėkyje, byra it smėlis laikrodyje. Kai visa persisveria [toliau]

Kaip Žandaras į Juodąją knygą pateko

2021 5 spalio 0

Nu, trainiojasi Žandaras su valstiečiais dvarponiais, ale, paslapčia slides tepa — gal čiuoš, gerai progai pasitaikius, į markizo Karabaso valstiečių dvarponių partiją palikusią Švarkelio šaikytę. [toliau]