Kaip Agnytė valdoviukus ratavojo

2020 18 rugpjūčio 0

Aiman, susirado Žandaras tokią mergiotę jo ir Husaro mundurams skalbti, nuo kritikos strėlių, slyvų ir kiaušinių ratavoti. Trina rankomis ir kaukši melo bateliais bagota tinginė [toliau]

Nauji Žandaro meilės nuotykiai

2020 14 liepos 2

Pamenate, kartą porinome, kaip kadaise dar eilinio laipsnį turėjęs Imantas Žandaras maskolių laikais samagono krūmynuose ir kemsynuose ieškojo. Sykį jis krūmynuose užtiko kerų lašams ruginę [toliau]

Žandaras dėl įkalčių supleškino Telšius

2020 30 birželio 0

Ech, broliukai ir sesikės, didelį rūpestį dūšioje turi Telšių kunigaikštijos savivaldovybės rūmų maršalka Imantas Žandaras. Per gyvenimėlį maišai įkalčių prieš jį susikaupė. Todėl Žandarą išspyrė [toliau]

Valdoviukų nuotykiai susapnavus košmarus

2020 16 birželio 0

Pamenate tokią maršalkų Saulės Pirmojo ir Imanto Žandaro, apskritai visų valdoviukų gynėją Skaisčiąją Mergelę. Nepykit, neniekinkit: tokį jai lažą valdoviukai buvo užkrovę — išskalbti jų [toliau]

Dievų valdovas ir valdoviukai

2020 9 birželio 0

Vyriausiasis dievų valdovas retai kada susirūpina žmogeliais. Sukūrė sau padėjėjus: dievukus ir deives, tegu anie krapštosi dėl jo kūrinijos. Betgi apniko Nunadievį slogūs sapnai: Telšių [toliau]

Kaip Vilma Valstietė ponia tapo

2020 26 gegužės 4

Et, broliukai ir sesikės, neliūdnas mūsų gyvenimėlis, neliūdnas. Valdoviukai ir seimelinukai savo šposais nuolat pralinksmina. Štai vos spėja prasižioti vyriausiasis valdoviukas Husaras, bemat iš jo [toliau]

Valdoviukų nuotykiai nuotoliniu būdu

2020 21 balandžio 0

Et, broliukai ir sesikės, mūsų valdoviukai ir seimelinukai būtinai nori išgarsėti. Auksiniais stogais, auksinėmis stotelėmis, sidabriniais brukiais arba tiesiog savo kvailais parėkavimais ir sumanymais. Be [toliau]