Svieto lygintojas renka atliekų rinkliavą

2020 10 kovo 0

Ai, aidi Bivainės girioje Svieto lygintojo šaikos graudi dainelė: „Mes razbaininkėliai Bivainės miškų…“ Kur prašapo Svieto lygintojas, kodėl mūsų, vargdienėlių, negina nuo valdoviukų plėšikavimo? Nenusiminkit. [toliau]

Valdoviukai važiuoja investicijų

2020 3 kovo 2

Oi, smagumėlis mūsų Telšiuose. Mūsų, o ne Garsiojo architekto ir Tomuko Žentelio. Anų supratimu, yra „Jų Telšiai“. Nu, pasirašė Telšių kunigaikštijos seimelio valdantysis gardas šleivą, [toliau]

Valdoviukai ieško šmėklų

2020 25 vasario 0

Broliukai ir sesikės, kiek pasakaičių sukurpta, kiek dainelių sudėliota apie šiurpą keliančius vaiduoklius. Mokslinčiai jau ištyrė, kaip ir kada visata atsirado, išnarpliojo žmogaus genomą, ale [toliau]

Valdoviukai pagaliau gavo privilegijas

2020 7 sausio 0

Broliukai ir sesikės, ar žinote, kas per velnias yra privilegijos? Nu, tai tokie valdovų raštai, kuriems valdoviukams suteikiama visokių malonių: užgrobti žemę, išnaudoti žmones, važinėtis [toliau]