Kaip Žandaras „gerus darbus darė“

2020 15 gruodžio 1

Dar jaunystėje, būdamas paprastu žandaru, seniai, kai Lietuvoje viešpatavo maskoliai, Imantas Žandaras mėgo stypsoti pakelėse ir tykoti iš karčemų grįžtančių, dainas plėšiančių vyriokų. Sustabdo, liepia [toliau]

Kaip Agnytė valdoviukus ratavojo

2020 18 rugpjūčio 0

Aiman, susirado Žandaras tokią mergiotę jo ir Husaro mundurams skalbti, nuo kritikos strėlių, slyvų ir kiaušinių ratavoti. Trina rankomis ir kaukši melo bateliais bagota tinginė [toliau]

Nauji Žandaro meilės nuotykiai

2020 14 liepos 2

Pamenate, kartą porinome, kaip kadaise dar eilinio laipsnį turėjęs Imantas Žandaras maskolių laikais samagono krūmynuose ir kemsynuose ieškojo. Sykį jis krūmynuose užtiko kerų lašams ruginę [toliau]

Žandaras dėl įkalčių supleškino Telšius

2020 30 birželio 0

Ech, broliukai ir sesikės, didelį rūpestį dūšioje turi Telšių kunigaikštijos savivaldovybės rūmų maršalka Imantas Žandaras. Per gyvenimėlį maišai įkalčių prieš jį susikaupė. Todėl Žandarą išspyrė [toliau]

Valdoviukų nuotykiai susapnavus košmarus

2020 16 birželio 0

Pamenate tokią maršalkų Saulės Pirmojo ir Imanto Žandaro, apskritai visų valdoviukų gynėją Skaisčiąją Mergelę. Nepykit, neniekinkit: tokį jai lažą valdoviukai buvo užkrovę — išskalbti jų [toliau]

Dievų valdovas ir valdoviukai

2020 9 birželio 0

Vyriausiasis dievų valdovas retai kada susirūpina žmogeliais. Sukūrė sau padėjėjus: dievukus ir deives, tegu anie krapštosi dėl jo kūrinijos. Betgi apniko Nunadievį slogūs sapnai: Telšių [toliau]