Svarbiausia — žmogus? Tegriūva ant jo lubos?

Telšių rajono savivaldybės administracijai, vadovaujamai Sauliaus Urbono, Kęstučio Anglicko, o anksčiau ir dabartinio vicemero Kęstučio Gusarovo, ne kartą antausį skėlė Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius.

Alvydas Ivoncius

Valdžia užsigeidė išnuomoti
Esame rašę, kad dėl kilusio 2011 metais potvynio dalyje Rainių gyvenvietės ir Savivaldybės pozicijos į Seimo kontrolierių kreipėsi Rūta Jonušienė. Savivaldybės administracija vengė prisipažinti esanti kalta dėl potvynio priežasčių: vanduo anuomet užliejo R.Jonušienės ir kai kurių jos kaimynų sodybas. Seimo kontrolierius pripažino, kad nemaža dalis Savivaldybės administracijos veiksmų šiuo klausimu buvo biurokratiški.
O štai šiemet Seimo kontrolierius dėl atsainios, biurokratinės pozicijos vėl paauklėjo Savivaldybės administraciją, kurios direktoriaus šūkis: „Svarbiausia – žmogus!“ Kaip ir ne kartą, taip ir šįsyk, įrodyta, jog S.Urbono vadovaujamos Savivaldybės administracijos veiksmai socialdemokratišką šūkį paverčia parodija.
Seimo narė Vincė Vaidevutė Markevičienė gavo UAB „ŽAM“ direktoriaus Vytauto Vagnorio skundą. Mat UAB „ŽAM“, viena telšiškė bei Telšių rajono savivaldybė yra pastato Respublikos g.5, Telšiuose, bendraturčiai. Skunde teigiama: ne kartą kreiptasi į Savivaldybę dėl bendrų patalpų nepriežiūros ir nešildymo; nors trūkumai buvo nustatyti, priemonių nesiimta; mansardos perdanga nestabili, tačiau nebuvo remontuojama.
UAB „ŽAM“, besiverčianti vairavimo mokymu, pasikvietė ekspertus. Jie savo išvadoje patvirtino, kad pastato mansardos perdanga kelia grėsmę saugumui. Mat sijos pažeistos puvinio, pro stogą pratekėdavo vanduo. Ekspertų išvadą gavo ir S.Urbonas. Na, ir ką gi? Savivaldybės administracija pasirūpino, kad būtų paskelbtas konkursas patalpoms mansardoje išnuomoti!
Pasak UAB „ŽAM“ direktoriaus Vytauto Vagnorio, anksčiau ta mansarda buvo viso labo tik palėpė, tačiau sovietmečiu įrengta salė. Vėliau atsirado visokių patalpėlių. Visos jos priklauso Savivaldybei. Nors ir be ekspertų išvados akivaizdu, kad ši perdanga nestabili, tai Savivaldybės administracijai nė motais. Pats ketinimas išnuomoti keistokas: juk pavojus kils ir pačiam nuomininkui, ir antrame aukšte įsikūrusiai vairavimo mokyklai. O ką, jei ant žmonių galvų, neatlaikiusios perkrovos, užgrius lubos? Ekspertizės išvadoje teigiama: „Pastato perdangos virš antro aukšto laikančios konstrukcijos (sijos) mansardos patalpos V-2 zonoje yra pažeistos puvinio, įlinkusios bei netenkina esminio statinio reikalavimo. Perdangos laikančioji geba yra nepakankama, kad patalpa V-2 būtų eksploatuojama“.

Dar vienas „auksinis stogas“?
Buvo parengta remonto sąmata. Joje įdomu štai kas: namo stogo plotas numatytas 426 kvadratiniai metrai, kai faktiškai tėra 258 kvadratiniai metrai — net 168 kvadratiniais metrais mažiau. Prisiminkime Civilinės metrikacijos stogo istoriją: ten juk buvo įrašytas 598 kvadratinių metrų plotas, kai faktiškai tebuvo 426 kvadratiniai metrai. Telšių rajono savivaldybėje kažkodėl nesugebama paskaičiuoti tikslių stogų plotų, o paklaidos — didesnės nei stadiono vartai. V.Vagnorio skunde pastebėta: „Kyla klausimas, kokiu tikslu yra didinami darbų kiekiai ir ar teisingai elgiasi Telšių rajono savivaldybės atsakingi asmenys?“. Manytume, atsakymas aiškus, paliudytas gausybe Telšių rajono savivaldybės administracijos veiklos epizodų: mažų mažiausiai elgiamasi nemokšiškai, o blogiausiu atveju — sąmoningai, kažkam siekiant kokios nors naudos.
Savivaldybė elgėsi atsainiai
Seimo kontrolierius, ištyręs skundą, pareiškė: Savivaldybės administracija iš esmės nesiėmė jokių priemonių, kad būtų pašalinti nustatyti statinio trūkumai, — nekontroliavo įpareigojimų vykdymo nei kaip statinio bendraturtis, nei kaip naudojimo priežiūrą vykdanti institucija.
Konkursas dėl patalpų nuomos buvo skelbiamas kelis kartus. Minėta, Savivaldybės administracijai buvo žinomos ekspertizės išvados. Seimo kontrolierius tai įvertino šitaip: „Pareiškėjas (UAB „ŽAM“ — Redakcijos  pastaba) galėjo tikėtis, kad Savivaldybė neorganizuos pakartotinio nuomos konkurso ir imsis priemonių organizuoti patalpų remontą. Nepaisant to, Savivaldybės administracija neatsižvelgė į ekspertizės išvadas ir pareiškėjo prašymą bei organizavo pakartotinį nuomos konkursą. Patalpos 2014-09-24 buvo išnuomotos“. Nors sprendimus dėl nuomos priima Savivaldybės taryba, visgi Savivaldybės administracija galėjo kreiptis į Tarybą, kad priimtas ankstesnis sprendimas būtų pripažintas netekusiu galios. Pasak Seimo kontrolieriaus, to Savivaldybės administracija nepadarė. Seimo kontrolieriaus išvadoje teigiama, kad Savivaldybės administracija „Nesiėmė jokių aktyvių veiksmų tam, kad patalpos, neatitinkančios esminių statinio reikalavimų, nebūtų išnuomotos, taip sukeldama grėsmę bendraturčių turtui ir kitų besilankančių pastate asmenų saugumui“.
Tiesa, juk „Svarbiausia — žmogus!“ O ką liudija Savivaldybės administracijos vadovų pozicija čia aprašomoje situacijoje? Pasirodo, nors „Žmogus — svarbiausia“, visiškai nesvarbu jo saugumas.
O štai dar viena detalė, charakterizuojanti Telšių rajono savivaldybės administracijos vadovus. Savivaldybės administracija 2015 metų gegužės 20 dieną rašte Seimo kontrolieriui nurodė, kad planuoja atlikti statinio naudojimo patikrą ir, atsižvelgiant į ekspertizės išvadą, uždrausti mansardos eksploataciją. Seimo kontrolierius pareiškė: „Pažymėtina, kad iki Seimo kontrolieriaus pažymos surašymo dienos Savivaldybės administracija nepateikė jokios informacijos apie šio savo įsipareigojimo įvykdymą“. Deja, nieko čia naujo: mūsų vadams meluoti, nesilaikyti žodžio — nėra naujiena.

Seimo kontrolieriaus antausis
Įdomu dar štai kas. To paties pastato antrajame aukšte, kur įsikūrusi UAB „ŽAM“, savo patalpas turi tremtiniai bei … Telšių konservatoriai. O šie kartu su darbiečiais, socialdemokratais ir „valstiečiais“ valdo rajoną. Tai negi nemato, kaip neprižiūrimas valdiškas turtas? Juk jau lipant laiptais į akis krenta supuvęs lango rėmas. Beje, jei ne „ŽAM“, laiptinė ir kitos bendro naudojimo patalpos atrodytų apgailėtinai. Telšių konservatoriai, tarp kurių yra ir statybininkų, tarsi nepastebi medinės elektros „skydinės“, netvarkingų laidų.
Pasak V.Vagnorio, buvo net ugniagesiai atvykę ir ketino skirti baudą. Tačiau rūstybė pradingo, sužinojus — patalpos priklauso Savivaldybei. Vairavimo mokyklos akcininkė Rima Vaitonienė įžvelgia ir valdančiųjų nenorą tvarkyti šias patalpas. Mat vienas įtakingiausių Telšių rajono socialdemokratų Adomas Domarkas, pagarsėjęs kaip komentarų rašinėtojas, galimai įžeidė jos vyrą ir dabar bylinėjamasi teisme. Pabaigai ši citata iš Seimo kontrolieriaus išvados: „Savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmuose, susijusiuose su Savivaldybei priklausančio turto valdymu, naudojimu ir disponavimu juo, įžvelgtinas nerūpestingumas. Tokie Savivaldybės administracijos veiksmai sudarė sąlygas galimiems pareiškėjo teisių ir teisėtų interesų pažeidimams, todėl pareiškėjo skundas dėl Savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo), susijusių su statinio naudojimo priežiūros vykdymu bei netinkamu bendraturčio pareigų įgyvendinimu, pripažintinas pagrįstu“.

Nuotraukoje: Išvydę tokį vaizdelį, ugniagesiai vairavimo mokyklai norėjo skirti baudą, bet atlyžo, sužinoję, kad pastato bendraturtė yra Savivaldybė.