Apie knygas ir knygius Varniuose

2019 26 sausio 0

Jei esi knygos žmogus, Varniai Tau yra daugiau negu žodis ar vietovardis, o savaime reikšminiu turiniu prisipildanti sąvoka. Man, prisipažinsiu, tas vardas atrodė visa ko, [toliau]