Paskleistos informacijos paaiškinimas

Telšių rajono savivaldybės administracija, atsižvelgdama į viešojoje erdvėje skleidžiamas politikų ar jų aplinkos žmonių interpretacijas dėl STT pažymos apie Imantą Motiejūną turinio, pateikia objektyvią ir tikslią informaciją.

Kai asmuo skiriamas į savivaldybių administracijų direktorių pareigas, įstatymai numato pareigą kreiptis į Specialiųjų tyrimų tarnybą su prašymu išduoti pažymą dėl tinkamumo eiti pareigas. Valstybės tarnybai taikomas nepriekaištingos reputacijos reikalavimas: jei asmuo šio reikalavimo neatitinka, jis negali eiti valstybės tarnautojo pareigų.
Telšių rajono savivaldybės meras Petras Kuizinas, prieš Imantui Motiejūnui pradedant eiti Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas, kreipėsi į Specialiųjų tyrimų tarnybą, prašydamas pateikti informaciją dėl šio asmens tinkamumo dirbti administracijos direktoriumi.
Pažyma gauta vasario 18 dieną. Pažymėtina, kad joje nėra jokių duomenų, leidžiančių dvejoti I.Motiejūno patikimumu ir tinkamumu dirbti Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriumi.
STT pažyma leidžia subjektams, turintiems skyrimo į pareigas sprendimų priėmimo teisę, susipažinti ir įvertinti asmens atitiktį siekiamoms užimti pareigoms. Tačiau susipažinę asmenys jokiu būdu negali viešinti gautos informacijos tretiesiems asmenims.
Pareigas I.Motiejūnas pradėjo eiti vasario 19 dieną. Tą pačią dieną vykusiame Telšių rajono savivaldybės tarybos posėdyje Tarybos narys Algirdas Bacevičius, nepaisant to, kad I.Motiejūnas atitinka nepriekaištingos reputacijos reikalavimus, viešai išreiškė abejones dėl STT pažymos turinio.
Viešai išsakytus žodžius teisiškai įvertino Telšių rajono savivaldybės administracijos Duomenų apsaugos pareigūnas Mindaugas Slavinskas: „Atsižvelgiant į paskleistos informacijos turinį, jog Telšių rajono savivaldybės tarybos narys Algirdas Bacevičius viešai, transliuojant Tarybos posėdį ir tokio posėdžio įrašą vėliau patalpinant interneto svetainėje www.telsiai.lt, iš anksto apie tai žinodamas, jog tokią informaciją pasieks itin didelis kiekis trečiųjų asmenų, įvardindamas konkretaus asmens vardą, pavardę ir pareigybes, galimai sukėlė abejonių tokio žmogaus reputacijai, atskleisdamas informaciją, kuri susijusi su asmens duomenimis. Pažymėtina, kad Telšių rajono savivaldybės tarybos narys Algirdas Bacevičius, nors viešai ir neatskleidė konkrečios LR Specialiųjų tyrimų tarnybos pažymoje įtvirtinto turinio, tačiau, būdamas Tarybos nariu ir turėdamas platesnes galimybes veikti ir atstovauti viešajam interesui, turėjo pasirinkti kitokį tokios informacijos patikrinimo būdą. Tačiau išviešinant tokio pobūdžio informaciją, kuri tiesiogiai ir (ar) netiesiogiai gali pakirsti pasitikėjimą asmeniu, turėtų susilaikyti nuo viešų teiginių išsakymo Tarybos posėdžio metu transliuojant video medžiagą internetu“. (Telšių rajono savivaldybės administracijos inf. )