Virš mažesnių gimnazijų kybo išnykimo grėsmė

Kadaise Pavandenėje buvo vidurinė mokykla, išaugusi iš 1918 metais įsteigtos pradinės. Išaugo, o paskui po 1990 metų susitraukė į pagrindinę, kol galiausiai mokyklos Pavandenėje neliko. Tokie istorijos bruožai būdingi visoms rajono mažesnių miestelių mokykloms. Daugumoje rajono miestelių mokyklų visai neliko – net pradinių.

Telšių rajone viena, kas vyko nuosekliai, tai buvo uždaromos mokyklos. O dabar grėsmė kybo ir virš kelių rajone, ne Telšiuose, veikiančių gimnazijų: Tryškių Lazdynų Pelėdos, Varnių Motiejaus Valančiaus ir Luokės Vytauto Kleivos. Pagal dabar nustatytas taisykles, joms išlikti sunku. Todėl Tryškių miestelio bendruomenė dėl savo gimnazijos paskelbė peticiją, kurią pasirašė per 5000 įvairių Lietuvos regionų žmonių.

Alvydas Ivoncius

Tryškiečiai parengė peticiją
Tryškiečiai savo peticijoje rašo: „Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių“ 2023 m. gruodžio 20 d. Nr. 995 redakciją, numatoma nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. gimnazijose neleisti komplektuoti III gimnazijos klasės, jei joje mokysis mažiau nei 21 mokinys, o nuo 2025 m. rugsėjo 1 d. palies ir IV klasės mokinius.  Tokiu atveju III kl., o 2025 m. IV kl. mokiniai turės įgyti vidurinį išsilavinimą kitoje gimnazijoje.
Siekdami išsaugoti nuo rajono centro nutolusių miestų ir miestelių gimnazijas, taip sudarant palankias mokymosi sąlygas kaimiškų vietovių vaikams įgyti vidurinį išsilavinimą, kategoriškai nepritariame „Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių“ 2023 m. gruodžio 20 d. Nr. 995 redakcijai, kuri įsigaliojo nuo 2024 m. sausio 2 d.
Šis nutarimas neapgalvotas, nepasvertos visos neigiamos pasekmės, kurias sukels nutolusių nuo rajono centrų gimnazijų uždarymas. Nutarimas yra ydingas vietos bendruomenėms, vaikų sveikatai ir išsilavinimui. Tai turės įtakos regionų gyventojų skaičiui, regionai ims tuštėti.
Mes, žemiau pasirašiusieji, reikalaujame keisti taisyklių antro priedo nurodytą privalomą kriterijų „Mažiausias mokinių skaičius“ viduriniame ugdyme (Eilės Nr. 4) iš 21 į 12. Taisyklių antro priedo pastabose reikalaujame išdėstyti tikslinimą, kad gimnazijose, kuriose susidaroma po vieną III ir IV gimnazijos klases nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. „Mažiausias mokinių skaičius“ 12 mokinių skaičių III gimnazijos klasėje, 2025 m. rugsėjo 1 d. 12 mokinių skaičių IV gimnazijos klasėje“.

Savivaldybės administracija guosti gimnazijų nenusiteikusi
Telšių rajono savivaldybės administracijos paklausėme, kokios grėsmės iškilo minėtoms gimnazijoms, ar jos išliks.
Savivaldybės administracija atsakė gana painiai: „Mokykla bendrojo ugdymo programas galės vykdyti, jeigu atitiks Švietimo įstatyme nustatytus bendruosius ir specialiuosius kriterijus. Vienas iš kriterijų yra tas, kad mokinių skaičius klasėse privalo atitikti leidžiamą mažiausią (arba) didžiausią mokinių skaičių nustatytą Tinklo kūrimo taisyklėse. Didžiausias mokinių skaičius 1-4 klasėse yra 24 mokiniai (galima mažinti 1 ar 2 mokiniais), 5-10 (I-II gimnazijos) klasėse, III-IV gimnazijos klasėse – 30 mokinių (galima mažinti 1-4 mokiniais), o mažiausias mokinių skaičius 1-10 (I-II gimnazijos) klasėse – 8 mokiniai, III-IV gimnazijos klasėse – 21 mokinys. Išimtys, kai gali būti taikomas mažesnis mokinių skaičius klasės nei Tinklo kūrimo taisyklėse nurodytas mažiausias mokinių skaičius. Pagal pagrindinio ugdymo programą tik vienoje klasėje, jei skiriamos savivaldybės lėšos; III-IV gimnazijos klasėse – 12 mokinių gyvenamojoje vietovėje, esančioje vienintelėje gimnazijoje, vienintelėje savivaldybės centre esančioje gimnazijoje lietuvių kalba, gimnazijos struktūriniame padalinyje (skyriuje, filiale), esančiam kaimo gyvenamojoje vietovėje ir kitoje gyvenamojoje vietovėje nei gimnazija ir panašiai.

Daugiau skaitykite „Kalvotojoje Žemaitijoje“ (Nr.31)

3 Komentarai

  1. Mielieji, nors gal ir kvailai atrodys, bet kartais girdimas teiginys, kad sovietmetis buvo aukso amžius Lietuvai ir jos žmonėms, turi realų pagrindą!!! Ir dar, šiandiena piktindamiesi Baltarusija ir jos Vadovu A. Lukošenka, neįvertiname ir esame primiršę, kad tiek sovietmečių, tiek dabar Baltarusijoje mokyklos buvo ir yra statomos, kiekvienais metais atidarinėjamos naujos. Kai tuo tarpu nepriklausomoje Lietuvoje kiekvienais metais UŽDARINĖJAMOS šimtais. Taigi logiškai mąstant sovietmetis teikė įvairiomis prasmėmis, žmonėms saugumo jausmą. Tai pasakytina ir apie šiandieninę Baltarusiją.

Komentarai nepriimami.