Vėl „artimiausiu metu“ nesugeba pakeisti įmonės direktoriaus

Telšių rajono savivaldybėje kartais įstatymai tarsi koja paspiriami it šlepetės. O kartais taikomi itin tvarkingai ar net griežtai. Dažniausiai mūsiškė valdžia įstatymų nepaiso, kai tai susiję su partiniais reikalais. Štai, pasirodo, įmonės vadovas gali kuo ramiausiai toliau dirbti, nors pagal teisės aktus turėjo būti atleistas prieš pusantrų metų.

Alvydas Ivoncius

Pratęsė partinio įdarbinimo tradiciją
Sausio mėnesį rašėme, kad Savivaldybei priklausančios uždarosios akcinės bendrovės direktoriumi tebedirba Jurgis Staševičius, su kuriuo darbo sutartis turėjo būti nutraukta dar praėjusių metų pradžioje. Valdiškų įmonių vadovams dėl rotacijos galioja maksimalus dešimties metų terminas, kai galima eiti vadovo pareigas vienoje įmonėje. J.Staševičiui šis terminas pasibaigė dar 2023 metais.
J.Staševičius priimtas dirbti „Telšių šilumos tinklų“ direktoriumi 2011 metų rugpjūčio 29 dieną. Kai tik tais metais įvyko Savivaldybės tarybos rinkimai, jos nariu tapo ir J.Staševičius. Jis priklausė valdančiajai koalicijai, įstojo į Darbo partiją. Telšių rajono savivaldybėje nuo seno klestėjo praktika, kad įmonių vadovų pareigos skiriamos ištikimiems partiečiams. Ypač tai pasireiškė „Telšių šilumos tinkluose“. Įmonės direktorius Danielius Rupšys, priklausęs po 2011 metais įvykusių Tarybos rinkimų opozicijoje atsidūrusiems tvarkiečiams, buvo atleistas labai rimta priežastimi – „kaip praradęs pasitikėjimą“. Tačiau kokį pasitikėjimą prarado tuometis „Telšių šilumos tinklų“ valdybos pirmininkas, darbietis Kęstutis Anglickas viešai taip ir nepaaiškino. Manytume, tiesiog reikėjo įdarbinti saviškį.

Neva pratęsė sutartį
Sausio pradžioje kreipėmės į Savivaldybę, kadangi, mūsų duomenimis, praėjusių metų pradžioje baigėsi terminas, kai J.Staševičius dar galėjo vadovauti „Telšių šilumos tinklams“. Pagal Akcinių bendrovių įstatymą, įmonės vadovo pareigas draudžiama eiti daugiau kaip dvi penkerių metų kadencijas. „Telšių šilumos tinklų“ valdyba ir Savivaldybės administracija turėjo susirūpinti konkursą dėl šios įmonės vadovo skelbti dar 2022 metų rudenį, kad spėtų laiku parinkti naują vadovą. To kažkodėl nebuvo padaryta.
Sausio mėnesį Savivaldybei pateikėme klausimą: „UAB „Telšių šilumos tinklai“ iki šiol vadovauja Jurgis Staševičius, nors teisės aktais numatyti kadencijos terminai baigėsi. Prašytume paaiškinti, kodėl šiuo atveju nesilaikyta teisinio reguliavimo, kodėl nebuvo paskelbtas ir, regis, iki šiol nėra paskelbtas konkursas dėl naujo UAB „Telšių šilumos tinklai“ vadovo“.
Savivaldybės administracija mums paaiškino: „Iki 2023 metų gruodžio 13 dienos visus sprendimus (pagal tuo metu galiojusių uždarosios akcinės bendrovės „Telšių šilumos tinklai“ įstatų redakciją), susijusius su UAB „Telšių šilumos tinklai“ direktoriaus darbo sutartimi, priėmė tuometė bendrovės valdyba. Prieš įregistruojant naujus įstatus, buvo kreiptasi į valdybą su prašymu paaiškinti aplinkybes, kuriomis remiantis, darbo sutartis su J. Staševičiumi buvo pratęsta. Pateikiame UAB „Telšių šilumos tinklai“ valdybos atsakymą“.
O „Telšių šilumos tinklų“ valdybos atsakyme neaiškinama, kodėl nebuvo skelbtas konkursas naujam direktoriui parinkti. Vien pranešama, kad „2023 metų rugpjūčio mėnesį buvo sudarytas UAB „Telšių šilumos tinklai“ direktoriaus anksčiau sudarytos darbo sutarties pakeitimas, kuriuo galiojusi UAB „Telšių šilumos tinklai“ direktoriaus neterminuota sutartis buvo pakeista į terminuotą, bei buvo nustatyta, kad direktorius vykdo darbo funkcijas ir atlieka vadovo pareigas pagal terminuotą darbo sutartį (laikinai), iki į šias pareigas konkurso būdu bus priimtas kitas kompetentingas darbuotojas, bet ne ilgiau kaip vienerių metų laikotarpiui, taip pat sudarytame darbo sutarties pakeitime buvo susitarta, jog darbdavys turi teisę nutraukti terminuotą darbo sutartį prieš terminą, tačiau raštu įspėjus direktorių prieš 2 mėnesių laikotarpį iki numatomo nutraukimo“.

„Artimiausio meto“ tempai
Sausio pradžioje Savivaldybės administracija mums pranešė, kad 2023 metų gruodžio 13 dieną buvo įregistruoti ir pradėjo galioti nauji UAB „Telšių šilumos tinklai“ įstatai, kuriuose nebeliko valdybų, o klausimus dėl bendrovės direktoriaus konkurso paskelbimo sprendžia visuotinis akcininkų susirinkimas.
Savivaldybės administracijos atsakyme buvo rašoma: „Informuojame, kad šiuo metu yra rengiamos UAB „Telšių šilumos tinklai“ direktoriaus konkurso sąlygos. Artimiausiu metu bus šaukiamas visuotinis akcininkų susirinkimas, kurio metu bus sprendžiamas klausimas dėl konkurso paskelbimo, konkurso sąlygų tvirtinimo ir kitų su tuo susijusių klausimų sprendimų priėmimu“.
Savivaldybės administracijos atsakymą gavome 2023 metų sausio 3 dieną. Pasirodo, tas „artimiausiu metu“, kai turi būti sušauktas akcininkų susirinkimas, užtruko daugiau nei metus. J.Staševičius kaip vadovavo įmonei, taip ir vadovauja.
Suprantama, daugumai Savivaldybės tarybos narių tokie reikalai nerūpi. Užtat užkliuvo Algirdui Bacevičiui. Jis praėjusių metų lapkričio 13 dieną kreipėsi į merą Tomą Katkų, prašydamas paaiškinti, kokiu pagrindu buvo pratęsta darbo sutartis su J.Staševičiumi. Meras A.Bacevičiui atsiuntė lygiai tokį pat „Telšių šilumos tinklų“ valdybos paaiškinimą, kaip ir mums.
Praėjusių metų gruodžio pabaigoje A.Bacevičius kreipėsi į Vyriausybės atstovą Telšių ir Šiaulių apskrityse. Vyriausybės atstovas nesiėmė aiškintis šios situacijos, nes jam nepriklauso prižiūrėti įmonių valdybų sprendimų. Vis tik Vyriausybės atstovas pranešė, kad galima į konkursinę laisvą vadovo vietą paskirti ką nors, bet ne ilgiau kaip metams.

Darbo inspekcija nustatė – nesilaikyta įstatymo
A.Bacevičius balandžio mėnesį kreipėsi į Valstybinės darbo inspekcijos Šiaulių teritorinį skyrių. Jis atliko patikrinimą.
Buvo nustatyta, kad J.Staševičius į darbą priimtas 2011 metų rugpjūčio 28 dieną. Pagal 2018 metais įsigaliojusią Akcinių bendrovių redakciją, vadovai, kurie dirbo daugiau kaip penkerius ir mažiau kaip 10 metų, galėjo eiti pareigas dar vieną penkerių metų kadenciją nuo įstatymo įsigaliojimo datos. Taigi J.Staševičiaus antroji kadencija turėjo pasibaigti 2023 metų sausio 1 dieną. Sutartį buvo galima pratęsti, tačiau įmonės valdyba tai padarė tik 2023 metų rugpjūčio 11 dieną, sudarydama terminuotą vienerių metų darbo sutartį. Taigi septynis mėnesius J.Staševičius dirbo kaip ir neteisėtai.
2023 metų gruodžio 13 dieną įregistruoti nauji įmonės įstatai, pagal kuriuos neliko valdybos. Aukščiausiu įmonės valdymo organu tapo akcininkų susirinkimas. Beveik šimtas procentų akcijų priklauso Savivaldybei, todėl susirinkimą sušaukia ir jame praktiškai dalyvauja vos vienas asmuo, kuris viską nusprendžia. Darbo inspekcijai pradėjus tyrimą, meras Tomas Katkus sukruto, pranešė Inspekcijai, kad balandžio 22 dieną įvyko akcininkų susirinkimas, kuriame nutarta parengti konkurso įmonės direktoriaus pareigoms sąlygas, organizuoti konkursą.
Visa tai reikėjo padaryti dar 2022 metų pabaigoje. Kaip minėta, pasibaigus J.Staševičiaus kadencijai, nuo 2023 metų sausio 1 dienos reikėjo sudaryti terminuotą vienerių metų darbo sutartį, bet įmonės valdyba to nepadarė, o pagrindinis akcininkas – Savivaldybė – į visa tai žiūrėjo pro pirštus.
Sausio pradžioje Savivaldybės administracija mums pranešė, kad „artimiausiu metu“ bus šaukiamas įmonės akcininkų susirinkimas. Darbo inspekcijai meras pranešė, kad šis susirinkimas įvyko tik balandžio 22 dieną. Vadinasi, Savivaldybėje „artimiausiu metu“ reiškia beveik keturis mėnesius. Ir tą „artimiausią metą“ pagreitino pagal A.Bacevičiaus pranešimą pradėtas Valstybinės darbo inspekcijos tyrimas. Kas žino, gal „artimiausiu metu“ būtų nutįsęs į begalybę.

1 Komentaras

  1. O kam laikytis įstatymų jei už jų nesilaikymą vis tiek nėra atsakomybės? Va jei reiktų už tą laiką gražinti algą, tada pats išbėgtų lauk.

Komentarai nepriimami.