Paskyrė Etikos komisijos pirmininką ir pakvietė… alaus

Praėjusią savaitę įvyko Savivaldybės tarybos neeilinis posėdis. Jame buvo patvirtinta nauja Tarybos Etikos komisija ir paskirtas pirmininkas.

Neeilinio Tarybos posėdžio socialdemokratų iniciatyva paprašė grupė Tarybos narių. Ir priežasties neeiliniam posėdžiui būta tikrai „svarios“: reikia paskirti Etikos komisijos pirmininką. O juo opozicija pasiskelbę socialdemokratai siūlė savo frakcijos atstovą Remigijų Jušką. Šis nė nesiteikė dalyvauti neeiliniame posėdyje: kažkur išvyko. Vis dėlto nauja komisija ir jos pirmininkas buvo patvirtinti.
Komisijos nariais tapo Remigijus Juška (pirmininkas), Savivaldybės tarybos nariai Zenonas Mockus, Mantas Serva, Kęstutis Trečiokas, seniūnaičiai Algirdas Žvirzdinas, Saulius Jogminas. Šios sudėties komisija veiks, kol po rinkimų nutrūks Savivaldybės tarybos įgaliojimai. Nauja Taryba suformuos ir naują komisiją.
Kaip įprasta, net ir tokio paprasto sprendimo priėmimą lydėjo „pasičirškinimas“. Tarybos narys Kęstutis Trečiokas papriekaištavo, kad dėl R.Juškos skyrimo Etikos komisijos pirmininku nebuvo pasitarta su opozicine tvarkiečių frakcija. Etikos komisijai vadovauti gali tik opozicijos atstovas. Pasak K.Trečioko, tvarkiečiai opozicijoje yra jau aštuoneri metai, o socialdemokratai — aštuonios dienos.

Daugiau skaitykite „Kalvotojoje Žemaitijoje“ Nr. 16 (10128)