Rajone gali atsirasti didžiulis karinis poligonas

Kaip matote, pagal šį Krašto apsaugos ministerijos parengtą „paveiksliuką“ sunku nustatyti, kurias vietoves poligonas aprėps. Savivaldybė nepasirūpino, kad būtų paskelbta išsami informacija, kurie kaimai patenka į poligono zoną, kurie miesteliai su ja ribosis.

Praėjusią savaitę prie Savivaldybės įvyko piketas dėl karinio poligono steigimo. Jam vietos numatytos šiaurinėje Telšių ir pietinėje Akmenės rajono, šiaurės vakarų Šiaulių rajono teritorijose. Kad rajone gali atsirasti karinis poligonas, ir mes, ir piliečiai sužinojome ne iš savo Savivaldybės administracijos, mero, o iš šalies žiniasklaidoje paskelbtų užuominų.

Alvydas Ivoncius

Valdžia informacijos pateikė mažai
Pasirodo, buvo net nuotoliniu būdu Krašto apsaugos ministerijos surengta konferencija, kurioje pristatytas sumanymas įrengti poligoną. Akmenės rajono meras nedelsdamas apie tai pranešė savo rajono visuomenei. Deja, mūsų Savivaldybės svetainėje jokios informacijos apie šią konferenciją nebuvo.
Tik spalio 5 dieną, įvykus piketui, Savivaldybės svetainėje paskelbta informacija apie įvykusią konferenciją dėl poligono. Galime spėti: jei ne pastabių ir aktyvių piliečių pastangos piketu „pažadinti“ vietos valdžią, vargiai būtume sulaukę informacijos apie Krašto apsaugos ministerijos ketinimus įrengti poligoną.
Deja, iš Savivaldybės paskelbtos informacijos naudos — kaip iš ožio pieno. Nepateikiama jokios tikslios informacijos, kurias rajono dalis poligonas aprėptų. Paskelbtas vien „paveiksliukas“ su pažymėtomis poligono vietomis Mažeikių, Akmenės, Telšių ir Šiaulių rajono teritorijose. Tame paveiksliuke neįrašyti nei kaimai, nei miesteliai.
Lygiai taip pat nėra jokios informacijos, kaip poligonas paveiktų jo teritorijoje likusių gyventi žmonių ūkinę veiklą, kiek ir kaip ji būtų ribojama, kaip būtų visuomenės interesams ir kiek paimta žemės, miškų, kokios pratybos vyktų poligone ir panašiai.
Tik po piliečių surengto piketo blanki informacija buvo išsiuntinėta ir Savivaldybės tarybos nariams. Dar pranešta, kad bus rengiami susitikimai su seniūnijų, bendruomenių gyventojais.

Įsikurtų didžiulėje teritorijoje
Krašto apsaugos ministerijos „paveiksliuke“ matome, kad teritorijos Nr. 2 rytinė poligono riba siekia kelią nuo Viekšnių iki Tryškių. Vakarinė riba driekiasi palei Eigirdžių-Nerimdaičių-Mitkaičių-Pievėnų kelią iki Tirkšlių. Šiaurėje poligonas baigtųsi ties Viekšnių-Užlieknės keliu. Pietuose poligonas būtų netoli Šiaulių-Palangos plento, rytuose ribotųsi su žvyrkeliu Kiršiai-Tryškiai.
Kita „paveiksliuke“ pažymėta teritorija Nr. 3 driekiasi į rytus nuo Tryškių. Šiaurėje teritorija siekia kelią nuo Viekšnių-Tryškių plento, vedančio link Papilės. Rytuose poligono teritorija dar driektųsi į rytus nuo Papilės-Raudėnų kelio, pietuose būtų į šiaurę nuo Tryškių-Raudėnų kelio.
Teritorija Nr. 2 plytėtų Telšių ir Mažeikių rajonuose, o teritorija Nr. 3 — Telšių, Akmenės ir Šiaulių rajonuose.

Daugiau skaitykite „Kalvotojoje Žemaitijoje“ Nr. 80 (10292)

 

5 komentarai

  1. Lietuvai nereikia daugiau poligonų. Jau turimi išplėsti dvigubai ir dar neįrengti. Žąla milžiniška ir gamatai ir žmonių gyvenimo kokybei. Žmonės bus iškeldinti, turtas nacionalizuotas. Tam nėra jokio poreikio.

    • „Naudingi kvailiai“ visada viską daro nuoširdžiai. Taip pat nuoširdžiai galvoja, kad nereikia rūpintis krašto apsauga arba mano, kad tegu tuo pasirūpina NATO. O mūsų kariuomenė tegu smėlio dėžėse treniruojasi. Putka tai matydamas iš laimės verkia…

  2. Naujiena liūdina, eilinį kartą valdžiai įstaytmų laikytis nereikia, ką nori tą su žmogaus turtu daro – grįžta tarybiniai laikai, atims žemes net nepaklausę, bus vėl kolchozai, o mus pavers savo vergais

  3. Skriaudžia kaimo žmones, mokyklas, darželius, kultūros namus uždaro, bendruomenėse betvarkė, taškomi pinigai į kairę ir dešinę, jokių tikrinimų, kaip naudojami pinigai, jokios ataskaitos žmonėms – visi dejuoja, kad Telšių savivaldybėje betvarkė, bet renkam tuos pačius. Matyt, patinka būt vergais

Daugiau nekomentuojama.