Žemaitis, tiesęs kelius per jūras ir vandenynus

Svečiai iš uostamiesčio ir telšiškiai pagerbė prieš 150 metų Telšių krašte gimusio pirmojo Lietuvos jūrų kapitono ir Klaipėdos uosto įkūrėjo Liudviko Stulpino atminimą.

Žemaičių žemė yra pagimdžiusi ir davusi pasauliui nemažai talentingų žmonių, kurie savo veikla ir įsimintinais darbais garsino Lietuvą. Vienas iš tokių — pirmasis Nepriklausomos Lietuvos jūrų kapitonas Liudvikas Stulpinas, kurio gimimo 150-ąsias metines minime šiemet.

Augustinas Jonušas

Telšiškiams ši sukaktis yra tuo svarbi, kadangi Liudvikas Stulpinas yra gimęs Jomantų kaime. Tai įrašyta Viešvėnų parapijos bažnytinėse knygose. Šio žemaičio įnašas į Lietuvos, kaip jūrinės valstybės istoriją, labai ženklus.
Liepos 15 dieną iš Klaipėdos į Telšius buvo atvykusi gausi jūrininkų delegacija su Klaipėdos valstybinio jūrų uosto generaliniu direktoriumi Algiu Lataku.
Prie Savivaldybės svečius pasitiko mero pavaduotojas Mantas Serva ir renginio iniciatorius mokytojas Vaclovas Bartkus, kiti telšiškiai. Išvykos tikslas buvo pritvirtinti prie Viešvėnų bažnyčios fasado memorialinę lentą kraštiečiui jūrininkui atminti ir pasidalinti mintimis apie jo turiningą gyvenimą.
Pirmiausia šeimininkai pakvietė svečius apsilankyti prie paminklo Liudvikui Stulpinui, kuris puošia Masčio ežero pakrantę Zakso kalno papėdėje. Šį paminklą miestui padovanojo klaipėdiškiai. Atvykusieji padėjo prie paminklo gėlių, pasidžiaugė, kad jis pastatytas labai tinkamoje vietoje, pasidalijo mintimis. Po to nuvykta prie Jomantų pažintinio miško tako, kur kukliu paminklėliu pažymėtas kaimas, kuriame gimė kapitonas. Tiksli jo gimimo vieta kol kas nenustatyta. Atvykusieji padėjo gėlių, mokytojas Vaclovas Bartkus prisiminė kapitono Stulpino atminimo įamžinimo jo gimtinėje istoriją.
Vėliau jūrininkai atskubėjo į Viešvėnus, kur bažnyčios šventoriuje jų laukė vietos bendruomenės atstovai, kultūros darbuotojai ir Viešvėnų parapijos klebonas Renatas Liuberskis. Čia kalbėjo Klaipėdos uosto generalinis direktorius Algis Latakas, Telšių rajono savivaldybės mero pavaduotojas Mantas Serva, Lietuvos jūrininkų sąjungos pirmininkas Petras Bekėža, Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazijos direktorė Diana Čedavičienė ir kiti.
Uosto generalinis direktorius Algis Latakas ir vicemeras Mantas Serva atidengė prie bažnyčios fasado pritvirtintą memorialinę lentą, o Viešvėnų parapijos klebonas Renatas Liuberskis pašventino šį prasmingą atminimo ženklą, kuris bylos apie daug nusipelniusio kraštui žmogaus — pirmojo jūrų kapitono ir Klaipėdos uosto įkūrėjo — Liudviko Stulpino krikštą šioje bažnyčioje.
Viešvėniškiai labai dėmesingai sutiko svečius iš uostamiesčio, juos vaišino arbata, kava ir kaimišku pyragu. O išlydėdami kvietė dar atvykti.