„Germanto“ progimnazija naujuosius mokslo metus pasitiks atsinaujinusi

Praėjusią savaitę pasirašyta sutartis tarp Telšių rajono savivaldybės ir konkursą laimėjusios įmonės minėtosios progimnazijos sporto salės kapitaliniam remontui atlikti. Salei jau senai buvo reikalingas remontas, todėl šių metų Telšių rajono savivaldybės biudžete yra numatytos lėšos remonto darbams įgyvendinti.
Savivaldybės biudžeto lėšomis bus finansuojami visi šie darbai: keičiamos salės grindys, lubos, pašalinami seni ir sumontuojami nauji energiją taupantys ir kokybiški šviestuvai, taip pat bus keičiamos susidėvėjusios salės durys, atnaujinama šildymo sistema, keičiami langai, atliekama sienų apdaila. Visus šiuos darbus rangovas planuoja baigti ne vėliau nei iki rugsėjo mėnesio pabaigos.
„Su progimnazijos vadove ir bendruomene ne kartą kalbėjome apie gyvybiškai svarbų šios salės atnaujinimą. Bendruomenė tikrai kantriai laukė, kada bus skirtas finansavimas šios salės remonto darbams. Todėl tikiu, jog netrukus visiškai pasikeisianti salė suteiks puikias sąlygas bei aplinką vaikų sportiniams užsiėmimams vykdyti, pasiekimams gerinti ir jų aktyvumui didinti.
Žinoma, taip reikalingų remonto darbų šiemet sulaukia ir kitos švietimo įstaigos rajone. Patvirtintame 2022 metų rajono biudžete iš viso esame skyrę 400 tūkst. eurų rajono švietimo įstaigų remonto darbams vykdyti, dar 130 tūkst. eurų skyrėme švietimo įstaigų aplinkai kurti. Visgi lėšų poreikis, siekiant atlikti visus reikalingus pokyčius švietimo įstaigose, yra dar didesnis. Todėl Savivaldybėje jau artimiausiu metu bus parengta Telšių rajono švietimo įstaigų trimetė remonto darbų programa. Ši programa — labai aiškus ir viešai skelbiamas planas, kuriame nuosekliai bus sudėliota, kuriais metais ir kurios švietimo įstaigos bei joms priklausančios patalpos bus remontuojamos/atnaujinamos.
Šiuo metu renkame iš visų šios srities įstaigų informaciją apie poreikį, tuomet suformuosiu darbo grupę, kuri kolegialiai viską susumuos į vieną bendrą darbų programą. Tuomet ir taps aišku, kurie remonto darbai ir kuriais metais bus finansuojami bei atliekami“,— apie skiriamą dėmesį švietimo įstaigoms atnaujinti ir sąlygoms jose gerininti kalba Savivaldybės meras Kęstutis Gusarovas.

Rengiama Telšių miesto tvarios plėtros strategija

„Kiekvienam miestui būtina spręsti tokias problemas kaip klimato kaita, jaunimo emigracija, automobilių tarša ir kitas aktualias šių dienų problemas. Svarbu žinoti ir tai, kokio miesto identiteto siekiama, kokiu miestu norima būti ateityje, tam svarbu išsiaiškinti potencialą ir strategines sritis, kurios yra svarbios ateities vystymui.
Kad miestų savivaldybės galėtų suformuoti miesto vystymo kryptis ir kuo efektyviau įgyvendintų 2021-2027 m. ES fondų investicijų programą, panaudojant skiriamas lėšas, miestai kviečiami rengti Tvarios plėtros strategiją, kurios tikslas — skatinti integruotą ir įtraukią socialinę, ekonominę ir aplinkosaugos plėtrą, puoselėti kultūrą, gamtos paveldą, darnų turizmą ir saugumą miesto teritorijoje.
Džiaugiuosi, kad ir Telšių miestas įsitraukė į šį projektą ir šiuo metu rengia Tvarios plėtros strategiją, kuriai parengti ir įgyvendininti skirta 9,8 mln. eurų ES lėšų.
2022 m. birželio 9 d. įvyko pirmasis darbo grupės susitikimas, kuriame aptarti pagrindiniai tvarios plėtros strategijos tikslai, uždaviniai ir tolimesnių veiksmų planas. Kartu su darbo grupės nariais sieksime, kad strategija būtų išsami ir naudinga Telšių rajono gyventojams, valdžios institucijoms bei padėtų spręsti svarbiausias problemas. Organizuosime susitikimus su visuomenės atstovais, ekspertais, siekiant suformuluoti galimas tvarios Telšių miesto plėtros informacines, kultūrines, ekonomines, teisines, socialines ir infrastruktūrines priemones. Stengsimės formuoti miesto urbanistinę viziją, ilgalaikį aplinkos, klimato ir demografinių sąlygų pagerėjimą, skatinant tvarią Telšių miesto plėtrą.
Mano nuomone, kuriant Telšių miesto tvarios plėtros strategiją, turime galimybę pamąstyti, kaip planuojame, tvarkome ir valdome savo miestą, išanalizuoti miesto problematiką. Tikslas — kad ateityje Telšių miestas formuotųsi kaip darnus, atviras, kompaktiškas, saugus ir gyvybingas ekonominio augimo, kultūrinio ir socialinio gyvenimo centras.
Tikiuosi, kad Telšių miesto tvarios plėtros strategija suteiks galimybę kurti ir įgyvendinti miesto darnaus vystymosi idėjas ir galimus projektus, kurie skatins sveiką gyvenseną, atsakingą gamybą ir vartojimą bei užtikrins gamtinės aplinkos kokybę ir sudarys sąlygas mažinti klimato kaitos poveikį“,— apie Telšių miesto tvarios plėtros strategijos parengimą kalbėjo mero pavaduotojas Mantas Serva.

Dėmesys seniūnijoms ir jų infrastruktūrai gerinti. Kokie darbai laukia Gadūnavo ir Ryškėnų seniūnijose?

„Seniūnijose darbų niekada netrūksta, o visų kylančių problemų sprendimas neapsieina be Savivaldybės, seniūnų ir bendruomenės pagalbos. Savivaldybė stengiasi finansinius resursus seniūnijoms skirstyti proporcingai: jeigu vienais metais didesnės lėšos skiriamos vienai seniūnijai, kitais metais dėmesys nukreipiamas kitai. Tačiau visose seniūnijose smulkesni darbai atliekami nuolat, o didysis darbas dažniausiai lieka nematomas, žmonės išvysta tik galutinį rezultatą, iki kurio panaudojama daug žmogiškųjų resursų.
Reikia atrasti ir tinkamą, geriausią būdą seniūnijoms stiprinti. Mano nuomone, svarbu seniūnijoms suteikti finansinio savarankiškumo ir leisti savarankiškiau disponuoti paskirtais pinigais, kas suteiktų galimybę darbus atlikti pigiau, greičiau, efektyviau bei operatyviau reaguojant į iškilusias ūkiškas problemas. Jau pastebime, kad, paskyrus tam tikrą sumą lėšų pastatams remontuoti, teritorijoms, keliams tvarkyti ir t.t., iš numatytų lėšų seniūnijos nuveikia kur kas daugiau darbų nei buvo suplanuota. Tai lemia, kad seniūnijos tam tikrus darbus pasidaro pačios (savo turimų darbuotojų pagalba), nusiperkant tik reikalingas medžiagas darbams atlikti. Visada sakiau ir dar kartą pasikartosiu, tik visi kartu, bendromis jėgomis galime nuveikti daugiau savo rajono bei žmonių labui. Todėl ir toliau skatinu seniūnijų bendruomenes išlikti susitelkusias, kuriant gražesnę ir patrauklesnę aplinką.
Tęsiant apžvalgą apie seniūnijas, trumpai aptarsiu, kokie darbai laukia šiemet Gadūnavo ir Ryškėnų seniūnijose.
Gadūnavo seniūnija.
Siekiant gerinti seniūnijoje dirbančių darbuotojų sąlygas bei pastato išorinės būklės vaizdą, šiemet Gadūnavo seniūnijos pastato remonto darbams skirta 70 tūkst. eurų. Bus atlikti šie darbai: sienų, stogo, pamatų šiltinimas, nuogrindos įrengimas, elektros kabelio iškėlimas, malkinės statyba. Taip pat seniūnijoje numatyta Buožėnų mokyklos daugiafunkcinio centro medinių langų keitimas, darbų sutartis jau pasirašyta, o darbus numatyta atlikti iki naujų mokslų metų pradžios. Darbų sąraše taip pat ir Gedrimų buvusios mokyklos stogo dangos (312 m2) remontas.
Ryškėnų seniūnija.
Ryškėnuose bus atlikti seniūnijos pastato remonto darbai: lauko durų ir medinių langų keitimas, fasado dažymas, kabinetų remontas, sniego gaudyklių, panduso įrengimas (pritaikant patekimą į seniūniją neįgaliesiems). Iš skirtų Savivaldybės biudžeto lėšų jau atliktas Ryškėnų kultūros centro kabinetų remontas. Taip pat svarbu paminėti, kad Telšių rajono savivaldybės Kelių ir plėtros 2022-2024 metų programoje numatytos lėšos Ryškėnų Aušros g. kapitaliniam remontui“,— apie numatytus ir jau atliekamus darbus komentavo Administracijos direktorius Tomas Katkus.

Kultūrinės veiklos projektų dalinis finansavimas 2022 metais

„Kultūra neatsiejama mūsų gyvenimo dalis, tad itin svarbu skatinti jaunųjų ir kitų amžiaus grupių menininkų, kūrėjų talentų atsiskleidimą, kultūrinį užimtumą, plečiant įvairių renginių spektrą Telšių rajone. Savivaldybė, skatindama Telšių kultūrinį ir kūrybinį aktyvumą, kasmet iš dalies finansuoja kultūros projektus. Šiemet ypatingas dėmesys skiriamas Žemaičių kalbos metams paminėti, numatant prioritetą finansavimui.
2021 m. Kultūrinės veiklos projektų daliniam finansavimui įgyvendinti skirta 30 000 eurų, pateiktos 26 kultūrinės veiklos projektų paraiškos. 2021 m. iš Savivaldybės biudžeto finansuota 17 kultūrinės veiklos projektų, jiems įgyvendinti skirta 24 900 eurų. Finansuoti įvairių kūrybinių sričių kultūrinės veiklos projektai.
Šiemet Kultūrinės veiklos projektų daliniam finansavimui įgyvendinti skirta 30 000 eurų. Šiuo metu yra pateikta 18 projektų, iš kurių jau iš Savivaldybės biudžeto finansuoti 9 kultūrinės veiklos projektai, kuriems įgyvendinti skirta 18 365 eurai. Likusius projektus planuojame svarstyti šią savaitę.
2022 m. kultūrinės veiklos projektų kriterijai, pagal kuriuos skiriamas dalinis finansavimas: kultūros projektai, gavę finansavimą iš respublikinių, tarptautinių ir kitų fondų; Žemaičių kalbos metų paminėjimo; Telšių krašto tradicijų išsaugojimą skatinantys; bendruomeniškumą skatinantys; nematerialaus kultūros paveldo aktualizavimo; novatoriški naujos kultūrinės veiklos projektai.
Projektai, kurie jau gavo finansavimą yra/bus įgyvendinti: „Telšių atminties knyga — Holokausto nutrauktas žydų bendruomenės gyvenimas“. Projekto metu bus išleidžiama knyga, surengta mokslinė konferencija, pristatomi edukacijų ciklai, populiarinantys žydų paveldą mieste; „Žemaičių muziejus „Alka“ — 90 metų istorijos“. Projekto metu jau surengta konferencija, taip pat bus paruošti leidiniai, skirti Pranui Geniui, suorganizuotos teminės pamokos Telšių ir Plungės vyresniųjų klasių mokiniams ir mokytojams; Tarptautinis edukacinis šokio projektas „DANCE STATION 2022“ (įgyvendintas birželio 10 d. Žemaitijos sostinės šventės metu); XII regioninis vaikų ir moksleivių žemaičių kūrybos ir žemaitiškų skaitymų konkursas „Rukoukimies ėr korkiam žemaitėška“; folkloro festivalis „ŽEMAITE DAINIOU — LAUKA LINGUO“. Renginys vyks birželio 23 d. (Rasų šventė ant Šatrijos kalno) ir birželio 24 d. (folkloro šventė); „Skudurinės Onutės transformacija laiko kaitoje“ (projektas įgyvendintas Telšių miesto šventės metu); „Tulpmedžio žydėjimas“ (projekto metu bus suorganizuota tradicinė Degaičių seniūnijos šventė birželio 25-26 d. Šventė skirta paminėti ir Degaičių parko 50 m. atkūrimo sukaktį; „OUT OF THE BOX — kūrybinės dirbtuvės jaunimui“. Projekto metu numatyta: 4 beatbox‘o kūrybinės dirbtuvės, 7 kitų meno rūšių kūrybinės dirbtuvės, 1 beatbox‘o kūrybinės dirbtuvės“; projektas „Biblioteka: išlaisvink kūrybiškumą ir tapk kūrėju“.
Šiais metais gavome mažiau paraiškų nei pernai, tai įtakojo dar 2021 m. Telšių rajono savivaldybės tarybos patvirtintas 2022 m. Telšių rajono prioritetinių kultūros ir meno renginių sąrašas, į kurį ir nugulė dalis ilgamečių, tradicinių ir naujai planuojamų renginių. Dėl to nebuvo teikiamos paraiškos daliniam finansavimui, tačiau patikiname, kad nuo to rajone organizuojamų renginių skaičius nesumažės, o atvirkščiai atsiras galimybė finansavimą gauti įvairesniems ir mažesniems renginiams įgyvendinti“,— apie kultūrinės veiklos projektų dalinį finansavimą komentavo Administracijos direktoriaus pavaduotojas Rimantas Adomaitis.

Telšių rajono savivaldybės informacija