2023 metų brandos egzaminų bazinė mokykla — Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazija

2023 metų brandos egzaminų bazinė mokykla — Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazija (Džiugo g. 8, Telšiuose, tel. 8 444 60211, el. paštas gimnazija@borisevicius.lt).
Bazinė mokykla priima eksternų (asmenų, įgijusių vidurinį išsilavinimą Lietuvoje ar užsienyje, arba užsienio šalies mokyklos vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinių, pageidaujančių laikyti brandos egzaminus) prašymus laikyti brandos egzaminus, organizuos ir vykdys valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų pakartotinę sesiją, pakartotinės sesijos mokyklinių brandos egzaminų darbų vertinimą ir mokyklinius brandos egzaminus laikiusių kandidatų apeliacijų nagrinėjimą.
Prašymą laikyti 2023 m. brandos egzaminus eksternas gali teikti bazinės mokyklos direktoriui iki 2022 m. lapkričio 24 dienos, o pasirinktus brandos egzaminus turės laikyti pagrindinės sesijos metu. (Telšių r. sav. inf.)