Virš vicemero galvos kaupiasi debesys: audros ar silpno padulksnojimo?

Savivaldybės tarybos opozicija ėmėsi iniciatyvos iš pareigų atleisti mero pavaduotoją, konservatorių Mantą Servą. Bandyti niekas nedraudžia, kas kita – koks tikėtinas rezultatas?
Alvydas Ivoncius

Nemalonumai dėl pusbrolio firmos

Vicemerui Mantui Servai belieka melstis, kad niekas iš koalicijos neišduotų.

Kuo opozicija nepatenkinta? Vicemerui prikišama, kad jo pusbrolio bendrovė dažnai laimi Savivaldybės administracijos rengiamus statybos darbų viešuosius pirkimus.
Neva patikrinus viešai skelbiamą informaciją apie Telšių rajono savivaldybės vykdomus mažos vertės pirkimus 2020, 2021 ir 2022 metais, galima konstatuoti, kad Mantui Servai tapus mero pavaduotoju, minimos įmonės laimėtų pirkimų piniginė vertė išaugo beveik dešimt kartų. Įtikinamų paaiškinimų tokiai stulbinančiai sėkmei taip pat rasti nepavyko.
Opozicija pareiškė: „Įvertinus aukščiau pateiktą informaciją, kyla abejonių, ar mero pavaduotojas Mantas Serva, kaip valstybės politikas, atstovaujantis Telšių rajono savivaldybės tarybai, savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos valstybės politikų elgesio kodekse apibrėžtais elgesio principais, ar mero pavaduotojo asmuo ir veikla didina visuomenės pasitikėjimą valstybe ir jos institucijomis, ar mero pavaduotojas laikosi Tarybos nario priesaikoje duoto pažado susilaikyti nuo veiksmų, pažeidžiančių gyventojų teises ir viešuosius interesus“.
Opozicija priekaištauja: „2022 metų lapkričio 21dieną Tarybos narys Algirdas Bacevičius pateikė paklausimą „Dėl Biržuvėnų dvaro baldų“, kuriame išdėstyti faktai ir aplinkybės kelia abejonių, ar mero pavaduotojas Mantas Serva tinkamai vykdo pareigas“.
Vicemero veikla nepatenkintų Tarybos narių rašte teigiama: „Niekaip nepaaiškinamas ir mums nesuprantamas sistemingas mero pavaduotojo Manto Servos nedalyvavimas Švietimo kultūros ir sporto komiteto, taip pat Smulkiojo ir vidutinio verslo bei kaimo plėtros programos lėšų skirstymo komisijos, kurių narys mero pavaduotojas yra, posėdžiuose“.

Daugiau skaitykite „Kalvotojoje Žemaitijoje“ (Nr.95)

1 Komentaras

Komentarai nepriimami.