Naktinė kelionė taksi automobiliu moteriai sukėlė siaubą

Telšių apylinkės teismo Telšių rūmai gruodžio mėnesį paskelbė nuosprendį R.B. – išsiskyrusiam vyrui, taksi vairuotojui. Mat šis labai ištroško pasimylėti su moterimi, todėl į automobilį įsėdusią keleivę nusivežė ne ten, kur ji prašė.

Nuvežė ne ten, kur prašė
Buvo 2022 metų birželio 25-osios naktis. Apie pusę keturių nakties taksistas gavo iškvietimą nuvežti A.B. Tačiau taksistas pasuko visai kitur nei prašė klientė – nurūko prie Germanto ežero.
Taksistas automobilyje labai „romantiškai“ kalbino išsigandusią moterį: „Ar tu skubi kur nors, nesinervink, ar laiko neturi, pabūkim, neskubėk, praleisim gerai laiką.“ Ne tik kalbino, bet ir rankoms davė valią: glostė jos kojas, kišo ranką po suknele. Nors moteris priešinosi, taksistas neatlyžo, ranka vis bandė pasiekti „tikslą“ po suknele.
Moteriai priešinantis, galbūt taksistas nusprendė, kad vieta „romantikai“ netinkama: klientę nusivežė į miškingą vietovę link Lieplaukės. Ir vėl energingai priekabiavo, neleido moteriai palikti automobilio.
Anot teismo, vyras „nukentėjusiajai nepageidaujamais ir nepriimtinais seksualinio pobūdžio, vulgariais veiksmais ir užuominomis priekabiavo prie klientės, siekdamas seksualinio bendravimo ir pasitenkinimo, taip pažeidė asmens seksualinio apsisprendimo laisvę bei pažemino nukentėjusiosios A. B. garbę ir orumą“.

Neva viskas buvo kitaip
Teisme R. B. kaltę neigė. Vyras aiškino, kad tą naktį tikrai vežė A.B. Atvykęs paimti, ilgokai laukė siauroje gatvelėje. Tačiau moteris papriekaištavusi esą ji ilgai jo laukė, sušalusi. Įjungdamas atbulinę pavarą, netyčia palietė jos koją. Moteris pati paprašė nuvežti prie Germanto ežero, nes neva norėjo išsimaudyti.
Anot R.B., atvažiavęs prie Germanto ežero, ketino sustoti pirmoje aikštelėje, bet pagalvojo, kad išeis maudytis ir negrįš, dings nesumokėjusi, todėl nusprendė, kad reikia važiuoti prie „Lokio“ tilto. Ten sustojo prie „šlagbaumo“, kad matytų tiltą. Ir paragino klientę eiti maudytis. Toji atsakė, kad nebenori, pasiūlė jam pačiam eiti maudytis. Vyras atsakė, kad yra tam nepasiruošęs, neturi nei maudymosi kostiumėlio, nei rankšluosčio. Ji neva pasakiusi „Eik maudytis nuogas, aš pažiūrėsiu“. Supratęs, kad atvažiavo be reikalo, jungdamas atbulinę pavarą vėl kažkaip netyčia su ranka prie kelių prisilietė. Pajuokavo, kad ji jau yra šiltesnė nei buvo anksčiau, kai įsėdo į automobilį. R.B. teigimu, moteris buvo išgėrusi, jie bendravo, šnekėjo.
Tą dieną, apie dvyliktą valandą, R.B. sulaukė skambučio iš nežinomo telefono numerio. Asmuo klausė, kodėl taip daro ir neveža žmonių, kur prašo? Skambinęs vyras ragino susitikti, pasikalbėti. Taksistas nesutiko, bet vyras vėl paskambino, grasino esą jei atsisakys susitikti, tai labai gailėsis. R.B. sutiko, pasakė, kad dabar yra prie ligoninės. Atvažiavo du vaikinai, vienas buvo liudytojas M. G., kitą tik iš matymo pažįsta. Jie šaukė ir klausė, kodėl jis taip daro, gąsdino, kad gali išsikviesti į sodą ir supjaustyti gabalais bei pakasti.

Moteris telefonu pagalbos prašė draugo
A.B. teismui aiškino, kad tą dieną turėjo laisvadienį. Su pussesere A.G. susitarė, kad vakare atvažiuos pas ją į svečius. Buvo grįžusi iš kelionės, turėjo parvežusi lauktuvių. Nuvyko pas ją vakare apie aštuntą valandą. Jos gana ilgokai sėdėjo, kalbėjosi. Buvo atsivežusi butelį vyno iš Slovakijos. Tai jį ir gėrė. Apsvaigusi nesijautė. Buvo jau vėlus metas, gal apie antra valanda nakties, kai išsikvietė taksi. Taksistas ją iš pradžių nusivežė prie Germanto ežero, priekabiavęs, o ji prašiusi liautis.
Visgi vairuotojas jai nedraudė skambinti telefonu, rašyti žinutes, tik klausė, į ką kreipiasi. Moteris pamelavo, kad vyrui išsiuntė žinutę apie savo buvimo vietą ir jis atvažiuos ieškoti. Tada vairuotojas pasakė: „Nesinervink, parvešiu“. Išvažiuojant iš aikštelės, jis pasuko ne atgal, per kur atvažiavo, o link Lieplaukės, per mišką. Viename posūkyje jis vėl sustojo. Vėl bandė ją liesti, moteris norėjo išlipti iš automobilio. Palenkė durų rankenėlę, bet jos neatsidarė. Bandė pastumti dureles, bet nepavyko. Kai pradėjo kalbėti pikčiau, vairuotojas užvedė variklį ir vėl mestelėjo: „Nesinervink, parvešiu“, o tada pasuko link Telšių ir parvežė namo.
A.B. draugas M.G. aiškino, kad dirba saugos tarnyboje. Darbo metu visada telefono garsą išjungia, kai gali, pasižiūri į jį. Kai pasižiūrėjo į telefoną, jau buvo praėję laiko nuo A. B. skambučio ir jai nebeperskambino. Tai buvo gal trečia valanda nakties. Po to jis dar snūstelėjo. Telefonas buvo numestas į šoną, negirdėjo žinučių. Prabudęs apie pusę septynių, perskaitė gautas žinutes. A.B. prašė gelbėti.

Teismo taksisto versijos neįtikino
Tyrėjai, apžiūrėję moters telefoną, įsitikino, kad ji tikrai tą naktį, kai buvo vežama taksi automobiliu, kelis kartus skambino savo draugui M.G, rado ir žinutes: „Mane taksas i miška veža“ ir „Blet gelbėk“. Tos žinutės ir tapo pagrindiniu įrodymu.
Anot teismo, moters pasakojimas buvo nuoseklus, tuo tarpu taksisto – prieštaringas. Jis pats tikino esą kaip atvyko paimti klientės, toji priekaištavo neva ilgai laukusi, sušalusi. O sušalusiai moteriai labai norisi auštant išsimaudyti šaltame ežero vandenyje?
Kai buvo pradėtas tyrimas, taksi firmos dispečerei R.B. aiškino neva tą naktį klientė pasakė, kad yra labai užkaitusi, norėjo atsivėsinti, užsimanė išsimaudyti, todėl važiavo prie ežero. Ten ji persigalvojo, siūlė jam pačiam eiti nuogam maudytis.
Nuosprendyje rašoma, kad taksistas blaškėsi, nupasakodamas įvykio aplinkybes: „Kaltinamojo nenuoseklūs paaiškinimai, kad koją palietė netyčia, perjungdamas bėgį, taip pat dėl to, jog nukentėjusioji pasakė, kad yra sušalusi, o jis norėjo įsitikinti, ar ji sušalusi; paaiškinimai liudytojai L. S., jog nukentėjusioji buvo sukaitusi, todėl norėjo maudytis ir prašė ją vežti prie ežero; vėlesni kaltinamojo paaiškinimai teisme, jog koją lietė iš draugiškumo, pokalbiui palaikyti, laikytini kaltinamojo gynybine pozicija“.
Teismas kritiškai vertino taksi vairuotojo pasiteisinimus: „Nors kaltinamojo elgesys truko sąlyginai neilgai, tačiau jis buvo intensyvus, ne vieną kartą buvo liečiamos nukentėjusios kojos, ranka kišama po suknele, nukentėjusioji buvo vežama ne ten, kur prašė nuvežti, o prie ežero; paskui kaltinamasis sustojo miškingoje vietoje, ką akivaizdžiai nukentėjusioji suprato kaip kaltinamojo tikslą seksualiai bendrauti ar seksualiai pasitenkinti. Ji jautėsi priklausoma nuo kaltinamojo, nes buvo atokioje vietovėje, taksi automobilyje dviese su kaltinamuoju, negalėjo kada panorėjusi išlipti iš automobilio; jautė galios disproporciją; nežinojo kuo viskas baigsis; bijojo fizinio smurto, todėl sutriko, išsigando; nežinojo kaip pasielgti, kad labiau nenukentėtų. Dėl kaltinamojo elgesio nukentėjusioji patyrė pažeminimą, gėdą, iš karto nedrįso net į policiją kreiptis. Paties kaltinamojo supratimas apie vyro ir moters santykius yra šiek tiek archaiškas: kaltinamasis nurodė, kad net vyrai nesėda į priekį, o atsisėdo nukentėjusioji, ką jis galimai suprato kaip tam tikrą užuominą į „laisvą“ elgesį. Kaltinamojo paaiškinimai, kad jeigu moteris sako, jog yra sušalusi, tai galima suprasti kaip siunčiamą tam tikrą signalą seksualiai bendrauti, tik patvirtina, kad nėra pagrindo netikėti nukentėjusiosios nurodytomis aplinkybėmis“.
Teismas nusprendė priteisti iš R.B. nukentėjusiosios A.B. naudai 600 eurų neturtinės žalos atlyginimui ir 1 tūkst. 300 eurų išlaidas advokato padėjėjo pagalbai apmokėti. Vyrui teismas paskyrė šešių mėnesių laisvės apribojimo bausmę, įpareigojant neatlygintinai išdirbti 60 valandų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliaisiais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis ir dalyvauti elgesio pataisos programoje. (Parengta pagal Telšių apylinkės teismo Telšių rūmų nuosprendį)