Daugiabučių administravimas: atminties stoka ar tarnystė verslo interesams

Kam yra tekę ieškoti teisybės, tie žino – tai prilygsta kovai su vėjo malūnais. Deja, bet būtent tokiomis kovos sąlygomis jau ne vienerius metus dirba Savivaldybės įmonė „Telšių butų ūkis“, siekdamas panaikinti daugybę metų vešėjusias korupcines schemas daugiabučių namų administravimo srityje. Šiose schemose figūruoja įtakingi ir, manytina, turtingi asmenys, praeityje pasitelkę aukštas pareigas savivaldoje užimantį asmenį, kuris jau buvo teisiamas dėl kyšių ėmimo. O kai šis asmuo, vėl įgijęs valdingus įgaliojimus, laikraštyje pradeda skelbti abejotinas tiesas su savo bendrapartiete, „Telšių butų ūkis“ gyventojams ryžtasi pateikti daugiau šokiruojančių faktų.

Adomas Domarkas

SĮ „Telšių butų ūkis“ direktorius

Šis ir panašūs įsakymai SĮ „Telšių butų ūkis“ privedė prie didžiulių nuostolių.

Kaip jau žinote, Savivaldybės įmonės Telšių butų ūkio administruoti namai praeityje buvo perduoti administruoti privačiai bendrovei kone identišku pavadinimu – UAB „Telšių butų ūkio valdos“. Tuomet Savivaldybės įmonei vadovavo Artūras Liauzginas, kuris po atleidimo iš Savivaldybės įmonės tapo būtent tos pačios, mūsų minimos bendrovės vadovu.
Prie daugiabučių administravimo temos sugrįžta šių metų rugsėjo 15 dieną „Telšių žinių“ straipsnyje „Daugiabučių namų administravimas: Telšių butų ūkis ir „Butų ūkio valdos“. Kas teisus?“. Šiame straipsnyje buvęs Telšių rajono savivaldybės administracijos direktorius Saulius Urbonas, tuomet, manytina, veikęs privačios bendrovės naudai (būtent šis asmuo savo, kaip direktoriaus, įsakymais perdavė privačiai bendrovei administruoti didžiulius kiekius namų), pademonstravo atminties stoką dėl tokio savo poelgio – teigė neprisimenąs, kodėl taip buvo padaryta, tačiau esą tai buvo susiję su tuo metu galiojančiais teisės aktais. Lyg būtų negana tokio abstraktumo, minėtame straipsnyje S. Urbonas bandė suponuoti nuomonę, neva Savivaldybės įmonei tuomet buvo draudžiama administruoti daugiabučius namus! Kalbant atvirai – mes neradome jokio draudimo, o kad tokio tikriausiai net nebuvo, patvirtina ir tai, kad privati bendrovė „Telšių butų ūkio valdos“, pagal S. Urbono įsakymą perėmusi administruoti per šimtą daugiabučių namų, ne pati vykdė paslaugas, o pirko administravimo paslaugas iš tos pačios Savivaldybės įmonės.
Kitaip tariant, buvo sukurpta, manytina, nusikalstama schema: privati bendrovė nebuvo pajėgi vykdyti tokio kiekio paslaugų, kurias jai suteikė S. Urbonas, todėl pirko šias paslaugas iš tos pačios Savivaldybės bendrovės, iš kurios daugiabučių administravimas buvo atimtas. Sunku patikėti, kad tai tiesa, bet tokie korupciniai voratinkliai galimai bujojo S. Urbonui būnant Savivaldybės administracijos direktoriumi, o A. Liauzginui – Savivaldybės įmonės „Telšių butų ūkisׅ“ direktoriumi.
Tačiau sugrįžkime prie minimų S. Urbono įsakymų. Kaip žinote, kiekvienam įsakymui, kiekvienam sprendimui priimti būtinas teisinis pagrindas. Ne bet koks, o teisėtas, aiškus ir tikslus, kuriame yra ne tik įstatymo ar teisės akto pavadinimas, bet ir konkretus straipsnis ar punktas. Pažvelgus į įsakymus, kuriais S. Urbonas be konkurso ar kitų atrankos kriterijų perdavė privačiam verslui – „Telšių butų ūkio valdoms“ per šimtą namų, darosi koktu dėl galimo piktnaudžiavimo. Štai 2014 m. birželio 30 d. S. Urbonas vienu savo įsakymu privačiam verslui perleidžia net 97 (!) daugiabučių namų administravimą. Tai – net 2 044 butai, kurių naudingas plotas – 91729,59 kv. m. Įdomu, ar eilinis žmogus įsivaizduoja, kokio dydžio pajamos šiuo vienu minėtu įsakymu buvo perduotos privačiam verslui? Paskaičiuokite, kiek patys mokate už savo, vieno buto administravimą, ir suprasite, kokio dydžio pinigai buvo nukreipti į privatų verslą vos vienu S. Urbono įsakymu. O tokie įsakymai sekė vienas po kito, kol Savivaldybės įmonei „Telšių butų ūkis“ buvo paliktas tik pavienių daugiabučių namų administravimas. Tuo tarpu privatus verslas, manytina, lobo gyventojų sąskaita.
Akcentuotina tai, kad milžiniškos pajamos verslui buvo perduodamos ne tik be konkurso, bet ir netgi be konkretaus teisinio pagrindo – S. Urbonas savo įsakymuose teikdavosi nurodyti tik teisės aktų pavadinimus. Kaip žinote, kiekvienas sprendimas gali būti priimamas vadovaujantis ne tik teisės aktu, bet ir konkrečiu jo punktu: teisėjas nuteisia ne pagal Baudžiamąjį kodeksą, o pagal konkretų jo straipsnį, įstaigose sprendimai taip pat priimami vadovaujantis ne teisės akto pavadinimu, o konkrečiu jo straipsniu ar punktu. Manytina, teisinį išsilavinimą turintis S. Urbonas ir galimi jo bendrininkai anuomet taip ,,mėtė pėdas“, apsidrausdami nuo galimos atsakomybės.
Man pradėjus vadovauti „Telšių butų ūkiui“, komandinio ir sunkaus darbo dėka, korupcinės schemos pradėtos ardyti – pavyko susigrąžinti net 83 daugiabučių namų administravimą, nuveikti daugybę kitų darbų. Tačiau išgirdus S. Urbono, šiemet tapusio Savivaldybės tarybos nariu, kaltinimus dėl Savivaldybės įmonės veiklos pelningumo stokos, darosi koktu – savo sprendimais privedęs „Telšių butų ūkį“ prie didžiulių nuostolių, šiandieną šis žmogus dangstosi kaltinimais ir jam patogia atminties stoka.
Toliau analizuojant rugsėjo 15 dienos straipsnį „Daugiabučių namų administravimas: Telšių butų ūkis ir „Butų ūkio valdos“. Kas teisus?“, kyla dar daugiau dvejonių dėl UAB „Butų ūkio valdos“ veiklos. Šiai bendrovei vadovauja Roma Janušonienė – gretimo Lietuvos rajono socialdemokratų skyriaus pirmininkė (kaip žinia, S. Urbonas buvo socialdemokratų Telšių skyriaus pirmininku). Roma Janušonienė minėtame straipsnyje teigė, esą mes, Savivaldybės įmonė „Telšių butų ūkis“, skleidžiame neteisingą informaciją, šmeižiame jos vadovaujamą bendrovę. Nesigilindamas į smulkmenas ir nesiveldamas į prašymus įrodymais pagrįsti mestus kaltinimus šmeižtu, leidžiu šiai vadovei tikėti jai parankia tiesa, o su „Butų ūkio valdos“ administruojamų daugiabučių namų gyventojais noriu pasidalinti informacija, kuri skelbiama viešai internetinėje erdvėje. Manau, kad gyventojai patys galės padaryti išvadas.
Pagal informaciniame tinklapyje „Rekvizitai.lt“ skelbiamą oficialią informaciją, UAB „Butų ūkio valdos“ įkurta beveik prieš 17 metų. Bendrovės įstatinį kapitalą sudaro vos 2 tūkst. 896 eurai, bendrovėje, šių metų rugsėjo 18 d. duomenimis, dirba vos 7 darbuotojai. Įmonei priklauso vienas 2007 m. pagamintas automobilis „Honda CR-V“.
2021 m. įmonės ilgalaikis turtas buvo įvertintas vos 9 tūkst. 913 eurų, o 2022 m. – 11 tūkst. 688 eurais. Trumpalaikis turtas įvertintas 2021 m. – 76 tūkst. 157 eurais, o 2022 m. – 43 tūkst. 246 eurais.
Bendrovės nuosavas kapitalas: 2021 m. – tik 26 605 Eur, 2022 m. – 72 003 Eur minuse. Grynojo pelno nebuvo, nuostoliai 2021 m. – 63 428 Eur, 2022 m. – 45398 Eur. Grynasis minimos privačios bendrovės pelningumas: 2021 m. – 28,57 proc. minuse, 2022 m. – 15,59 proc. minuse.
Bendrovės kreditavimo rizika – aukšta.
Atsižvelgiant į pateiktą informaciją, neabejoju, kad UAB „Butų ūkio valdos“ administruojamų daugiabučių namų gyventojai padarys išvadas ir susidarys nuomonę apie šios bendrovės galimybes, tiksliau – jų nebuvimą, administruoti daugiabučius namus.

Ne kartą sakiau ir pasikartosiu: gyventojui svarbu ne kas administruoja, o kaip tą daro, ir ar elgiasi sąžiningai bei saugiai su sukauptomis lėšomis. S. Urbonas yra ne tik teisininkas, kuris praeityje buvo teisiamas dėl kyšių ėmimo, o šią vasarą vėl figūravęs baudžiamojoje byloje dėl balsų iš rinkėjų pirkimo. Jis yra ir viešas asmuo – užima Telšių rajono savivaldybės tarybos nario pareigas, todėl su derama pagarba prašome jo viešai nurodyti gyventojams tą draudimą, kuriuo esą vadovaudamasis, jis tuomet iš Savivaldybės įmonės atėmė administruojamus namus ir didžiules pajamas. Taip pat kviečiame jį prisiimti atsakomybę dėl savo paties sprendimų, o ne galimai piktnaudžiauti jam suteiktais įgaliojimais Savivaldybės taryboje ir dangstytis tariama atminties stoka.

Užs. Nr. 16