Konkursas talentingam Žemaičių poetui atminti

Konkurso laureatas Augenijus Zabitis su Skuodo rajono savivaldybės meru Stasiu Gutautu.

Lapkričio 18 d. Skuodo rajono savivaldybės Romualdo Granausko viešojoje bibliotekoje įvyko respublikinio eilėraščių konkurso „Gyvenimas trumpas, o laikas ir erdvė – amžini“ užbaigtuvės – nugalėtojų apdovanojimo šventė. Konkurse, skirtame Skuodo pirmojo paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose 770 metų jubiliejui ir šviesaus atminimo poeto, devynių prestižinių premijų laureato, Skuodo garbės piliečio Stasio Jonausko 75-osioms gimimo metinėms, dalyvavo 74 autoriai net iš 29-ių Lietuvos savivaldybių.

Dalia Tamošauskaitė- Zabitienė

Stasys Jonauskas

Mokytas vyras

Jis gali tylėti, bet kalba,
Kad – žemė, kad – saulė, kad – šis
Pasaulis, atomas, kolba,
Kad – žemės, kad – laiko ašis.

Jis moka pakelti ranką,
Kai pakelia laikas rankas,
Jis viską ir visad supranta,
Jis žino, kodėl ir kas.

Supranta, kad – už, kad – auksas,
Kad niekur nėra, ko nėra,
Kad ligi saulės neaugs,
Bet nesibaigs era.

Jis moka sutikti, kad – laikos,
Kad – reikia, kad mes – ne pirmi:
Gyvenimas trumpas, o laikas
Ir erdvė – amžini.

Supranta, kad jis gyvena,
Jei nori – tegu ir kiti,
Jei bėga planingai jų venom
Kraujo kūneliai šilti.

Jis moka kalbėti, o tyli,
Kad – žemė, kad – laisvė, tauta,
Kad po žeme – nekalti,
Kad šitą – dar man, o tau – tą.

Jis pritaria, kelia, palaiko,
Jis moka palaukt ar skubėt.
Dar žodžių yra, tik – laiko…
Jis moka kalbėti, bet…

Skuodo literatų klubo „Nojus“ tikslas – Lietuvoje garsinti Skuodo rajoną ir didinti jo patrauklumą. Šią misiją „nojiečiai“ atlieka ne tik respublikiniuose renginiuose, kur dažnai atstovauja ne tik savajam rajonui, bet ir visai Žemaitijai, skaitydami savo kūrybą, bet ir parengtais bei vykdomais projektais.
Šiemet klubo parengtas bei Skuodo rajono savivaldybės administracijos dalinai finansuotas projektas „Skuodas – tai Stasys Jonauskas“ skirtas šio miesto pirmojo paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose 770 metų jubiliejui ir šviesaus atminimo poeto Stasio Jonausko 75-osioms gimimo metinėms. Projekto pavadinimas neatsitiktinis: nors S. Jonauskas nesyk kviestas dirbti šalies didmiesčiuose, visas jo gyvenimas praėjo gimtajame rajone. „Tikslas buvo per šio poeto kūrybą didinti Skuodo rajono patrauklumą – kad per ją kūrėjai atrastų Skuodą ar atvirkščiai. Projekto sumanytojas, rengėjas bei vykdytojas – literatų klubas „Nojus“, partneris – Skuodo rajono savivaldybės Romualdo Granausko viešoji biblioteka. Pagrindinė ir vienintelė veikla – surengti Skuodo rajone tai, ko čia dar niekada nebuvo, t. y. respublikinį eilėraščių konkursą. Jo pavadinimui „Gyvenimas trumpas, o laikas ir erdvė – amžini“ pasirinkta Stasio Jonausko eilėraščio eilutė. Ir tikslas per skuodiškio poeto kūrybą šalyje garsinti Skuodo vardą pasiektas: konkurse dalyvavo net 74 autoriai (ir jau pripažinti kūrėjai, ir kuriantys moksleiviai) iš 29-ių Lietuvos savivaldybių – Skuodo, Kretingos, Mažeikių, Plungės, Radviliškio, Joniškio, Kelmės, Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Biržų, Rokiškio, Marijampolės, Ukmergės, Šiaulių, Telšių, Anykščių, Jonavos, Zarasų, Panevėžio, Molėtų, Šakių, Šilutės, Pakruojo, Pasvalio rajonų, Kauno bei Klaipėdos miestų, Kalvarijos ir Elektrėnų savivaldybių bei užsienio, t. y. Norvegijos. Ar begali būti Skuodui geresnė reklama?! Tuo labiau, jog pageidaujantys konkurso dalyviai prieš jo užbaigtuvių renginį turėjo galimybę dalyvauti ekskursijoje po Skuodo miestą su licencijuotu gidu Jonu Grušu, ir keliolika atvykusiųjų iš Kretingos, Pakruojo, Panevėžio, Šakių, Kauno tuo pasinaudojo“, – sako konkurso organizatoriaus – Skuodo literatų klubo „Nojus“ – vadovė, minėto projekto idėjos autorė, rengėja bei administratorė, Lietuvos rašytojų sąjungos narė Dalia Tamošauskaitė-Zabitienė.
Gausiausiai respublikiniame eilėraščių konkurse „Gyvenimas trumpas, o laikas ir erdvė – amžini“ dalyvavo Skuodo rajono kūrėjai – sulaukta 11-os kūrinių (tiesa, autorių iki 18-os metų grupėje – nė vieno). Iš Kauno miesto – penkių, Klaipėdos miesto bei Radviliškio, Kretingos rajonų ir Šiaulių miesto savivaldybių – po keturis. Iš kitur – po tris, du ar vieną. Beje, dviejų kūrinių autoriai – Norvegijoje gyvenantys tautiečiai.
Į lapkričio 18 d. Skuodo rajono savivaldybės Romualdo Granausko viešosios bibliotekos parodų salėje įvykusias konkurso užbaigtuves – nugalėtojų apdovanojimo šventę – atvyko dalyviai iš Skuodo, Kretingos, Mažeikių, Plungės, Klaipėdos, Šilutės, Šiaulių, Joniškio, Pakruojo, Panevėžio, Radviliškio, Šakių rajonų bei Kauno, Vilniaus ir Klaipėdos miestų.
Šventėje dalyvavo ir Skuodo rajono savivaldybės meras Stasys Gutautas, jo patarėja Daiva Jonušienė bei konkurso vertinimo komisijos pirmininkas – literatūros kritikas, Lietuvos rašytojų sąjungos narys, humanitarinių mokslų daktaras Marijus Šidlauskas.
Apdovanojimai pradėti specialiais prizais, kuriuos įsteigė ne konkurso organizatorius – Skuodo literatų klubas „Nojus“, o šios organizacijos projekto „Skuodas – tai Stasys Jonauskas“ rėmėjas – Skuodo rajono savivaldybė bei partneris Skuodo rajono savivaldybės Romualdo Granausko viešoji biblioteka. Jų įsteigtais prizais paskatintas jauniausias ir vyriausias konkurso dalyviai.
Jauniausiai – vos 14 metų. Tai Emilija Šimaitytė iš Pakruojo rajono. Jai Skuodo rajono savivaldybės įsteigtą prizą įteikė mero patarėja Daiva Jonušienė. Vyriausia dalyvė – Danutė Vaskelaitė, visai bebaigianti devintąją dešimtį – 89-erių. Kadangi ji kelionei iš Kauno į Skuodą autobusu nesiryžo, prizą, kurį įteikė minėtos bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja Birutė Sruogienė, atsiėmė dukra Džiuljeta Čebatoraitė. Savo ruožtu ji bibliotekai padovanojo mamos knygą.
Eilėraščių konkurse „Gyvenimas trumpas, o laikas ir erdvė – amžini“ jaunimo, t. y. autorių iki 18-os metų, grupėje varžėsi 9, suaugusiųjų – net 65 kūrėjai.
Vertinimo komisijoje, be jos pirmininko Marijaus Šidlausko, dirbo dar du Lietuvos rašytojų sąjungos nariai: poetė ir prozininkė Violeta Šoblinskaitė-Aleksa iš Veliuonos (Jurbarko r.) bei prozininkas, buvęs Lietuvos rašytojų sąjungos Klaipėdos skyriaus primininkas Juozas Šikšnelis iš Švendubrės (Druskininkų savivaldybė). Kadangi visi gyvena skirtinguose Lietuvos regionuose, tikėtina, jog vertinimas buvo objektyvus. (Jeigu, vertinant kūrybą, toks apskritai įmanomas…) Tuo labiau, jog konkurso būta anoniminio: vertinti numeriais pažymėti kūriniai, visai nežinant, kas jų autoriai – Lietuvos rašytojų sąjungos nariai, t. y. pripažinti kūrėjai (o tokių buvo trys), ar pirmąjį savo eilėraštį kaip tik šiam konkursui parašę literatai. Ir kiekvienas komisijos narys pasirinko savąjį vertinimo būdą: vieni nuomonei pareikšti naudojo visą skaičių iki 10 skalę, kiti – vos iki 6. Konkurso laimėtojais pripažinti tie autoriai, kurių kūriniai, sudėjus visų trijų vertinimo komisijos narių skirtus balus, jų surinko daugiausiai. Nors, kaip teigė M. Šidlauskas, tikrų talento „švystelėjimų“ labai reta – konkursas atspindi bendrąsias tendencijas, kokia gali būti mūsų poezija. Nors tikras menas – visų pirma originalumas, unikalumas.
Tarp konkurso nugalėtojų nepateko, bet iš vieno vertinimo komisijos nario maksimalų balų skaičių gavo jų po lygiai surinkę Lietuvos rašytojų sąjungos narys, poetas, prozininkas, eseistas bei dramaturgas Dainius Sobeckis iš Klaipėdos ir Ainis Balsys iš Kauno. Jiems įteikti padėkos raštai bei dovanėlės. Be to, skirti trys paskatinamieji prizai labai nedaug nuo prizininkų atsilikusiems konkurso dalyviams. Štai šiaulietė pedagogė Laima Malakauskienė, ne tik atsiuntusi savo kūrinį, bet ir paraginusi tai padaryti savo mokinę, nuo trečiosios vietos laimėtojo suaugusiųjų grupėje atsiliko vos vienu balu. Deja, tądien atvykti į Skuodą neturėjo galimybės – jai dovana bus įteikta, pasitaikius palankiai progai. Kaip ir Lietuvos rašytojų sąjungos nariui, poetui, žurnalistui Steponui Algirdui Dačkevičiui, kuriam iki prizinės vietos pritrūko dviejų balų. Tad visas dėmesys renginyje atiteko lygiai tiek pat surinkusiai skuodiškei literatų klubo „Nojus“ narei Elenai Janušaitienei.
Kai specialieji bei paskatinamieji prizai išdalinti, pereita prie svarbiausio momento – konkurso nugalėtojų apdovanojimo. Jiems diplomus ir dovanas įteikė Skuodo rajono savivaldybės meras Stasys Gutautas bei vertinimo komisijos pirmininkas Marijus Šidlauskas.
Jaunimo grupėje dvi pirmas vietas laimėjo (surinko vienodą balų skaičių) Šatrija Benikaitė iš Radviliškio ir Elzė Dubnikovaitė iš Molėtų, antrą – Gabija Bulovaitė iš Radviliškio, trečią – Austėja Dūdaitė iš Panevėžio. Deja, šventėje dalyvavo tik pastaroji. Kadangi abi radviliškietės – Radviliškio Lizdeikos gimnazijos moksleivės, kurias lietuvių kalbos ir literatūros moko ne tik jų, bet ir savo eilėraštį konkursui atsiuntusi mokytoja metodininkė Laimutė Verbickienė, padėkos dovanėlė už jaunųjų talentų ugdymą skirta ir jai.
Suaugusiųjų grupėje trečią vietą užėmė Nijolė Navikienė iš Molėtų rajono, antras (taip pat surinko vienodą balų skaičių) – Nijolė Drungilaitė iš Klaipėdos bei Lina Archipova iš Šiaulių. Pastarosioms kūrėjoms atiteko skuodiškio kalvio Rimanto Urniežio kalvystės dirbiniai ir diplomai, o pirmąją tai pasieks vėliau, nes ji į renginį neatvyko.
O daugiausiai balų komisija skyrė skuodiškio, Skuodo literatų klubo „Nojus“ nario, 2021 m. Dionizo Poškos premijos laureato (už poetinių meditacijų knygą „Pusiausvyra“) Augenijaus Zabičio kūriniui, tad jis ir pelnė pirmą vietą.
Po apdovanojimų juos pelnę kūrėjai skaitė savo konkursines eiles. O šventėn neatvykusių apdovanotųjų perskaitė du apdovanojimų nepelnę konkurso dalyviai: „nojietė“, Skuodo rajono kultūros centro Žemaičių teatro artistė, žinoma poezijos skaitovė ir renginių vedėja Adelė Zubienė bei pakruojietis moksleivis Vincentas Lekas, savo ateitį planuojantis susieti su profesionalia scena – tapti aktoriumi.
Skuodo rajono savivaldybės meras S. Gutautas padėkojo literatų klubui „Nojus“ už šio rajono garsinimą ir įteikė didžiulį šakotį, o mero patarėja D. Jonušienė – tos organizacijos vadovei D. Tamošauskaitei-Zabitienei bei padovanojo skėtį.
Šventę muzikos kūriniais paįvairino Skuodo meno mokyklos mokytoja, smuikininkė Vilija Jakutienė. Jaukiai renginio aplinkai dar daugiau jaukumo suteikė dailininko, kaip ir šviesaus atminimo Stasys Jonauskas, Skuodo garbės piliečio Rimanto Eidėjaus nutapytas poeto portretas.
Renginį jo vedėja Dalia Tamošauskaitė-Zabitienė baigė žymaus fotomenininko Rimanto Dichavičiaus žodžiais:
„Per Grožį – į Meilę,
Per Meilę – į Tiesą,
Per Tiesą – į Laisvę,
Per Laisvę – į Kūrybą,
Per Kūrybą – į Dievą.“
O tada visi susirinkusieji pakviesti pasistiprinti – antrame bibliotekos, kur vyko respublikinio eilėraščių konkurso „Gyvenimas trumpas, o laikas ir erdvė – amžini“ baigiamasis renginys, aukšte laukė ne tik šalti užkandžiai, bet ir ką tik iškeptas sotus kugelis.