Skruzdėjimai

2023 11 lapkričio 0

Linas Daugėla Steponas Algirdas Dačkevičius. Skruzdėlynas po šaukštu. – Vilnius: Slinktys, 2022. – 272 p. Knygos dailininkas – Gvidas Latakas. Stepono Algirdo Dačkevičiaus poezijos rinktinė [toliau]

No Image

„Pilka nožna“

2023 4 lapkričio 0

Algimantas Savickis Pokario metais su vienmečiu Robiku Karapetianu gyvenome tame pačiame name. Jis – pirmame aukšte, aš – antrame. Robiko tėvelis, medicininės tarnybos pulkininkas, dirbo [toliau]

Kada skrisime?

2023 28 spalio 0

Algimantas Savickis Aviacijos mokykloje greitai prisiminiau savo senelio žodžius apie užpakalį ir marškinius. Mus laikė griežtai: keldavo ryte šeštą valandą – nežiūrint, koks metų laikas [toliau]

Šaukštas žuvų taukų

2023 21 spalio 0

Algimantas Savickis Mes, trylika jaunuolių, turėjome vieną svajonę – norėjome skraidyti. 1955-aisiais nuėjome į Telšių karinį komisariatą ir taip garsiai pasakėme: „Norime skraidyti“. Manėme, pasijuoks [toliau]

No Image

Karas vaiko akimis

2023 7 spalio 0

Algimantas Savickis Kursą teks kartoti Ketvirtoje klasėje įsimylėjau. Mano širdį suvirpino baltapūkė, mėlynakė ukrainietė iš Kijevo Vasa Pilipenko. Ji gyveno Birutės gatvėje, per du namus [toliau]

Karas vaiko akimis

2023 30 rugsėjo 0

Algimantas Savickis Gintarinė pypkė 1945-ųjų žiemą, jau sutemus, kažkas pasibeldė į kambario duris. Tarpduryje pamatėme intendentinės tarnybos kapitoną. Glėbyje jis tempė „Telefunken“ radijo aparatą. Pasisveikinęs [toliau]

No Image

Karas vaiko akimis

2023 23 rugsėjo 0

Algimantas Savickis Riestainių valgymas Senelis, gavęs atlyginimą, į mano ir sesers Nijolės delną įsprausdavo po markę. Nelikdavo nuskriausta ir mūsų mama. Savo dukrai jis taip [toliau]

No Image

Karas vaiko akimis

2023 16 rugsėjo 0

Algimantas Savickis Gurguolininkai Ankstyvą trečiadienio rytą, pačiupęs maišą ir šluotikę, lėkdavau į turgų. 1945-jų birželį valstiečiai dar buvo laisvi, apie kolchozus tik kalbos sklido. Žmonės, [toliau]