Teatrologinis Žemaičių christianizacijos raktas

2019 15 vasario 0

Skiriama Mykolo Eustachijaus Brenšteino studijai „Kražių mokyklinis teatras“ aktualizuoti. Antanas Ivinskis Žmonių tarpusiavio bendravimo teatralumas yra esmiškai senas, archajinis reiškinys. Bet kuriuo istorijos tarpsniu teatralumas, [toliau]

Apie knygas ir knygius Varniuose

2019 26 sausio 0

Jei esi knygos žmogus, Varniai Tau yra daugiau negu žodis ar vietovardis, o savaime reikšminiu turiniu prisipildanti sąvoka. Man, prisipažinsiu, tas vardas atrodė visa ko, [toliau]