Žemaičių skausmas

2023 30 gruodžio 0

Algimantas Savickis SENELIUI NUSKILO Per vasarą Kazimieras su broliu Juozu talkino tėvui: rentė gyvenamuosius namus. Darbo „sočiai“, nes Telšius dažnai siaubė gaisrai. Miestas degė 1826, [toliau]

TYLUMOS STALIUS

2023 23 gruodžio 0

Poetas Valdas Kukulas kadaise „Nemune“ rašė, jog Vytauto Stulpino eilėraščiai gimsta „beveik vien iš nutylėjimų ir tylos.“ Apie tylą kalbėti nesame pratę, todėl ir Vytauto [toliau]

Žemaičių skausmas

2023 16 gruodžio 0

Algimantas Savickis GLOBĖJAS (Pabaiga. Pradžia Nr. 95) Po pustrečios paros atkastų vaikų neatpažino motinos, vyrų – žmonos, brolių – seserys, nes lavonai buvo nepaprastai sužaloti, [toliau]

Žemaičių skausmas

2023 9 gruodžio 0

Atsiminimai Skiriu seneliams: Elzbietai ir Kazimierui Algimantas Savickis Algimantas Savickis – žemaitis, gimęs Telšiuose 1938 m. kovo 19 d. Čia ilgai gyveno ir dirbo Telšių [toliau]

Skruzdėjimai

2023 11 lapkričio 0

Linas Daugėla Steponas Algirdas Dačkevičius. Skruzdėlynas po šaukštu. – Vilnius: Slinktys, 2022. – 272 p. Knygos dailininkas – Gvidas Latakas. Stepono Algirdo Dačkevičiaus poezijos rinktinė [toliau]

No Image

„Pilka nožna“

2023 4 lapkričio 0

Algimantas Savickis Pokario metais su vienmečiu Robiku Karapetianu gyvenome tame pačiame name. Jis – pirmame aukšte, aš – antrame. Robiko tėvelis, medicininės tarnybos pulkininkas, dirbo [toliau]

Kada skrisime?

2023 28 spalio 0

Algimantas Savickis Aviacijos mokykloje greitai prisiminiau savo senelio žodžius apie užpakalį ir marškinius. Mus laikė griežtai: keldavo ryte šeštą valandą – nežiūrint, koks metų laikas [toliau]

Šaukštas žuvų taukų

2023 21 spalio 0

Algimantas Savickis Mes, trylika jaunuolių, turėjome vieną svajonę – norėjome skraidyti. 1955-aisiais nuėjome į Telšių karinį komisariatą ir taip garsiai pasakėme: „Norime skraidyti“. Manėme, pasijuoks [toliau]