Daugelis rajono mokyklų išliko tik istorijoje

Pavandenės mokyklos istorija nutrūko 2015 metais, o ją menantis pastatas bus privatizuotas.

Savivaldybės taryba leido parduoti Pavandenės mokyklos pastatus. Kas juos nupirks, pamatysime. O ar tie pastatai buvo reikalingi pačiai Savivaldybei? Juk buvusioje mokykloje veikė medicinos punktas ir biblioteka. Deja, rajone nuolat vis daugėjo tuščių buvusių mokyklų pastatų, kas rodo didelį demografinį nuosmukį.

Alvydas Ivoncius

Parduodami Pavandenės mokyklos pastatai
Savivaldybės administracijos paklausėme, kodėl nutarta parduoti Pavandenės mokyklos pastatus. Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turto valdymo skyriaus vedėja Neringa Staponkienė paaiškino, kad Savivaldybei ekonomiškai nenaudinga išlaikyti beveik tuščią buvusios mokyklos pastatą. Pavandenės mokykla uždaryta 2015 metais.
Pasak N.Staponkienės, medicinos punktui bei bibliotekai patalpos pasiūlytos kitame pastate, O šis kitas pastatas – buvusi pirtis.
Mokyklos sporto sale, N.Staponkienės teigimu, miestelio gyventojai nesinaudojo nuo mokyklos likvidavimo.
Tarybos sprendime, kuriuo nutarta pastatus parduoti, rašoma, kad sporto salė yra 887 kvadratinių metrų, likutinė vertė – 49 tūkst. 111 eurų, mokyklos pastatas yra 1 tūkst. 652 kvadratinių metrų, likutinė vertė – 150 tūkst. 541 euras. Katilinės vertė – 10 tūkst. 511 eurų. Suprantama, tikrosios pastatų vertės paaiškės juos parduodant aukcione.
Varnių seniūno Rolando Bružo manymu, parduoti pastatus tikslinga. Mokyklos pastatas trijų aukštų, o buvo beveik tuščias. Tačiau viską reikia prižiūrėti. Seniūnas pritarė, kad medicinos punktui ir bibliotekai vietos užteks buvusios pirties pastate, kuriame įsikūrusi ir bendruomenė.
Pasak R.Bružo, Varniuose liko nebenaudojamas buvusio vaikų darželio pastatas. Tuo tarpu uždarytos Janapolės mokyklos pastate vyksta bendruomenės veikla, naudojamasi sporto sale. Tiesa, Janapolės mokyklos pastatas kur kas mažesnis nei Pavandenės.

Šimtmečių senumo istorija nutrūko
Parapijinė Pavandenės mokykla buvo įsteigta apie 1620 metus, tačiau nežinoma, kiek nuosekliai ji veikė. Mokykla veikė ir XIX amžiaus pabaigoje, o 1918 metais buvo įsteigta pradinė, pokario metais tapusi septynmete, vėliau – vidurine.
Pavandenės mokykla po 1990 metų mažėjo mokinių skaičiumi, kol galiausiai tapo pagrindine, pradine, o 2015 metais buvo visiškai uždaryta.

Daugelyje seniūnijų nebeliko savarankiškų mokyklų
Primename, kad per pastarąjį dešimtmetį uždarytos Lieplaukės, Ubiškės, Pavandenės, Janapolės, Mitkaičių, Nerimdaičių, Eigirdžių ir kai kurios kitos mokyklos. Rajone taip pat gyvenvietėse išnyko pradinės mokyklos.
Po 1990 metų beveik visos miestelių vidurinės mokyklos virto pagrindinėmis, vėliau – pradinėmis, o iš jų kai kurios visai išnyko. 2012 metais uždaryta Kuršų, Nerimdaičių, Gedrimų, 2014 metais – Mitkaičių, 2015 metais – Pavandenės, o vėliau – kai kurios kitos mokyklos.
Pačioje didžiausioje pagal plotą rajono Varnių seniūnijoje dabar veikia tik viena mokykla – Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazija.
Tryškių seniūnijoje, uždarius Ubiškės mokyklą, taipogi liko tik viena mokykla – Tryškių Lazdynų Pelėdos gimnazija.
Nevarėnų seniūnijoje veikia šio miestelio pagrindinė mokykla. Tokia pat veikia Žarėnuose – taipogi vienintelė seniūnijoje.
Luokės seniūnijoje irgi, uždarius Viekšnalių mokyklą, liko tik Luokės Vytauto Kleivos gimnazija.
Gadūnavo seniūnijoje tėra Buožėnų pradinė mokykla.
Upynos seniūnijoje mokyklos veikia Kaunatavoje (Tryškių Lazdynų Pelėdos gimnazijos skyrius) ir Upynoje (Luokės Vytauto Kleivos gimnazijos skyrius).
Ryškėnų seniūnijoje vienintelė mokyklėlė yra Telšių „Atžalyno“ progimnazijos skyrius.
Degaičių seniūnijoje vienintelė Degaičių mokyklėlė yra Telšių „Ateities“ progimnazijos skyrius.
Vienintelė Viešvėnų seniūnijos Viešvėnų mokykla tapo „Kranto“ progimnazijos skyriumi.
Vienintelė Žarėnų seniūnijos mokykla tapo Telšių „Atžalyno“ progimnazijos skyriumi.

Mažėja gyventojų ir mokinių
Pagal rajono Bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2022-2026 metų bendrąjį planą, 2016 metais Telšių rajono savivaldybės teritorijoje gyveno 43 tūkst. 59 gyventojai: mieste – 24 tūkst. 642, kaime – 18 tūkst. 417, o 2021 metų sausio mėnesį, Statistikos departamento duomenimis, gyveno 38 tūkst. 759 gyventojai: mieste – 21 tūkst. 973, kaime – 16 tūkst. 786. Nuo 2016 metų savivaldybėje sumažėjo 4 tūkst. 300 gyventojų – 9,99 procento.
Plane teigiama, kad „Vaikų gimstamumo ir mokinių skaičiaus mažėjimas, nestabilumas šeimose tampa socialiniais iššūkiais, kurie formuoja pokyčius švietimo sistemoje. Per metus gimusių vaikų, registruotų savivaldybėje, skaičius mažėja. Nuo 2008 metų, kada fiksuotas didžiausias gimusių vaikų savivaldybėje skaičius, 2008-2021 metais gimusių vaikų skaičius sumažėjo nuo 582 iki 340 – 242 vaikais (41,58 procento).
Minėtame plane rašoma: „Dėl minėtų priežasčių kinta ir mokinių skaičius. Nuo 2016-2017 mokslo metų iki 2021-2022 mokslo metų sumažėjo nuo 5 tūkst. 27 iki 4 tūkst. 375 – 652 mokiniais: 2017-2018 metais mokinių skaičius sumažėjo 4,29, 2018-2019 metais – 4,3, 2019-2020 metais – 1,63, 2020-2021 metais – 2,6, 2021-2022 metais – 0,8 procento. Per penkerius metus mokinių sumažėjo 12,97 procento. Prognozuojama, kad per ateinančius penkerius metus mokinių sumažės apie 8,25 procento“.
2012 metais rajone gyveno 46 tūkst. 273 žmonės, o 2015 metais jų liko 43 tūkst. 922. Taigi maždaug per dešimtmetį nuo 2012 iki 2021 metų rajone žmonių sumažėjo 7 tūkst. 514. 2012 metais mokinių rajone buvo 6 tūkst. 228, o 2021 metais, kaip minėta, 4 tūkst. 375. Per beveik dešimtmetį mokinių rajone sumažėjo 1 tūkst. 853.
Klasių komplektų skaičius nuo 2016 metų rugsėjo 1 iki 2021 metų rugsėjo 1 dienos sumažėjo 19,1 procento – nuo 246 iki 199.