Skelbiamas Telšių rajono savivaldybės būstų nuomos iš fizinių ar juridinių asmenų pirkimas

Perkančioji organizacija: Telšių rajono savivaldybės administracija (įmonės kodas 180878299).
Adresas, telefonas, faksas: Žemaitės g. 14, Telšiai, (8 444) 52229, info@telsiai.lt.
Pirkimo būdas: skelbiamos derybos.
Perkama būstų nuoma:
I. pirkimo dalis – vieno kambario gyvenamosios patalpos turi būti ne didesnės kaip 40 kv. m naudingo ploto;
II. pirkimo dalis – dviejų kambarių gyvenamosios patalpos, turi būti ne didesnės kaip 60 kv. m naudingo ploto.
Pasiūlymai su reikalaujamais dokumentais priimami iki 2024 m. gegužės 31 d. 15 val.
Vokai su pasiūlymais atplėšiami komisijos posėdyje, kuris vyks 2024 m. birželio 3 d.
Pasiūlymai ir kiti dokumentai turi būti parengti lietuvių kalba.
Gyvenamųjų patalpų vieno kvadratinio metro naudingojo ploto nuomos kaina bet kuriuo atveju neturi būti didesnė kaip 6,50 Eur už 1 kv. m naudingojo ploto per mėnesį.
Kandidatas užpildo ir pristato pasiūlymą (1 sąlygų priedas) užklijuotame voke su užrašu „Telšių rajono savivaldybės administracijos Gyvenamųjų patalpų nuomos pirkimo komisijai …… nuomos pirkimo daliai“ ir nurodo savo rekvizitus. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
• buto, kurį siūloma nuomoti, nuosavybę įrodančio dokumento kopija (valstybės įmonės Registrų centro pažymėjimo arba Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo kopija);
• kadastro duomenų bylos kopija;
• įgaliojimus patvirtinantys dokumentai, suteikiantys teisę asmeniui pateikti pasiūlymą ir kitus būsto pirkimo dokumentus, tikslinti pirkimo dokumentus ir derėtis dėl būsto nuomos kainos ir sąlygų, jeigu dokumentus teikia ne pats būsto savininkas;
• nepriklausomo turto vertintojo nustatyta turto vertės pažyma, nustatyta ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių (skaičiuojama nuo paraiškos pateikimo dienos);
• sutikimas dėl duomenų teikimo iš VĮ Registrų centro gavimo ir paslaugų teikėjų (2 sąlygų priedas);
• dokumentas, patvirtinantis būsto fizinio nusidėvėjimo procentą (arba VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas su perskaičiuota vidutine rinkos verte ir perskaičiuotu fizinio nusidėvėjimo procentu). Šie duomenys turi būti nustatyti ne anksčiau nei prieš 12 mėnesių (skaičiuojant nuo paraiškos pateikimo dienos).
Kandidatai pirkimo sąlygas ir kitus dokumentus, susijusius su būstų nuomos pirkimu, gali gauti Telšių rajono savivaldybės administracijoje (Žemaitės g. 14, Telšių m., kreiptis į Ekonomikos ir turto valdymo skyriaus vyriausiąją specialistę Agnę Petrulytę) arba internetiniame puslapyje.
https://2022.telsiai.lt/naujienos/skelbiamas-telsiu-rajono-savivaldybes-bustu-nuomos-is-fiziniu-ar-juridiniu-asmenu-pirkimas-2
Išsamesnė informacija telefonu (8 444) 56173. (Telšių r. sav. inf.)