Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro pažyma Telšių vyskupijos vyskupui Jonui Borutai SJ

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijoms dalyvių teisinio statuso įstatymu, pogrindžio spaudos leidėjas ir bendradarbis (Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos redaktorius), pogrindinės organizacijos narys, pasipriešinimo akcijų dalyvis Jonas Boruta (nuotraukoje) yra pripažintas neginkluoto pasipriešinimo   (rezistencijos) dalyviu ir jam išduotas Laisvės kovų dalyvio teisinio statuso pažymėjimas.

Pažymą išdavė ir po ja 2016 metų balandžio 25 dieną pasirašė Lietuvos Gyventojų Genocido ir Rezistencijos Tyrimo Centro Generalinė direktorė Teresė Birutė Burauskaitė. (Telšių vyskupijos inf.)