Nebeliko ko „prakalti“? Juk dar yra smėlio ir žvyro…

Savivaldybės taryboje priimtas sprendimas leisti išbraukti iš neprivatizuojamų objektų sąrašo vieną smėlio karjerą Tryškių seniūnijos Pateklėnų kaime ir vieną žvyro karjerą — Viešvėnų seniūnijos Sakalų I kaime.

Alvydas Ivoncius

Dar viena įtartina iniciatyva
Atrodo, visai nekaltučiai sprendimai. Taip balsuodami manė ir daugelis Savivaldybės tarybos narių.
Išrinktieji neatkreipė dėmesio į visai paprastą aplinkybę. Seniūnijos valdo dešimtis nebenaudojamų ar naudojamų smėlio ir žvyro karjerų, kadaise naudotų kolūkių, statybos įmonių. Nemaža dalis jų jau nebereikalingi, nes nei smėlio, nei žvyro daug juose nebelikę. Ir štai Savivaldybės administracijai kažkodėl parūpo tik du karjerai. Vien Tryškių seniūnijoje yra Savivaldybei priklausantys šeši karjerai. Iš jų dar naudingas gali būti kaip tik Pateklėnų karjeras, kurį pasiūlyta išbraukti iš neprivatizuojamų objektų sąrašo.
Svarstant šį klausimą Savivaldybės Vietos ūkio komitete, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Kęstutis Anglickas aiškino neva Tryškių seniūnijos Pateklėnų kaimo smėlio karjeras kelia vien rūpesčius. Iš jo kažkas vogė smėlį, kainuoja priežiūra. K.Anglickas nesiteikė paaiškinti, kiek ta priežiūra kainuoja. Tryškių seniūnas Jonas Buivydas vėlgi aiškiai nepasakė, ar reikalingas tas karjeras Tryškių seniūnijai, ar ne. Vėliau „Kalvotosios Žemaitijos“ klausiamas seniūnas atsisakė ką nors komentuoti. Klausimas: kodėl?
Paprastai, kai kas nors yra slepiama, nutylima, galima įtarti esant negerų ketinimų. Ir vargiai ši iniciatyva kilo Tryškių seniūno J.Buivydo galvoje.

Nebereikalingi karjerai nerūpėjo
Taigi Savivaldybės administracijai parūpo tik du karjerai. Kodėl ne visi? Juk, anot K.Anglicko, visi tie karjerai kelia rūpesčių ir kainuoja jų priežiūra. Savivaldybės administracija galėjo parengti bendrą sprendimą ir siūlyti iš neprivatizuojamų objektų sąrašo išbraukti visus neva nereikalingus karjerus, tačiau kažkodėl to nedarė. Ir dėl to kyla įtarimas, kad bent jau Pateklėnų kaimo smėlio karjeras kažkam gali būti reikalingas, tik štai kliūtis — sklypą valdo Savivaldybė. Išbraukus sklypas būtų perduotas Nacionalinei žemės tarnybai. Vėliau tą žemės sklypą būtų galima privatizuoti.
Pateklėnų kaime yra du karjerai. Tiesą sakant, antrasis — žvyro — seniai rekultivuotas, užsodintas pušelėmis, kurios dabar — jau gana solidūs medžiai. Tačiau to mišku virtusio karjero nesiūlyta išbraukti iš neprivatizuojamų objektų sąrašo, nors ten tikrai nieko ekskavatoriumi nebepakabinsi. Užtat parūpo atsikratyti mažai eksploatuotu gero smėlio karjeru, kurio teritorija — du hektarai, o smėlis kastas vien keliolikoje arų. Nesunku paskaičiuoti, kad tas mįslingasis kažkas iš šio karjero galėtų uždirbti šimtus tūkstančių eurų.

Nebereikalingas karjeras nerūpėjo
Vietos ūkio komitete Savivaldybės administracijos ekologas Raimondas Račkauskas aiškino esą Pateklėnų kaimo karjerui nėra net sklypas suformuotas. Registrų centro duomenys rodo ką kita. Antra vertus, dar 2014 metų liepos mėnesio Nacionalinės žemės tarnybos Telšių skyriaus rašte Savivaldybės administracijai nurodomi karjerai, kuriems žemės sklypai yra suformuoti arba įregistruoti Registrų centre. Tame rašte išvardintas 21 karjeras, tarp jų — ir Pateklėnų kaimo.
Viešvėnų seniūnijos Sakalų I kaime karjerą kažkada išrausė kelininkai. Šį gilų karjerą reikėtų užstumdyti. Beje, kas žino, o gal galima išplėsti, todėl skubintasi išbraukti iš neprivatizuojamų objektų sąrašo. O gal į sprendimo projektą šis karjeras įrašytas vien dėl „draugystės“ Pateklėnų karjerui: kad pastarasis neatrodytų kaip kokia išskirtinė valdančiųjų iniciatyva.

„Čia yra dideli pinigai“
Savivaldybės tarybos posėdyje socialdemokratas, Vietos ūkio komiteto pirmininkas Sigitas Motuzas stebėjosi: „Kaip seniūnijos gali turėti karjerus?“ Esą „pagal įstatymus taip negalima“. Ir leido išlįsti ylai iš maišo: „Čia yra dideli pinigai, čia yra verslas“. S.Motuzo manymu, seniūnijos smėlio ar žvyro gali nusipirkti.
Tiesa kiek kitokia: iki pusės hektaro ploto karjerą eksploatuoti galima laisviau. Seniūnijai didesnio nė nereikėtų.
Karjerų reikalais išsamiau iš dvidešimt septynių Savivaldybės tarybos narių domėjosi vien Algirdas Bacevičius. Jis buvo nuvykęs į Sakalų I ir Pateklėnų kaimų karjerus. Dėl Sakalų I karjero jam abejonių nekyla: vargiai ta teritorija kam reikalinga. O Pateklėnų kaimo smėlio karjeras, A.Bacevičiaus manymu, gali kai kam sužerti nemažai pinigų, todėl ir kilo ši iniciatyva.