„Soneimos“ dalininko teisių pardavimas: linksmiau nebūna

Savivaldybė savo, kaip „Soneimos“ dalininkės teisę vėl pardavė antrajame aukcione. Pirmojo aukciono laimėtojas nepasirašė sutarties. Kaip bus dabar?

Praėjusią savaitę įvyko viešosios įstaigos „Soneima“ Savivaldybės dalininkės teisės pardavimo dar vienas aukcionas. Ankstesniame aukcione, pasiūlęs 11 tūkst. eurų sumą, laimėtojas atsisakė pasirašyti sutartį. O šį sykį kaina kilo dar labiau, visus nustebindama. Tačiau ar vėl nebus surengtas „spektakliukas“ aukcionui sužlugdyti?

Alvydas Ivoncius

Laimėtojas sutarties nepasirašė
Soneimos“ dalininkai buvo du: Laima Jurytė-Zakarauskienė ir Savivaldybė. Abu dalininkai turėjo po vieną balsą, nors Savivaldybės finansinis įnašas buvo didesnis. „Soneima“ užsiėmė neįgaliųjų įdarbinimu, suvenyrų gamyba. Praėjusių metų gruodžio 23 dieną įvyko aukcionas, kuriame dalyvauti buvo užsiregistravę net dešimt asmenų, tačiau atvyko aštuoni.
Tarp užsiregistravusiųjų buvo ir nuolatinis vietinės valdžios „galvos skausmas“ Savivaldybės tarybos narys Algirdas Bacevičius. Kiti dalyviai mums nežinomi, kadangi dėl asmenų duomenų apsaugos reikalavimų jų pavardes pateikti Savivaldybės administracija atsisakė. A.Bacevičius „Kalvotajai Žemaitijai“ teigė užsiregistravęs dalyvauti aukcione todėl, kad „Soneimos“ dalininko teisė nebūtų parduota už juokingai mažą 300 eurų kainą. O ką būtų daręs, jei būtų laimėjęs aukcione? „Būčiau nuėjęs pas „Soneimos“ direktorių, susitikęs su kitu dalininku ir taręsis, kaip vystyti šios įstaigos veiklą“,— atsakė A.Bacevičius. Tuomet daugiausiai buvo pasiūlyta 11 tūkst. 100 eurų. Tačiau aukciono laimėtojas atsisakė pasirašyti sutartį, ir nežinia, kodėl.

Pasiūlė keistai didelę sumą
Įvyko dar vienas aukcionas, kuriame dalyvavo bene šeši asmenys. Taip pat ir A.Bacevičius, nenorintis, kad Savivaldybė savo dalininkės teisę parduotų už juokingai mažą kainą. Beje, Savivaldybė nuo „Soneimos“ įsteigimo šiai įstaigai skyrė daugiau nei tris šimtus tūkstančių eurų. Didžioji dalis šių pinigų buvo panaudota įstaigos direktoriaus atlyginimui mokėti. Direktoriumi dirba L.Jurytės-Zakarauskienės vyras Artūras Zakarauskas.

L.Jurytė-Zakarauskienė buvo Savivaldybės tarybos narė, priklausė Darbo partijai, kol laimėjo viešosios įstaigos „Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centras“ vadovo pareigų konkursą.
Praėjusią savaitę įvykusiame aukcione kaina kilo aukštyn lyg iš narvo paleistas paukštelis, kol pasiekė 45 tūkst. eurų sumą: triskart didesnę nei pirmajame aukcione. Jei aukciono laimėtojas pasirašys sutartį, jis turės tik vieną balsą iš dviejų. Kitas balsas (50 procentų dalininko teisės) priklauso L.Jurytei-Zakarauskienei. Tad laimėtojas vienas pats negalės „vairuoti“ šios įstaigos veiklos ir reikalų. Kita vertus, dalininkas negali gauti jokių dividendų ar kitokios naudos iš viešosios įstaigos. Viešosiose įstaigose yra dalininkai, kurie skiria įstaigos vadovą, priima sprendimus. Tačiau dalininko teisė nėra akcijos, kaip uždarosiose akcinėse bendrovėse. Todėl išleisti pinigai, kaip sakoma, neatsipirks, nebent jei pats dalininkas įsidarbins įstaigoje ir gaus atlyginimą.
Aukcione pasiūlyta suma atrodo keistokai. Jei aukciono laimėtojas nepasirašys sutarties, bus galima įtarti, kad kažkas organizuoja tyčinį aukcionų žlugdymą, siekiant, kad kitiems atsibostų ir būtų galima Savivaldybės dalininkės teisę parduoti už kuo mažesnę kainą. Aukciono laimėtojas privalo su Savivaldybe per dešimt kalendorinių dienų pasirašyti sutartį.