Taupaus finansinių išteklių naudojimo rezultatas — mokyklose nėra tualetinio popieriaus

Iš Telšių rajono savivaldybės tarybos valdančiosios koalicijos programos: „Užtikrinsime skaidrų, taupų finansinių išteklių naudojimą“.
Telšių rajono savivaldybės tarybos valdančiosios koalicijos veiksmų paradoksai, absurdai, cinizmu tvoskiantys vieši pareiškimai akivaizdžiausiai matomi su kuo nors lyginant. Todėl ateityje ne kartą skaitytojams pristatysime valdžios deklaratyvius pareiškimus su jiems itin kontrastuojančiais faktais. O šįsyk rašome, kaip apgailėtinai valdžios išlaidavimo, protekcionistinių sprendimų fone atrodo labai jau buitiška situacija mokyklose, kurių tualetuose nėra… tualetinio popieriaus.

Alvydas Ivoncius

Meras kaltę suvertė mokykloms
Savivaldybės tarybos nariai Algirdas Bacevičius ir Martinas Leščiauskas „vizituoja“ rajono seniūnijas, sykiu aplankydami ir mokyklas. Visų mokyklų, o ir nemažos dalies vaikų lopšelių-darželių tualetuose nėra tualetinio popieriaus. Apie tai „Kalvotoji Žemaitija“ jau rašė.
Ironiškai pastebėjome, kad mokiniai kartu su mokymo priemonėmis kuprinėse turi nešiotis ir tualetinio popieriaus rulonėlius.
Sausio 20 dieną A.Bacevičius merui parašė raštą dėl antisanitarinių sąlygų mokyklose. Tarybos narys Kęstučiui Gusarovui dėstė: „Vaikai individualiai nešasi tualetinį popierių į mokyklą kaip kokį būtiną inventorių ar mokymo priemonę. Mokyklų administracijos privalo mokyklų mokinius aprūpinti viskuo, kas yra būtina mokymo procesui, taip pat higienos priemonėmis, o Telšių rajono savivaldybė privalo užtikrinti rajono ugdymo įstaigų tinkamą finansavimą ir darnų darbą. Tačiau aplankius keletą rajono mokyklų, išaiškėjo, kad vaikų tėvų pateikti skunduose faktai pasitvirtino: mokyklų tualetuose nėra tualetinio popieriaus, kai kur tvyro didžiulė smarvė. Susitikimuose ir diskusijose su mokyklų vadovais pastarieji patvirtino, kad asmens higienos priemonių trūkumas yra didžiulė problema: trūksta lėšų joms įsigyti, todėl tualetinis popierius yra ypač taupomas. Kai kuriose mokyklose, pradinių klasių mokinių tualetuose vietoje klozetų yra naudojamos praėjusio amžiaus atgyvenos — tupyklos“.
A.Bacevičius merui K.Gusarovui priminė: „Apmaudu, kad Telšių rajono biudžeto lėšos kartais švaistomos įvairiems, abejotino reikalingumo projektams, o vaikų būtiniausioms reikmėms pinigų nebelieka“.

Į Tarybą gali kreiptis ir meras
K.Gusarovas į A.Bacevičiaus raštą atsakė taip, kaip galėjo atsakyti tik K.Gusarovas. Meras visą kaltę suvertė mokykloms, pareikšdamas, kad jos yra atsakingos už saugią ir sveiką mokymosi aplinką. Žinoma, didžiausia atsakomybė tenka mokyklų vadovams. Meras ramino A.Bacevičių: neva mokykloms kasmet „skiriamos lėšos ūkio priemonėms įsigyti“. O jei jau trūksta pinigėlių, tai, anot K.Gusarovo, dėl papildomų lėšų mokyklų vadovai turi kreiptis į steigėją. O steigėjas yra Savivaldybės taryba.
„Perskaičiau ir pagalvojau: meras gal buvo kažkokiame izoliatoriuje uždarytas, kažkoks karantinas jam paskirtas. K.Gusarovas daugybę metų dirbo Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoju, vicemeru. Ir iki šiol nežino, kad mokykloms per mažai skiriama pinigų? O jei kreipsis į tą steigėją, tai pasiųs po velnių, lieps taupyti. Be to, steigėjas yra Taryba, jai vadovauja meras. Tai ko pats nesikreipia? Kur lankėmės, visur mokyklų direktoriai teisinosi vienodai: mokykloms neužtenka pinigų, todėl nėra ir tualetinio popieriaus. K.Gusarovui tai naujiena?“— stebėjosi A.Bacevičius.

Sena problema
Mero patarėja dirba buvusi Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Danutė Mažeikienė. „Kalvotoji Žemaitija“ jau prieš keliasdešimt metų, o ir vėliau ne kartą rašė, kad mokyklos skursta, neturi pinigų higienos priemonėms įsigyti. Tai tęsiasi daugybę metų. Kai profsąjungai vadovavo Eugenijus ir Zofija Jesinai, ne kartą kalbėta apie mokyklų aprūpinimą higienos priemonėmis, tiksliau — apie pinigų trūkumą ūkinėms reikmėms. Tikriausiai visa tai D.Mažeikienė prisimena ir galėtų merui surengti „pamokėlę“, kokia iš tikrųjų yra padėtis mokyklose ir kas už tai visų pirmiausia atsakingas.
Šiurpina ne vien tai, kad mokiniai kuprinėse, jei nori, turi nešiotis tualetinio popieriaus rulonėlius. Šiurpina ir vietos politikų cinizmas. „Kalvotoji Žematija“ rašė, kad 2018 metais per septynis eilinius ir neeilinius veiklos vertinimus „elitiniams“ Savivaldybės administracijos darbuotojams buvo didinami atlyginimai, kai kuriems — kelis kartus per metus. Vien dėl 2018 metais atliktų gausybės veiklos vertinimų, Savivaldybės išlaidos Savivaldybės administracijos valdininkų algoms padidėjo apie 70 tūkst. eurų. Tas faktas K.Gusarovui ir apskritai dabartinei valdančiajai daugumai nežinomas? Taryboje yra save labai kompetentingais laikančiais veikėjų, tai jiems būtų nesunku paskaičiuoti, kiek už 70 tūkst. eurų būtų galima nupirkti tualetinio popieriaus.
Nė vienais metais Taryba nereikalavo pateikti duomenų, kiek kasmet didėja išlaidos Savivaldybės administracijai, niekada nesidomėjo įstaigos darbuotojų atlyginimais.

3 komentarai

  1. Telšių rajono savivaldybė mokyklų higienos reikmėms visiškai neskiria lėšų, kaltinti mokyklas lengviausia, siūlau valdžios vyrams peržiūrėti mokyklų pateiktus prašymus nors 5 metų laikotarpiui -ar vienas prašymas buvo patenkintas ir tam buvo skirta lėšų?

  2. Įdomu, ar meras, savivaldybės direktorius ir visi likusieji 300 savivaldybės darbuotojų irgi į darbą eidami nešasi po pažastimi šikpopieriaus ruloną?

  3. Ar tamsta mokytoja nesates sikpoperi į darbą ar mūsų, vaikams iduota naudojates? O direktorius? Informuokite visuomene

Daugiau nekomentuojama.