Taryba Antikorupcijos komisijai „iškūlė dantis“

Savivaldybės taryba patvirtino naujus Antikorupcijos komisijos nuostatus. Jie, palyginti su ankstesniais, gerokai susiaurina komisijos veiklą ir įgaliojimus ir slepia daugiau galimų korupcijos landų Savivaldybėje. Naujieji nuostatai pavertė komisiją „bedante, su vaikštyne barškančia senute“.

Alvydas Ivoncius

Leido narplioti vien viešuosius pirkimus
Naujuose nuostatuose išbraukta ši labai svarbi ankstesnių nuostatų dalis: „Nagrinėja piliečių, įmonių, įstaigų ir organizacijų skundus, pareiškimus, pranešimus apie galimai padarytas neteisėtas korupcinio pobūdžio veikas“.
Taigi praktiškai panaikinta piliečiams, įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms galimybė kreiptis į Antikorupcijos komisiją, jei įžvelgia ką nors įtartino. Tai kam komisija reikalinga?
Pasirodo, ji galės užsiimti vien štai kuo: „Korupcijos prevencijos tikslais analizuoja Savivaldybės administracijos, biudžetinių ir viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra Savivaldybė, ir Savivaldybės valdomų įmonių atliktus viešuosius pirkimus ir apie galimus korupcijos atvejus informuoja Savivaldybės tarybą ir kompetentingas institucijas ar įstaigas. Komisijos pirmininkas ir nariai turi teisę susipažinti su visa analizuojamų viešųjų pirkimų informacija.“
Vadinasi, komisija galės vien domėtis viešaisiais pirkimais, tarsi vien čia įmanoma korupcijos tikimybė. Kas be ko, viešieji pirkimai neretai tampa korupcinių sandėrių dalimi, tačiau paversti Antikorupcijos komisiją vien viešųjų pirkimų prievaizdu sumanyta neatsitiktinai. Viešieji pirkimai gana sunkiai analizuojama sritis, o piliečiai ir Tarybos nariai mažiausiai jais domisi.

Draudžiama tirti pranešimus
Naujai patvirtintuose nuostatuose Antikorupcijos komisijai tiesiog draudžiama analizuoti gautus pranešimus. Nuostatuose rašoma: „Priima bet kokią informaciją (tarp jų ir anoniminę) dėl galimai korupcinio pobūdžio veiksmų atlikimo ar neveikimo ir perduoda informaciją atitinkamoms institucijoms pagal kompetenciją“.

Daugiau skaitykite „Kalvotojoje Žemaitijoje“ Nr. 70 (10382)