Ką pasakoja Telšių LIONS klubo metraštis

Dabartinis Telšių LIONS klubo prezidentas Tomas Gedmintas su 2018-2019 metų kadencijos prezidentu Romanu Klingeriu prie klubo vėliavos.

LIONS yra didžiausia ir reprezentatyviausia visuomeninė organizacija pasaulyje. Lietuvoje taip pat veikia LIONS klubai, o vienas iš jų, įsikūręs Žemaitijos sostinėje ir turintis gilias tradicijas, netrukus švęs savo gyvavimo 25-metį.

Algirdas Dačkevičius

Klubo ištakos
Telšių LIONS klubo ištakos prasideda nuo 1995 metų, kai, remiantis draugišku Šiaulių LIONS klubo pasiūlymu, buvo pasirašytas Telšių LIONS klubo steigimo protokolas. Jį pasirašė vadinamosios rakto grupės nariai Juozas Butkevičius, Remigijus Gasparavičius, Elijus Noreika, Liudvikas Zubavičius ir Algirdas Žebrauskas.
1997 metų balandžio 12 dieną klubas buvo iškilmingai inauguruotas. Jo krikštatėvis — Šiaulių LIONS klubas. Išvertus iš anglų kalbos, LIONS reiškia liūtai, todėl įprastai Lietuvoje LIONS klubai vadinami „liūtų“ klubais.
Pagrindinis lionizmo filosofijos dėsnis — bendraujant tarnauti, kurti ir pagal galimybes padėti kitiems. LIONS klubų šūkis — „Mes tarnaujame!“.

Dvidešimtpenktasis klubo prezidentas
Telšių „liūtų“ klubas turi savo solidų metraštį, kuris glaustai atskleidžia kiekvienos kadencijos, vadovaujant vis naujam prezidentui, pagrindinius veiklos momentus. Šiuo metu klubui vadovauja jau 25-asis prezidentas Tomas Gedmintas, kuris metraštyje taip pat paliks savo veiklos pėdsakus.
Pirmasis prezidentas buvo Remigijus Gasparavičius. Vėliau klubui vadovavo Liudvikas Zubavičius, Rimantas Adomaitis, Algirdas Žebrauskas, Juozas Butkevičius, Algirdas Tarvainis, Tomas Kurlys, Augustinas Baltmiškis, Pijus Pocius, Rimantas Lapinskas, Žydrūnas Želnys, Jonas Buivydas, Stanislovas Jurkus, Zenonas Mockus, Evaldas Jurkonis, Petras Ročius, Valdas Zykas, Vytautas Barsteiga, Saulius Gedgaudas, Vytautas Rakickas, Linas Siraštanovas, Romanas Klingeris, Andrius Kausteklis ir Juozas Vaitkus.
Šiuo metu klubui priklauso 21 narys. Žvelgiant į visą — beveik 25-erių metų — veiklą, telšiškių LIONS klubas vertinamas kaip vienas iš gausiausių ir veikliausių tarp kitų mūsų šalies LIONS klubų.

Gilios bendradarbiavimo tradicijos su švedų „liūtais“
Telšiškiai „liūtai“ didžiuojasi, jog dešimtmečiais užsimezgusi bičiulystė su Švedijos Satila Hyssna LIONS klubu įgavo tartptautinį charakterį.
Sunku būtų suskaičiuoti, kiek per bendradarbiavimo su švedais metus buvo sulaukta paramos. Jos gavo ne tik neįgalieji vaikai, bet ir Senelių globos namai, Specialioji internatinė mokykla, Socialinių paslaugų centras, įgyvendintas ilgalaikis projektas, pradėtas tuometėje „Ateities“ vidurinėje mokykloje, integruojant vaikus su fizine negalia, kuris tęsėsi daugiau kaip dešimtmetį. Nagrinėjant jo įgyvendinimą, švedų geradarystei atskleisti reikėtų atskiro straipsnio.
„Man vadovaujant klubui, švedai dovanojo vieną vaikštynę neįgaliai Naujamiesčio mokyklos mergaitei ir tris vaikštynes — Regioninei Telšių ligoninei“,— sakė Tomas Gedmintas. Jam antrino ir klubo narys Romanas Klingeris, pasidžiaugdamas nesena grupės telšiškių LIONS klubo narių viešnage pas švedus.

Plėtojama labdaringa veikla
Miesto šventėse telšiškių dėmesį patraukia geltona palapinė su LIONS atributika ir geltonais sportiniais marškinėliais ar striukėmis apsirengę vyrai, nes tokia spalva LIONS klubo emblemoje — dominuojanti. Išradingi „liūtai“ kasmet organizuoja loterijas, o surinktas lėšas skiria neįgaliesiems paremti. Štai iš pastarosios miesto šventės loterijos pajamų jie 210 eurų galės paremti neįgalią mergaitę, kuriai lėšų reikės reabilitacijai po klubo sąnario operacijos.
Bus skirta ir 300 eurų „Žemaituko“ mokyklai-darželiui specialiai įrangai įsigyti, taip pat 100 eurų paremti kurtieji ir neprigirdintieji.
Klubas puoselėja ir įvairių talkų tradiciją, o suplanuotus darbus stengiasi padaryti iki galo. Šiemet jie nepamirš Lietuvos Nepriklausomybės 100-mečiui pasodintų 100 liepaičių prie Masčio ežero, kur pastatys suoliuką, kad miestelėnai pavėsyje galėtų atsikvėpti.
Norėdamas sėkmingai darbuotis, prezidentas pirmiausia remiasi savo viceprezidentu. Šią kadenciją juo išrinktas Gediminas Perminas, sekretoriauja Rimantas Lapinskas. Klubo iždu rūpinasi Evaldas Jurkonis, o tvarką palaiko Saulius Gedgaudas. Žinoma, didžiausia kuriamoji jėga glūdi kiekviename klubo naryje, kurių daugelis jau pabuvo prezidentais.
Ne bet koks klubas gali pasigirti sidabriniu savo gyvavimo jubiliejumi, o Telšių „liūtams“ girtis nė nereikia, nes jų geri darbai Žemaitijos sostinėje eina iš lūpų į lūpas, rasdami atgarsį ir Švedijoje, kur įsikūrę bendraminčiai iš Satila Hyssna LIONS klubo.

1 Komentaras

Komentarai nepriimami.