Savivaldybė nuomininkui tarnauja… kiemsargiu

Savivaldybė šiemet išnuomojo Biržuvėnų dvaro restauruotus pastatus. Bet, kaip dažnai nutinka, visko iki galo nesutvarkė. Todėl susidarė kurioziška padėtis: pastatai — išnuomoti, o teritoriją privalo prižiūrėti Luokės seniūnija.

Alvydas Ivoncius

Dešimtmečio neužteko sklypams suformuoti
Dar spalio pabaigoje Savivaldybės administracijai pateikėme klausimus: „Kalvotosios Žemaitijos“ redakcijai pranešta esą Luokės seniūnijos darbuotojai rūpinasi išnuomoto Biržuvėnų dvaro teritorija (pjauna žolę, tvarko). Prašome paaiškinti, ar restauruoti dvaro pastatai išnuomoti kartu su teritorija apie juos, ar be jos; kodėl Luokės seniūnijos darbuotojai rūpinasi minėta teritorija. Prašytume atsiųsti nuomos sutarties kopiją. Prašome pateikti informaciją, kur laikomi Biržuvėnų dvaro baldai“.
Savivaldybės administracija atsakė: „Atsakydami į Jūsų paklausimą, informuojame, kad žemės sklypai išnuomotiems objektams adresu: Dvaro g. 1B, Biržuvėnų k., Telšių r., Dvaro g. 1C, Biržuvėnų k., Telšių r., Dvaro g. 2, Biržuvėnų k., Telšių r., Dvaro g. 4, Biržuvėnų k., Telšių r., Gorskių g. 2A, Biržuvėnų k., Telšių r., nėra suformuoti. Jei žemės sklypas nesuformuotas, nuomininkas (valstybinės žemės sklypo naudotojas) negali sudaryti žemės nuomos sutarties ir už naudojimąsi žeme iki nuomos sutarties sudarymo moka žemės nuomos mokestį. Vadovaudamasi seniūnijų nuostatais, seniūnija organizuoja bendro naudojimo teritorijų priežiūrą“.
Kaip supratote, išlindo eilinis Savivaldybės administracijos aplaidumas. Dalis Biržuvėnų dvaro pastatų restauruoti prieš dešimtmetį. Ponų namo restauravimas buvo paremtas Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinio mechanizmo programos, Lietuvos valstybės biudžeto ir Savivaldybės lėšomis. Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis restauruoti ir pritaikyti turizmo reikmėms Biržuvėnų dvaro sodybos arklidės ir vežiminės bei oficinos pastatai.
Pasirodo, Savivaldybės administracijai neužteko dešimtmečio suformuoti dvare sklypams. O jei jie nesuformuoti, tai ir išnuomoti nieko negalima. Taigi nuomininkas uždarbiauja naudodamasis ne tik pastatais, bet ir gražiai sutvarkyta teritorija, o ją už mūsų biudžeto pinigus prižiūri Luokės seniūnija. Nuomininkui tai labai patogu. Juk ir žolę dažnai pjauti reikia, ir šiukšles surinkti, ir medžių lapus sugrėbti bei nuvežti.

Sutarties taip ir nepateikė
O štai nuomos sutarties pateikti Savivaldybės administracija nenorėjo. Ėmė mums ir parašė: „Prašome informuoti, kokiu pagrindu ir kokiam tikslui prašote turto nuomos sutarties kopijos. Gavę iš Jūsų informaciją, kreipsimės į nuomininką dėl sutikimo pateikti turto nuomos sutarties kopiją“.

Daugiau skaitykite „Kalvotojoje Žemaitijoje“ (Nr. 92)