Nepavarkime skubėti darydami gera

Telšių samariečių branduolys.

Sausio 25-ąją mūsų šalyje paminėta Lietuvos samariečių bendrijos diena. Ją Telšių samariečiai pasitiko prasmingai nuveiktais ir toliau sėkmingai tęsiamais darbais, kuriuos plačiau aptarė Lietuvos samariečių bendrijos Telšių skyriaus pirmininkas Kazimieras Mitkus ir šio skyriaus valdybos narė bei „Telšių atiduotuvės“ vedėja Vidutė Sudeikienė.

Algirdas Dačkevičius

Lietuvos samariečių bendrija – tai labdaros visuomeninė organizacija, vykdanti socialines, globos, paramos, integracijos, psichologinės reabilitacijos, dienos centrų ir kitas programas. Bendrijos šūkis „Skubėkime daryti gera“ atkeliavo iš Biblijos kaip Jėzaus priesakas žmonėms. Besikeičiantis gyvenimas, jo tempas ir požiūris į visokiausių problemų kamuojamą žmogų savaime tarsi pasiūlė Telšių samariečių vadovui K.Mitkui prie šio šūkio pridėti labai svarbų žodį „Nepavarkime“.
„Turbūt dažnas mūsų susiduria su problema: namuose metai po metų susikaupia dar gerų, tačiau nebenaudojamų daiktų, rakandų, baldų, rūbų. Išmesti lyg ir gaila, laikyti nėra kur. Tokiu atveju Telšių samariečiai kviečia padaryti gerą darbą – atvežti šiuos daiktus į „Telšių atiduotuvę“, įsikūrusią Žemaitės g. 67 (buvusiose kareivinėse). Taip ne tik padėsite vargstantiesiems, nepriteklių kenčiantiems, bet ir tausosite aplinką“, – sakė šiuo metu 43 telšiškius samariečius jungiančios bendrijos vadovas Kazimieras Mitkus. Jam antrino ir šios „Atiduotuvės“ vedėja Vidutė Sudeikienė.
Į „Atiduotuvę“ užsuka daug žmonių. Vieni atveža nebereikalingus daiktus, kiti ateina jų pasiimti. Pastarųjų ypač pagausėjo, kai į mūsų šalį, o ir Telšių rajoną plūstelėjo pabėgėlių nuo Rusijos sukelto karo ukrainiečių banga. Daugiausiai kreipiasi žmonės, kurie dėl vienokių ar kitokių gyvenime susiklosčiusių aplinkybių kartais nebeišgali įsigyti naujų rūbų ar kokio buityje labai jiems reikalingo rakando ar daikto. Tarp jų nemažai daugiavaikių šeimų, nepilnų šeimų, kai viena su vaikais likusi moteris vos suduria galą su galu, yra ir vienišų, senyvų žmonių. Tačiau apgailėtina, kad kartais tarp atiduodamų daiktų ir drabužių pasitaiko visko: ir labai suterštų, ir beviltiškai sudėvėtų, tačiau tokių kaskart mažėja, nes auga žmonių sąmoningumas ir didėja noras nuoširdžiai padėti kitam, silpnesniam ir labiau gyvenimo nuskriaustam.
O kad „Atiduotuvė“ labai reikalinga, rodo praėjusių metų trijų mėnesių statistika. Pasak Vidutės Sudeikienės, pernai spalio mėnesį „Atiduotuvėje“ lankėsi 528 žmonės ir pasiėmė 4 tūkst. 828 daiktus, lapkritį apsilankė 468 žmonės ir gavo 3 tūkst. 871 daiktą, gruodį 276 žmonės džiaugėsi radę jiems tinkamus 2 tūkst. 324 daiktus.
Labai iškalbus savo rezultatyvumu projektas „Aprūpinimas būtiniausiais drabužiais, avalyne, patalyne ir kitais daiktais“, kuris buvo vykdomas iš Savivaldybės biudžeto lėšų. Projekto metu išrūšiuota 45 tūkst. 144,91 kg naudotos tekstilės atliekų, taip pat išdalinta labdara 3 tūkst. 758 asmenims, gyvenantiems socialinėje atskirtyje, iš kurių 199 asmenys buvo nuo karo bėgantys ukrainiečiai. Aprūpinant būtiniausiomis namų apyvokos reikmėmis – naudotais baldais, buitine technika ir kt. – išdalinta 38 tūkst. 626 vienetai įvairiausių namų apyvokos daiktų bei tekstilės gaminių.
Reikia pažymėti, kad „Atiduotuvė“ – tęstinis ir Lietuvoje unikalus socialinis projektas, vykdomas nuo 2016 metų bei išskirtinai paremtas savanoriavimu, o V.Sudeikienė yra ne tik „Atiduotuvės“ vedėja, bet ir apie 30 savanorių veiklos koordinatorė. Tarp tokių savanorių – ir ukrainietis Ivanas iš rusų žiauriais nusikaltimais pagarsėjusio Mariupolio. „Aš vadovauju moterų savanorių komandai, o Antanas Šimkus – vyrams, kurie dirba daugiau jėgos reikalaujančius darbus“, – šypsodamasi kalbėjo V.Sudeikienė.
K.Mitkus pastebėjo, jog samariečiai įgyvendina ir kitą labai svarbų socialinį projektą „Alternatyvių investicijų detektorius“, kurio tikslas, plėtojant socialinės integracijos paslaugas, didinti socialiai pažeidžiamų, socialinę riziką ir atskirtį patiriančių asmenų galimybes aktyviai dalyvauti bendruomenėje ir darbo rinkoje. Telšių samariečių vadovas akcentavo pareigą ir būtinybę padėti žmonėms, kurie susiduria su iššūkiais integruodamiesi į darbo rinką ar visuomenę. Nuo 2021 metų per tris pusmečius samariečiams pavyko įdarbinti 24 žmones.
„Bendradarbiaudami su Socialinės paramos ir rūpybos skyriaus specialistais, aptariame, kokie socialinės rizikos asmenys galėtų pretenduoti į apsaugotą darbo rinką, o po to priimtus sprendimus įgyvendiname. Kur dingtų iš įkalinimo įstaigų grįžę, probacijos tarnybos nubausti atlikti visuomenei naudingus darbus, ilgalaikiai bedarbiai, įklimpę į įvairias priklausomybes ir skolas asmenys bei žmonės, patiriantys diskriminaciją atviroje darbo rinkoje, jeigu jiems neištiestume pagalbos rankos? – klausė K.Mitkus.
Ne mažiau svarbus miestui ir jo žmonėms projektas pavadintas „Pagražinkime mūsų Telšius“. Bendradarbiaujant su „Butų ūkio valdomis“, švarinami kai kurių daugiabučių gyvenamųjų namų kiemai, laiptinės, pjaunama vejų žolė, ateinama į pagalbą neįgaliesiems, taip pat sveikatos neturintiems senjorams ir žiemą, nuvalant sniegą. Pavasarį laukia žemės purenimas, sodų genėjimas, šakų išvežimas ir kiti darbai. Neturintiems lėšų nusipirkti gerų malkų, ruošiamos vadinamosios kūrmalkės – daugiausiai iš medinių padėklų, kuriuos dovanoja „Žemaitijos pienas“.
K.Mitkus pastebėjo, kad samariečiai pernai teikė nemažai akredituotų paslaugų. Suteikta asmeninė pagalba 36 neįgaliesiems ne tik iš Telšių, bet ir Ryškėnų bei Tryškių. Pagal paslaugą „Apsaugotas būstas socialinės rizikos asmenims“ apgyvendinti 5 žmonės. Gana svarbi socialinių įgūdžių ugdymo paslauga, reikalaujanti didžiulės kantrybės ir samarietiško pasišventimo, suteikta 12 asmenų. K.Mitkus šypsodamasis papasakojo atvejį iš Tryškių, kiek reikėjo parodyti išmonės, norint nušienauti apleistą plotą, kol pavyko įtikinti socialinių įgūdžių stokojantį žmogų, saugantį šabakštyne pamiltą vieną kitą žolelę, jog netvarka – joks grožis. O panašių atvejų amplitudė – begalinė ir samariečiams tapusi kasdienybe. Net šeštadieniais, o būna ir sekmadieniais, socialinės rizikos žmonės beldžiasi į „Veiklų bazės“ duris – kartais ne tik pagalbos, bet ir paprasčiausiai norėdami sušilti ar arbatos puodelį išgerti.
Samariečiai taip pat teikia labai reikalingas neįgaliems žmonėms kambarių tvarkymo, langų valymo ir kitas būtiniausias buitines paslaugas.
Siekiant nuo mažų dienų ugdyti atsakomybę ir pareigingumą, samariečių iniciatyva „Atžalyno“ ir „Kranto“ progimnazijose įsteigti vaikų užimtumo dienos centrai, kurių koordinatorė Virginija Mitkienė. Centruose vaikai pamaitinami, įgauna pagrindinių socialinių įgūdžių, o svarbiausia, pasak K.Mitkaus, nuo jų atsitolina grėsmė tapti „gatvės klientais“.
Lietuvos samariečių bendrijos dienos proga K.Mitkus padėkojo visiems geradariams, kurie tiki samarietiška veikla ir finansiškai reguliariai prisideda prie gerumo, kviečiančio pagal Jėzų „eiti ir daryti“, puoselėjimo mūsų visuomenėje.