Slapukaudama Savivaldybės administracija užsidirbo „bylą“ Antikorupcijos komisijoje

Savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisija nusprendė nutraukti tyrimą dėl Regioninės Telšių ligoninės, bet pradėjo du naujus – dėl Savivaldybės administracijos atsakymų Vaidui ir Raimondai Vieliams bei priedo mokėjimo „Telšių butų ūkio“ direktoriui.

Alvydas Ivoncius

Rekomendacijos – įgyvendintos, todėl tyrimas nutrauktas
Apie priedo mokėjimą Savivaldybės įmonės „Telšių butų ūkis“ vadovui rašėme praėjusio antradienio numeryje.
Rugpjūčio pradžioje į Antikorupcijos komisiją skundu kreipėsi Algirdas Bacevičius. Skunde jis rašė, kad Specialiųjų tyrimų tarnyba atliko tyrimą Regioninėje Telšių ligoninėje ir nustatė padidintą korupcijos riziką dėl viešųjų pirkimų.
Specialiųjų tyrimų tarnyba netvirtino, kad įstaigos veiksmai sukėlė korupciją, ikiteisminių tyrimų nepradėjo, tačiau kai kurios viešųjų pirkimų procedūros arba tam tikrų reikalavimų nesilaikymas buvo vertinti kaip veiksniai, galintys sukelti korupcijos riziką.
Specialiųjų tyrimų tarnyba 2021-2022 metais vertino ne tik Telšių, bet ir kai kurių kitų Lietuvos ligoninių veiklą antikorupcijos požiūriu.
Regioninė Telšių ligoninė Antikorupcijos komisijai pateikė informaciją, kad Specialiųjų tyrimų tarnybos rekomendacijas įgyvendino. Savo rašte Regioninė Telšių ligoninė prašė nuo tyrimo nušalinti Algirdą Bacevičių, kadangi jis suinteresuotas asmuo – skundo autorius. A.Bacevičius pareiškė neketinantis nusišalinti, kadangi jis skundą pateikė ne dėl kokių nors savo privačių interesų.
Ligoninės atstovai atsisakė atvykti į Antikorupcijos komisijos posėdį. Komisijos narys Mantas Serva apgailestavo dėl tokios įstaigos pozicijos. Jis priminė, kad Antikorupcijos komisijos tikslas – išsklaidyti arba patvirtinti kaltinimus dėl Savivaldybei pavaldžių įstaigų veiklos, o skundas nėra kaltinimas.
Kadangi Regioninė Telšių ligoninė paaiškino, jog visas Specialiųjų tyrimų tarnybos rekomendacijas įgyvendino ir pateikė tai patvirtinančią informaciją, nuspręsta tyrimą nutraukti.

Informaciją pateikti vis tiek privertė
Į Antikorupcijos komisiją kreipėsi Vaidas Vielius ir Raimonda Vielienė. Jiedu skunde rašo, kad Telšių rajono savivaldybės administracijos Finansinės paramos medžiojamų gyvūnų daromos žalos prevencinėms priemonėms diegti teikimo komisija pranešė jiems esą paramos dėl gyvūnų daromos žalos neskirs. Kadangi prašymų buvo gauta daugiau nei skirta pinigų, komisija numatė kriterijus, kurių vienu nusprendė neskirti paramos tiems, kurie ją buvo gavę 2021-2022 metais. Be to, komisija nusprendė vertinti ir paraiškos pateikimo laiką. Regis, šis motyvas gana keistas: kas pirmas prie krepšio, tas ir pasigriebs obuolių.
Skundo autoriai teigia, kad 2017 metais patvirtintame paramos teikimo apraše nėra numatyta pinigus skirstyti pagal prašymo pateikimo laiką. Be to, anot skundo autorių, komisija naujais reikalavimais keičia Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintą paramos teikimo tvarką, o tam jokios teisės neturi.
Vieliai prašė Savivaldybės administracijos pateikti informaciją, kas gavo paramą. Tačiau sulaukė standartinio, biurokratiško atsakymo neva dėl asmens duomenų apsaugos tokios informacijos pateikti negalima. O kaip įsitikinti, ar komisija pinigėlius skirstė sąžiningai, ar atsižvelgė į prašymų pateikimo laiką ir ar neskyrė tiems, kurie jau anksčiau buvo gavę?
Savivaldybės administracijos valdininkė Vieliams vien pranešė, kad patenkinta tik 15 prašymų iš 39.
Įdomu tai, kad, regis, Savivaldybės administracijoje dar nepučia „naujos kartos politikų“ ir „naujos politikos vėjai“. Vieliai prašė pateikti pinigų skirstymo aprašą ir komisijos sudėtį, tačiau Savivaldybės administracijos direktorius nesivargino ir to padaryti: pageidaujamos informacijos pasiūlė ieškoti Savivaldybės svetainėje.
Kadangi Savivaldybės administracija nuolat slapukauja, neteikia informacijos, prisidengdama „asmens duomenų apsauga“ ar aiškindama esą vienokios ar kitokios informacijos teikimas nėra jai „priskirta viešoji funkcija“, tai, savaime suprantama, kyla įtarimų, kad kažkas gali būti negerai. Atsisakymas teikti informaciją ir Vieliams sukėlė įtarimų. Skunde jie rašo, kad tie penkiolika asmenų, kuriems parama paskirta, gali būti susiję su valdančiaisiais politikais.
Valdininkai nebūtų valdininkais, jei nesielgtų biurokratiškai. Jie sugalvojo dar vieną tipiškai biurokratišką priežastį neteikti Vieliams informacijos: neva prašymą Vielių vardu parašęs Alvydas Jokšas nepateikė įgaliojimo veikti Vielių vardu. Pastarieji teisingai pastebėjo, kad prašomus dokumentus turėjo siųsti ne A.Jokšui, o jiems.
Į pinigų skirstymo komisiją, prašydami pateikti informaciją, Vieliai kreipėsi šių metų birželio mėnesį. Gavę biurokratiškus atsakymus, jie kreipėsi į Administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyrių, kuriuo valdininkų raštas dėl atsisakymo pateikti informaciją pripažintas neatitinkančiu teisės aktų. Savivaldybės administracija buvo priversta Vieliams pateikti komisijos posėdžio protokolą.
Savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisija aiškinsis, kaip dėl gyvūnų padarytos žalos ir kam buvo skirstomi pinigai: kam juos skyrė pagrįstai, o kam galbūt ir ne.