Dauguma Tarybos narių suabejojo „socialinėmis dirbtuvėmis“

Savivaldybės taryba nepritarė projektui dėl socialinių dirbtuvių. Projekto pavadinimas įmantrus, tačiau jis reiškia neįgaliųjų su psichikos ar intelekto negale darbinį užimtumą.
Alvydas Ivoncius

Dvylikai žmonių – keturi etatai
Tokiame projekte dalyvauti Savivaldybei pasiūlė Neįgaliųjų reikalų departamentas. Savivaldybės tarybai parengtame sprendimo aiškinamajame rašte apibūdinamos socialinės dirbtuvės: „Ne pelno siekiantis organizacinis vienetas, kuriame vykdoma asmenų su proto ar psichine negalia darbinio užimtumo veikla, nesusijusi su darbo santykiais, siekiant pagaminti rinkoje paklausius produktus ir (ar) teikti paslaugas. Socialinių dirbtuvių tikslas – didinti asmenų įsidarbinimo atviroje darbo rinkoje galimybes, ugdyti, lavinti ir palaikyti bendruosius ir specialiuosius darbinius įgūdžius, atliekant prasmingas darbinio užimtumo veiklas, nukreiptas į konkrečios prekės (produkto) gamybą ir (ar) paslaugos atlikimą“.
Manoma, kad tokią negalę turintiems žmonėms darbinė veikla padėtų ir praskaidrintų gyvenimą, jie nebūtų tarsi uždaryti namie. Tik štai ši, kaip ir kai kurios kitos socialinės iniciatyvos, nėra pigi.
Negalę turintys asmenys projekte net neįvardijami darbuotojais, jie – „paslaugų gavėjai“. Taigi, pagal Savivaldybei pateiktą socialinių dirbtuvių projektą, bendras „paslaugų gavėjų“ skaičius vienu metu būtų ne daugiau nei 12 asmenų ir dirbtų ne mažiau nei du darbuotojai, atsakingi už veiklos organizavimą ir asmenų saugumą. 6 asmenims numatomas ne mažiau kaip 1 darbuotojas. Tik štai: čia kalbama apie tuos darbuotojus, kurie būtų išlaikomi iš Savivaldybės biudžeto – socialinis darbuotojas ir individualios priežiūros specialistas. Kadangi projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos lėšų, socialinėse dirbtuvėse dar turėtų būti atitinkamos srities išsilavinimą turintis meistras ir rinkodaros vadybininkas.
Meistro ir rinkodaros specialisto algos, pažertos iš Europos Sąjungos pinigėlių, būtų štai tokios: 1 tūkst. 654 ir 1 tūkst. 500 eurų. Beje, rinkodaros specialisto galėtų būti tik pusė etato.
Socialinio darbuotojo alga būtų 2 tūkst. 112, individualios priežiūros specialisto – 1 tūkst. 559 eurai.
Be to, už socialinių dirbtuvių „paslaugų gavėjus“ per mėnesį būtų skiriama po 50 eurų kompensacijos, bet ne daugiau kaip dvylikai asmenų.

Neva buvo „išvykę į objektus“
Savivaldybės tarybos posėdyje Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Macas, pristatydamas šį projektą, suabejojo, ar Savivaldybei verta jame dalyvauti. Mat iš biudžeto reikėtų 2024 ir 2025 metais skirti kasmet po 52 tūkst. 474 eurus. O Europos Sąjunga kasmet skirtų po 46 tūkst. eurų. Anot R.Maco, dėl šio projekto viskas gražu atrodo tik „popieriuje“.

Daugiau skaitykite „Kalvotojoje Žemaitijoje“ (Nr. 70)