97 kartus Lietuvai valio!

Vasario 16-osios rytą telšiškiai gausiai rinkosi į Nepriklausomybės aikštę paminėti 97-osios Lietuvos laisvės atkūrimo sukakties.

Donata Kazlauskienė

Pakelta valstybės vėliava, sugiedota Tautiška giesmė, Tylos minute pagerbti žuvusieji už Lietuvą. Nuaidėjo trys šūvių salvės už Lietuvos valstybę, Lietuvos kariuomenę ir šaulius, už Žemaitiją ir jos žmones. Koncertavo Roberta Vitkevičiūtė.
Vienybės. To sveikindamas linkėjo Telšių rajono savivaldybės meras Vytautas Kleiva. „Už laisvę turime būti dėkingi kariams, partizanams, melskime Dievą, kad Lietuva būtų laisva, būkime vieningi, kai aplink siaučia visokie vėjai“,— sakė Telšių Šv. Antano Paduviečio katedros kanauninkas klebonas Domas Gatautas.
Susirinkusiuosius taip pat sveikino Telšių apskrities Žemaitijos šaulių 8-osios rinktinės vadas Julius Svirušis, karys savanoris Martynas Gedvilas. Kaip ir kasmet, šventėje Telšių apskrities Žemaitijos šaulių 5-osios rinktinės vadas Arūnas Juška tarnauti Lietuvai prisaikdino jaunuosius šaulius.
Po vėliavos pakėlimo ceremonijos Šv. Antano Paduviečio katedroje aukotos  šv. Mišios. Po jų — Juvento Radzio ir meno kolektyvų koncertas Žemaitės dramos teatre.
Pasirodė Žemaičių choras, retro ir kaimiškos muzikos ansamblis „Gramofonas“. Susirinkusiuosius sveikino Telšių vyskupas augziliaras Linas Vodopjanovas OFM.
Minint Lietuvos nepriklausomybės sukaktį, telšiškiai, talkinant ateitininkams, pakviesti ruoštis Kovo 11-ajai, 25-ajam Nepriklausomos valstybės jubiliejui. Žemaičiai paraginti dalyvauti akcijoje „Lietuvai ir man“. Šalies piliečiai kviečiami pinti trispalves — geltonos, žalios ir raudonos spalvos — draugystės apyrankes ir taip išreikšti tautos vienybę. Apyrankes Lietuvai visi kviečiami atvežti į Vilnių, į Nacionalinę dailės galeriją, kur jomis galės puošti specialiai akcijai paruoštą Gediminaičių stulpų konstrukciją.