Šiuolaikinės Telšių pasakos

Kaip valdoviukė  muzikantams špygą parodė

Paprastiems žmogeliams puikūs unoravi muzikantai panūdo šventę surengti ir pakvietė visus į gimtadienio puotą.
Magišką penktadienį, artėjant šventam Gavėnios metui, pasilinksminti panoro ne tik paprasti Telšių žmogeliai, bet ir velniai su raganomis, šamanai su šamanėmis, ponai ir ponios, karalaitės ir princai. Šie dailiausiais aukso siūlais siūtais drabužiais išsidabino. Nelabasis ne šiaip sau kanopas pasipustė ir šventėn patraukė. „Na, juk vis tiek kokią niekšybę reik iškrėsti. Šiandien mano diena — penktadienis ir trylikta. Mažu, koks valdoviukas į puotą atkurnės, koją beeinant pakišiu“,— svarstė sau velnias.
Pilna salė žiūrovų prisirinko, laukia unoravų muzikantų koncerto. Nieks be valdoviukų, matai, prasidėt negali. Nenurimo spirgėdamas velnias savo kėdėje. Galvoja: nu, aš jums parodysiu, kaip žmonelių laiką gaišinti, nu, aš jums dar kokią negerybę atsiųsiu. Bekuriant planus, kaip įkąsti valdoviukams, atlapais apdarais kaip viesulai įskriejo Savivaldovybės ponai. Matai, paprasti žmogeliai kaip visada antroj vietoj — ponai ministeriai juos, pasirodo, lankė. Išmaišė velnio mintis, bet neilgam.

Daugiau skaitykite „Kalvotojoje Žemaitijoje“ Nr. 16 (9730).