Pasidžiaugta ūkininkų laimėjimais ir aptartos problemos

Viešvėnuose įvyko Telšių rajono ūkininkų sąjungos ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas. Jame dalyvavo Seimo narys Valentinas Bukauskas, žemės ūkio ministrė Virginija Baltraitienė, viceministras Gintas Saulius Cironka, Žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento direktorius Rimantas Krasuckis, Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininkas Jonas Talmantas, Žemės ūkio rūmų pirmininkas Andriejus Stančikas, Žemės ūkio rūmų atstovas Telšiuose Jonas Žvirblis, Telšių valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininkas Zigmas Nevardauskas, Telšių rajono meras Vytautas Kleiva, vicemeras Petras Kuizinas, Telšių rajono savivaldybės administracijos Kaimo plėtros skyriaus vedėjas Albinas Slavinskis ir žemės ūkio specialistai.

Danutė Jackutė

Pirmininkas gyrė ūkininkus
Telšių rajono ūkininkų sąjungos pirmininkas Vytautas Rakickas ataskaitinį pranešimą pradėjo nuo trumpos Lietuvos ūkininkų sąjungos apžvalgos. Vėliau paminėjo ir pasidžiaugė Telšių žemdirbių pasiekimais. „Jei sovietmečiu rajone iš karvių melždavo tik per 3 tūkst. kilogramų pieno, tai dabar dvigubai daugiau, o yra ir tokių ūkininkų, kurie iš karvių melžia 9 tūkst. kilogramų pieno.
Padidėjo ir javų derlingumas. Dabar iš hektaro prikuliama po 6-8 tonas grūdų, o ekologinių ūkių derlius siekia 4 ir daugiau tonų iš hektaro“,— gyrė ūkininkus jų vadovas ir akcentavo, kad tokie pasiekimai tik kryptingo darbo ir sumanumo rezultatas.
Pirmininkas pasidžiaugė, kad Kaunatavoje ūkininkaujančio ekologinio sodo šeimininkas Remigijus Gailis eksportuoja produkciją į Vokietiją. Puikių rezultatų pasiekė Degaičių seniūnijos ūkininkai Leonas Špakauskas ir Antanas Songaila, kurie dirba sutartiniai, nors ir oficialiai nėra įkūrę kooperatyvo, tačiau jau porą dešimtmečių dalinasi ūkininkavimo pasiekimais, drauge sprendžia  problemas.
V.Rakickas teigiamai įvertino tradicinį „Metų ūkio“ konkursą, kuriame išaiškinami geriausi rajono ūkininkai, skleidžiama geroji patirtis, o rudeninio arimo konkursas įrodė, kad žemaičiai patys šauniausi artojai. Mūsų rajono artojas iš Upynos seniūnijos ūkininkas Kazys Rimkus pelnė praėjusių metų geriausio šalies artojo titulą.
Telšių rajono ūkininkų sąjungos pirmininkas padėkojo pagalbininkams — Tarybos nariams, kurie sąžiningai dalyvavo posėdžiuose, pateikė pasiūlymų. Telšiškiai aktyviai dalyvauja seminaruose, mokymuose, parodose. Jis paragino ūkininkus dalyvauti Pieno gamintojų suvažiavime, pareikšti nuomonę dėl sparčiai mažėjančių pieno supirkimo kainų.
Revizijos ataskaitą perskaičiusi Regina Šiaulienė pabrėžė, kad Telšių rajono ūkininkų sąjungą dirbo sąžiningai ir finansinių pažeidimų nepadarė.
Telšių rajono ūkininkų sąjungos pirmininku vienbalsiai išrinktas V.Rakickas, revizore — R.Šiaulienė, po vieną kiekvienos seniūnijos ūkininką — į Tarybos narius. Jais tapo Arūnas Usis (Upynos sen.), Vilma Rumšienė (Tryškių sen.), Leonas Špakauskas (Degaičių sen.), Valdas Kačinskis (Gadūnavo sen.), Antanas Šakys (Nevarėnų sen.), Danutė Kačinskienė (Žarėnų sen.), Laimutė Urbonavičienė (Viešvėnų sen.), Jadzė Šerlinskienė (Luokės sen.), Antanas Vaitkevičius (Ryškėnų sen.), Algirdas Tarvainis (Varnių sen.).

Aktualiausi klausimai
Žemės ūkio rūmų pirmininkas A.Stančikas akcentavo pagrindinę problemą — pieno kainų smukimą, paragino ūkininkus padidinti nario mokestį, kad galėtų bent dalį surinktų lėšų paskirti visuomeniškai dirbantiems žemdirbių vadovams.
Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininkas J.Talmantas kalbėjo apie Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą, akcentuodamas atskiras sritis, atsakė į ūkininkų klausimus.
Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programa jau patvirtinta, tad žemdirbiai laukia naujų žinių, kada prasidės šaukimai ir kaip parama bus teikiama. Būtent apie šias ateities perspektyvas su mūsų rajono ūkininkais kalbėjosi žemės ūkio ministrė V.Baltraitienė ir ją lydėję kolegos.
Žemdirbiai, susitikę su ministre, domėjosi, kada juos pasieks ES lėšos investicijoms, kokios Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės startuos pirmiausia. Daug diskusijų sukėlė ES parama pagal sritį „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“. Paraiškos šiai paramai gauti bus renkamos balandžio 1-30 dienomis. Tačiau rajono ūkininkus neramino tai, kad paramą gaus tik tie ūkininkai, kurie pirmą kartą įsikurs žemės ūkio valdoje, yra ūkio valdytojai ir niekada nėra pateikę paraiškų tiesioginėms išmokoms gauti. Tačiau ministrė pradėjusius ūkininkauti jaunuosius ūkininkus nuramino sakydama, kad jie gali teikti paraiškas pagal „Investicijos į žemės ūkio valdas“ arba „Parama smulkiems ūkiams“, nes šios dvi priemonės pakeitė buvusią Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų priemonę „Žemės ūkio valdų modernizavimas“.
Ministrė informavo apie Seime įregistruotą projektą, sureguliuojant pieno kainas ir santykius tarp gamintojų, perdirbėjų ir prekybininkų, diskutavo apie naujas kuro normas augalininkystės ir gyvulininkystės ūkiams, paramą kaimo keliams tvarkyti, bendradarbiavimą su Vietos veiklos grupe, kuriant smulkųjį verslą, taip pat kitomis temomis.