Šiuolaikinės Telšių pasakos

Apie klastingas ir žiaurias kėdes

Daug, broliukai ir sesikės, pasaulyje būta stebuklingų daiktų. Ąsotis, iš kurio išnyra džinas, skraidantys kilimai, važiuojanti tinginio ruskelio krosnis, burtų lazdelės, bedugnės skrybėlės… Ale kas tuos daiktus matė? Išmislijo juos žmoneliai, ne kitaip. Tačiau Lietuvos karalystėje, tataigi ir Telšių kunigaikštijoje, yra vienas stebuklingas daiktas, kurį gyvą esant ir veikiant įrodyti galima ir be mokslinčių tyrinėjimų. Pabandykite atspėt. Jau bandote? Nepavyko? Nu, padėsim. Apsižvalgykit aplinkui. Nematot? Įdėmiau, įdėmiau veizėkit. Nu, nekankinsim, jei negulit, tai pačiupinėkit, ant ko sėdit. Taip, taip, brangieji, tas daiktas — kėdė. Ale ne kiekviena, ne bet kokia, o stūksanti valdiškoje kontoroje.

Daugiau skaitykite „Kalvotojoje Žemaitijoje“ Nr. 38 (9752)