Nelegali subnuoma Savivaldybės panosėje, bet valdininkų akys užmerktos

Telšių rajono savivaldybėje įvyko Antikorupcijos komisijos posėdis. Svarstyta, kodėl SĮ Telšių butų ūkis leido užsiimti UAB „Telšių buitis“ nelegalia subnuoma. Nuomos sutartis galioja iki 2020 m. sausio 1 d.

Donata Kazlauskienė

Mato korupciją, bet tyli
Antikorupcijos komisijos posėdžiui vadovavo Tarybos narys Danielius  Rupšys. Šių metų pavasarį Kontrolės ir audito tarnyba nustatė, kad SĮ Telšių butų ūkis valdyba viršijo savo įgaliojimus dėl leidimo subnuomoti UAB „Telšių buitis“ negyvenamąsias patalpas, esančias Karaliaus Mindaugo g.1. Pavesta Telšių butų ūkio valdybai spręsti klausimą dėl leidimo davimo subnuomoti minėtas patalpas. Valdybos posėdis įvyko tik po trijų mėnesių, kai valstybinės įmonės nelegalia veikla susidomėjo Telšių rajono savivaldybės tarybos narys Algirdas Bacevičius. Tiesa, šis klausimas jį jau domino gerokai anksčiau (kol dar nebuvo Tarybos nariu), tačiau anuomet į jį, kaip į paprastą pilietį, valdininkai nekreipė dėmesio.
SĮ Telšių butų ūkis leidimą subnuomoti patalpas UAB „Telšių buitis“ davė dar 2010 metais. Pasirašyta nuomos sutartis su nuomininku. Remiantis sutartimi, nuomininkas privalo naudoti nuomojamas patalpas remontui, sandėliavimui, prekybai, kitai komercinei veiklai, tačiau UAB „Telšių buitis“ patalpas pernuomoja kitiems verslo subjektams.

Net penketą metų valdininkų panosėje vykdyta veikla nedomino nė vieno. Gal todėl, kad „Telšių buitis“ vadovu ilgai buvo įtakingos Telšiuose Socialdemokratų partijos Telšių skyriaus narys Adomas Domarkas? Šiuo metu bendrovei vadovauja jo sūnus.
Antikorupcijos komisijos posėdyje dalyvavo Telšių butų ūkio valdybos pirmininkas Kęstutis Gusarovas. „Valdyba neturi ir neturėjo teisės leisti subnuomoti patalpas, tą mes ir patvirtinome. Atšaukti sutartį mes taip pat neturime įgaliojimų. Sprendimą turėjo priimti Telšių butų ūkio direktorius Artūras Liauzginas, nes jis pasirašė sutartį.
Visi informuoti, kad raštu kreiptasi į UAB „Telšių buitis“. Bendrovei rekomenduota prašyti Savivaldybės tarybos leidimo subnuomoti patalpas. Raštas yra paruoštas, jį gaus visi Tarybos nariai, bus svarstoma komitetuose ir galutinį sprendimą, ar leisti subnuomoti patalpas, priims Taryba“,— informavo K.Gusarovas.
Gudriai susisukę valdininkai užsimerkė dėl penketą metų vykdytos nelegalios veiklos. Užuot paskatinę SĮ Telšių butų ūkis direktorių nutraukti sutartį ir skelbti viešą konkursą subnuomininko UAB „Telšių buitis“ nuomininkams, proteguoja saviškius ir paskatino nedelsiant kreiptis į Tarybą leisti subnuomoti patalpas. Tai pats geriausias kelias legalizuoti veiklą, nes iš 26 Tarybos narių nedaug kam terūpės, už ką pakelti ranką — už nemokamą ledų porciją vaikams, ar už nelegalios veiklos įteisinimą.

Nuoma nenaudinga?
„Žvelgiant iš ekonominės pusės, patalpas nuomoti UAB „Telšių buitis“ neapsimoka, nes už subnuomą jie gauna nemažai. Įvertinus rinkos kainą, bandžiau skaičiuoti pagal plotą, pagal laikotarpį (65 mėnesiai), gavau apie 130 tūkst. litų (apie 37 tūkst. 650,6 Eur). Ar logiška toliau tęsti subnuomą ir į privačią įmonę „pumpuoti“ pinigus? Galbūt geriau būtų skelbti viešą konkursą ir normaliomis rinkos kainomis išnuomoti verslininkams?“— D.Rupšys klausė K.Gusarovo. Jis nuo atsakymo išsisukinėjo ir viską užkrovė ant Tarybos pečių: „Čia turi apsispręsti Taryba. Gali leisti subnuomoti, gali neleisti. Yra daug variantų. Šiuo metu „Telšių buitis“ viską apmoka, o visa kita — verslo dalykai. Kalbant apie žalą… Kas galėtų pasakyti — yra ji ar ne? Aš nesiryžtu“.
D.Rupšys rekomendavo numatyti mechanizmą, kaip Savivaldybei gauti naudos iš subnuomos, nes šiuo atveju — finansinė žala akivaizdi. UAB „Telšių buitis“ Telšių butų ūkiui moka 1,05 Lt už kvadratinį metrą (0,30 Eur) plius PVM. Teritorijos plotas — 583,83 kv.m. Kas mėnesį nuomininkas UAB „Telšių buitis“ Telšių butų ūkiui moka 741,76 Lt (214,83 Eur).

Sprendimai už akių
Žurnalistus A.Bacevičius informavo, kad iškart po Antikorupcijos  komisijos posėdžio lankėsi laikinojo mero Petro Kuizino kabinete. Tarybos narys su laikinuoju meru anksčiau diskutavo šiuo klausimu ir P.Kuizinas pripažino, kad veikla nelegali. „Kaip posėdyje K.Gusarovas minėjo, gavome jau parengtą sprendimą „Dėl leidimo subnuomoti negyvenamąsias patalpas“. Kreipiausi į P.Kuiziną, klausdamas, ar jis pakeitė nuomonę ir sutinka, kad nelegali veikla būtų legalizuota. Nustebo pamatęs raštą, po kuriuo — jo pavardė. Esą tvirtino apie tai nieko nežinojęs ir pažadėjo pasidomėti bei užkirsti kelią tokiems sprendimams“,— tvirtino A.Bacevičius. Anot jo, privaloma išbraukti iš Tarybos darbotvarkės šį klausimą, sustabdyti nelegalią veiklą ir nutraukti sutartį su UAB „Telšių buitis“.
D.Rupšys siūlė dar kartą svarstyti klausimą posėdyje ir padėti tašką. Tarybos narė Jolanta Rupeikienė patarė galiausiai ieškoti kaltų: „Jei valdyba neturėjo įgaliojimų leisti subnuomoti, tuomet turi būti sprendimas, kad kažkas būtų pripažintas kaltas, įvertinta žala. Kažkas už tai turi atsakyti. Valdančioji dauguma dabar balsuos už subnuomą. Akivaizdus pažeidimas, bet į tai nereaguojam — užsimerkiam. Tačiau, jei žmogus padarytų tokį pažeidimą, gal atsidurtų net teisme. Būtina sukonkretinti, kaip mes išspręsime šį klausimą, o ne kaip jį užglaistysim“.
Antikorupcijos komisijos narys Rimantas Adomaitis sakė: „Reiktų išsiaiškinti, ar sutartis galioja, ar ne. Du asmenys pasirašė sutartį: direktorius, gavęs valdybos leidimą, ir tas, kas išsinuomavo patalpas. Nuomininkas — nekaltas, o tas, kuris gavo leidimą iš valdybos — irgi nekaltas. Jam leido. Nors iš tikrųjų valdyba turėjo būti sąmoninga ir pasakyti — ne ten kreipeisi, reikia kreiptis į Tarybą. Žalos nematau — kiek sutarta, tiek ir moka — yra subnuoma ar jos nėra. Reikia pasidomėti ir kreiptis į teisininkus bei aiškintis, kas kaltas dėl viršytų įgaliojimų?“— sakė R.Adomaitis.
Priimta išvada: bus kreipiamasi į teisininkus ir toliau ieškoma sprendimo dar iki Tarybos posėdžio. Jei nespėtų to padaryti iki posėdžio, anot A.Bacevičiaus, subnuomos klausimą būtina išbraukti iš Tarybos posėdžio darbotvarkės.

Nuotraukoje: Nuspręsta, jog UAB „Telšių buitis“ šias patalpas subnuomavo nelegaliai, SĮ Telšių butų ūkis valdybai viršijus įgaliojimus.