Kredito unijai „Germanto lobis“ — dvidešimt metų

Kredito unija „Germanto lobis“ veikia jau dvidešimt metų. Ta proga surengtoje spaudos konferencijoje apie uniją bei veiklą pasakojo valdybos pirmininkas Vytautas Barsteiga, administracijos vadovo pavaduotoja Inga Navikienė, rinkodaros ir bendrųjų reikalų specialistė Erika Perskaudienė.

Alvydas Ivoncius

Iniciatyvos ėmėsi patys
V.Barsteiga prisiminė dvidešimties metų senumo praeitį. „Anuo metu bankai skeptiškai žiūrėjo į ūkininkus, mat jie dar nebuvo sukaupę turto, užstatyti galėjo tik žemę. Šias problemas gerai žinojau, kadangi vadovavau Ūkininkų sąjungos Telšių rajono skyriui. Išgirdę apie Kanados vykdomą Vyriausybės ir Atviros Lietuvos fondo finansuojamą projektą, patys nusprendėme susiburti į kredito uniją. Juk vieni galėjo laikyti šiame „bankelyje“ pinigus, o kiti pasiskolinti — toks kooperacijos principas labai padėjo ir patiems ūkininkams prireikus gauti paskolų“,— paaiškino unijos įsteigimo tikslus V.Barsteiga.
1997 metų sausio mėnesį įvykusioje Ūkininkų sąjungos Telšių rajono skyriaus konferencijoje, kurioje dalyvavo 88 nariai, nutarta steigti kredito uniją ir išrinkti steigėjai. Tų metų liepos 15 dieną steigimo sutartį pasirašė Ūkininkų sąjungos Telšių rajono skyriaus nariai Vytautas Barsteiga, Rita Lipskienė, Vytautas Kondratas, Andrius Norkūnas, LŽŪKT Telšių biuro vadovas Stepas Zakarauskas ir ūkininkas Jonas Ramonas. Per nustatytus terminus reikėjo surinkti 50 naujos kredito unijos narių, sukaupti 15 tūkst. litų kapitalą, atlikti įregistravimo darbus, išsirinkti vadovybę.
Pasak V.Barsteigos, iš pradžių ketinta ją pavadinti „Masčio lobis“, tačiau tuo metu dar tebeveikė lengvosios pramonės įmonė „Mastis“, ir reikėjo ieškoti kito pavadinimo. Pasirinktas Germanto vardas: juk ir šis ežeras dažnai simbolizuoja Telšius, be to, buvo aiški nuoroda į mūsų rajoną. „Unijos pavadinimas buvo įregistruotas 1997 metų rugpjūčio 29 dieną — ji ir yra mūsų vardadienis“,— šyptelėjo V.Barsteiga.
Jis buvo išrinktas laikinuoju vadovu ir įpareigotas įregistruoti uniją, parengti dokumentus veiklos licencijai gauti. V.Barsteiga „Germanto lobiui“ tebevadovauja ir dabar.

Visą laiką veikia patikimai
Aišku, pradžia, kaip ir visos, nebuvo lengva. Pamažu daugėjo narių — fizinių ir juridinių. Gausėjant indėlių, daugiau buvo išduodama ir paskolų. Unija stiprėjo, buvo įsteigtos jos kasos miesteliuose. „Germanto lobis“ nuolat augo. Kartais — sparčiau, kartais — lėčiau, tačiau niekada nepatyrė nuosmukio.
Deja, dėl gyventojų skaičiaus miesteliuose sumažėjimo bei elektroninės bankininkystės paslaugų plėtros kai kurias kasas teko uždaryti, kadangi jų veikla tapo nerentabili. Tačiau jos dar veikia Varniuose, Luokėje, Nevarėnuose, Rietave, Tryškiuose — čia kasai rugpjūčio 20 dieną sukanka jau penkiolika metų. „Sveikinu šios kasos darbuotojus bei klientus. Visiems nuoširdžiausiai dėkoju: už tai, kad dirbate, kad esate kartu su mumis!“,— šiltai pasveikino V.Barsteiga.
Pasak „Germanto lobio“ administracijos pavaduotojos Ingos Navikienės, šių metų pirmąjį pusmetį kredito unija baigė turėdama 7000 fizinių ir 300 juridinių asmenų. Indėlių sukaupta buvo 18 milijonų eurų, o išduota paskolų — 14,5 milijono eurų.
I.Navikienė spaudos konferencijoje pranešė unijos planų naujienas. „Germanto lobis“ tarpininkaus teikiant draudimo paslaugas. Įdiegiamos privilegijuotų pajų, lojalių terminuotų indėlių, einamosios sąskaitos palūkanų, vartojimo kreditų sistemos. Turintys privilegijuotų pajų, gaus garantuotas palūkanas, tačiau dėl savo indėlių turės laikytis nustatytų terminų. Einamosios sąskaitos palūkanos bus mokamos tiems, kurie „Germanto lobyje“ turės tokias savo sąskaitas. „Stengiamės plėsti paslaugas, ir jas kurti tokias, kad būtų naudingos bei patrauklios mūsų klientams“,— sakė I.Navikienė.
Pasak V.Barsteigos, kredito unijos „Germanto lobis“ vienas svarbiausių privalumų — lankstumas. Sprendimams priimti galima greičiau sušaukti valdybos posėdžius, taikyti įvairiais lengvatas, norintiems gauti paskolų. Jei klientas patikimas, paskolos suteikiamos greičiau nei didžiuosiuose bankuose. O indėlininkai gauna didesnes palūkanas. „Mes laikomės principo „Paprasti sprendimai — paprastiems žmonėms“, o už indėlius mokame per 1 procentą palūkanų“,— papildė V.Barsteigą I.Navikienė.
Beje, daugelis stambiųjų bankų tokių palūkanų nemoka.
Didžioji „Germanto lobio“ indėlininkų ir paskolų gavėjų dalis gyvena Telšių rajone, tačiau jų yra ir iš kitų gretimų rajonų.
Pasak V.Barsteigos, unija stengiasi reaguoti į demografinius, ekonominius ir socialinius pokyčius. Todėl buvo įdiegtos elektroninės bankininkystės paslaugos, plečiama veiklos geografinė erdvė. Ši kredito unija svarbi ir mūsų rajono ekonominiam bei finansiniam sektoriui. Unijoje dirbantys žmonės fizinių asmenų pajamų mokestį moka rajono biudžetui, o pinigai apskritai „neišplaukia“ iš Lietuvos.

Dažnai remia meno ir kultūros projektus
„Visa, ką mūsų bankelis sukuria, lieka čia pat, rajone“,— sakė V.Barsteiga, omenyje turėdamas ir įvairius unijos remtus kultūros, sporto, meno projektus.
Apie juos plačiau spaudos konferencijoje papasakojo rinkodaros ir bendrųjų reikalų specialistė Erika Perskaudienė.
„Germanto lobis“ rugsėjo mėnesį prisidės prie Telšių „bijūnizacijos“, prie Vembūtų piliakalnio tradiciškai pasodins Baltų vienybės dienai paminėti ąžuoliukų, surengs bėgimo šventą „Judėkime kartu 2017“. Ši bėgimo šventė vyks rugsėjo 23 dieną. „Kviečiame visus kuo gausiau dalyvauti šioje estafetinio ir asmeninio bėgimo šventėje. Bus tikrai smagu!“,— paragino V.Barsteiga.
Pasak E.Perskaudienės, unija rėmė meno ir kultūros projektus „Septynios kalvos“, Durbės mūšiui atminti paminklo, įvairių meno kūrinių sukūrimą ir pastatymą Telšiuose. Visomis savo sukakčių progomis „Germanto lobis“ rėmė meno kūrinių sukūrimą ir pastatymą Telšiuose, kaip antai dešimtmečio proga — akliesiems skirtą miesto maketą, penkiolikos metų — „kalbų dėžutę“, dvidešimtmečio — atminimo lentą Mažojoje bažnytėlėje.

Nuotraukoje: Iš kairės: Inga Navikienė, Erika Perskaudienė, Vytautas Barsteiga.