Tikrinta Nevarėnų pagrindinė mokykla

Savivaldybės kontrolieriaus ir audito tarnyba atliko Nevarėnų pagrindinės mokyklos 2016 metų finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių bei valstybės ir Savivaldybės lėšų ir turto vykdymo, naudojimo ir disponavimo auditą.
Alvydas Ivoncius

Simbolinis nuomos mokestis
Kontrolierių manymu, Nevarėnų pagrindinės mokyklos 2016 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys visais reikšmingais atvejais parengtas ir pateiktas pagal teisės aktus.
Tačiau prastos išvados dėl lėšų ir turto valdymo. Savo išvadoje kontrolieriai teigia, kad mokykla nesivadovavo Savivaldybės tarybos 2015 ir 2016 metų sprendimais patvirtinto aprašo 44.2 punkto nuostatomis, nepatikslino su individualia įmone sudarytų sutarčių sąlygų dėl mokesčio už patalpų nuomą, neišrašė šiai įmonei sąskaitų-faktūrų ir negavo… 8 eurų pajamų. Lyg ir menka klaidelė, tačiau labai įdomi.
Ši įmonė mokyklai teikė maitinimo paslaugas. Pirmoji sutartis su ja buvo sudaryta 2015 metų rugpjūčio mėnesį ir galiojo metus. Kita sutartis sudaryta 2016 metais, prieš mokslo metų pradžią. Turto nuomos sutartyse mokykla įsipareigojo perduoti maitinimo paslaugas teikiančiai įmonei veiklai vykdyti reikalingas patalpas — valgyklą, virtuvę ir kitas. Už šių patalpų nuomą įmonė iki 2016 metų rugpjūčio 31 dienos visiškai nieko nemokėjo.
Sudarius kitą sutartį, atsirado nuomos mokestis. Už visą nuomojamą turtą — viso labo… vienas euras per mėnesį. Tačiau ir tą eurą per mėnesį įmonė temokėjo už 2016 metų rugsėjo- gruodžio mėnesius. O už ankstesnius tų metų mėnesius nemokėjo, todėl mokykla negavo 8 eurų pajamų.

Nemokėjo už šildymą?
Mokykla su įmone nebuvo aptarusi mokesčio už išnuomotų patalpų šildymą, todėl nuo 2016 metų sausio 1 dienos iki tų pačių metų balandžio 30 dienos nepateikta sąskaitų 381 euro sumai, o šios išlaidos, kontrolierių manymu, neteisėtai priskirtos mokyklos sąnaudoms. Nesivadovaudama teisės aktais, mokykla leido minėtai įmonei naudotis atliekų konteineriais, o patirtas išlaidas — 563 eurus, neišminusuodama nuomininko dalies, sumokėjo mokykla, taip neteisėtai padidindama savo pačios veiklos sąnaudas.
Maža viso to, Nevarėnų pagrindinė mokykla perdavė įmonei be atlygio naudotis dalį savo ilgalaikio ir trumpalaikio turto — iš viso 129 vienetus, kurio įsigijimo savikaina 20 tūkst. 544 eurai. Maitinimo įmonė pagal sudarytas sutartis buvo įsipareigojusi apsirūpinti savo įranga. Tačiau faktiškai naudojosi visa mokyklai priklausančia maistui ruošti bei tiekti reikalinga įranga. Ir už tai nieko nemokėjo. Visas mokyklos turtas priklauso Savivaldybei. Ir tas turtas mokyklai buvo perduotas patikėjimo teise. Taigi turtas, kontrolierių teigimu, be Savivaldybės sutikimo negalėjo būti kam nors perduotas, išnuomotas.

Mokykloje nedirba, bet gauna algą…
Kontrolieriai nustatė, kad mokykla neteisėtai savo patalpose leido vykdyti veiklą Nevarėnų sporto klubui „Burbesis“, jo vadovą įdarbino sporto specialistu, o patirtas 4996 eurų išlaidas (darbo užmokestis ir VSD įmokos) priskyrė savo veiklos sąnaudoms. Kontrolieriai atkreipė dėmesį į tai, kad įdarbinto asmens pareigybės aprašyme nurodoma veikla liečia seniūniją, o ne mokyklą. Šis sporto specialistas, pasirodo, Nevarėnų mokykloje nė neturėjo mokymo pamokų, nesudarė mokymo programų, neatliko vertinimų.

Etatus įsteigė Taryba
Kontrolės komitete, svarstant kontrolierių patikrinimo aktą, Nevarėnų mokyklos direktorė Irena Žutautienė ar kitas atstovas nė nebuvo pakviesti.
„Kalvotajai Žemaitijai“ I.Žutautienė teigė, kad dėl patalpų nuomos vadovavosi Savivaldybės tarybos sprendimu, kuriuo esą numatyta nuomoti už simbolinę kainą. Nebuvo reikalauta mokėti už pačios valgyklos salės šildymą, kai, anot I.Žutautienės, už kitų patalpų šildymą maitinimo paslaugas teikianti įmonė mokėjo.
Dėl sporto specialisto etato apskritai esama nesusipratimo. „Visose mokyklose tie seniūnijoms skirti sporto specialistų etatai įsteigti. Kažkada Taryba priėmė tokį sprendimą, gal todėl, kad mokyklos turi sporto sales. Liepos mėnesį kreipiausi į merą dėl sporto specialisto etato, nes nelogiška: specialistas rūpinasi seniūnijos sporto reikalais, o turi mokyklos etatą“,— aiškino I.Žutautienė.
Kažkada, vos ne prieš dešimtmetį, buvo nutarta seniūnijose įsteigti sporto specialistų etatus. Esą sporto veiklai organizuoti. I.Žutautienė pripažino, kad, leisdama naudotis maitinimo paslaugas teikiančiai įmonei mokyklos turtu, turėjo kreiptis leidimo į Savivaldybės tarybą, tačiau to nepadarė.