Vaikams — pinigų gaila, neskaidrioms statyboms — ne

Telšių rajono savivaldybės taryba priėmė sprendimą dėl tėvų globos netekusių vaikų socialinės globos šeimoje organizavimo ir išmokų už vaikų globą mokėjimo tvarkos naujo aprašo. Šiuo dokumentu norima paskatinti šeimas globoti į Vaikų namus patenkančius vaikus.

Alvydas Ivoncius

Kažkas norėjo vilkinti
Pagal ankstesnį aprašą buvo būtina prisiimti mažiausiai keturis vaikus, kad būtų galima gauti išmokas — po pusę minimalaus atlyginimo kas mėnesį.
Tačiau rugpjūčio mėnesio Tarybos posėdyje meras pareiškė esą yra siūlymų išbraukti šį sprendimą iš darbotvarkės. Savivaldybės tarybos narė Laima Jurytė-Zakarauskienė įtikinėjo, kad to daryti nereikia. Pasak jos, keturi vaikai — daugoka, nelabai atsiranda norinčių šeimų tiek globoti vaikų. Dabar Vaikų globos namuose yra 54 vaikai. Ir tik penkios šeimos pasiėmė globoti ne mažiau keturių vaikų. Anot L.Zakarauskienės, globojamų vaikų skaičiaus sumažinimas nedvelkia nei politika, nei kieno nors interesais.
Savivaldybės administracijos direktorius Saulius Urbonas nelabai sutiko su nauja tvarka. Jo manymu, čia esama padrikumo. Pasiėmusios globoti vaikus šeimos už kiekvieną jų gauna išmokas. Tuo tarpu auginančioms tris ir daugiau savo vaikų šeimoms Savivaldybė nemoka tokių išmokų.
Neatidėlioti naujos tvarkos priėmimo ragino ir Tarybos narė Stefa Naujokienė. Jos nuomone, privalomą globojamųjų skaičių sumažinus iki trijų vaikų, jų sumažėtų ir Vaikų globos namuose.
Galiausiai juk to ir siekiame Lietuvoje: kad Vaikų globos namuose vaikų mažėtų, juos auklėti ir auginti imtųsi šeimos. Pasak S.Naujokienės, auginti keturis vaikus sudėtinga. Todėl nelabai kas nori tiek vaikų iš Vaikų globos namų pasiimti. Deja, tai įrodo ir statistika.
Neatidėlioti naujo tvarkos aprašo priėmimo ragino ir meras bei nemažai Tarybos narių.

Kyšojo finansiniai interesai
Tačiau už viso to, panašu, slypi Savivaldybės finansiniai interesai. Jei gausės šeimų, norinčių globoti vaikus, reikės ir daugiau pinigėlių.
Įdomu, kad tame pačiame Tarybos posėdyje buvo nutarta leisti steigti naujus etatus kultūros įstaigose. Beje, naujų etatų steigimas Savivaldybėje anokia naujiena.
Tuo tarpu kažkam, matyt, gaila pinigų dėl vaikų, kurie liko be tėvų ar iš jų buvo paimti. Ir keisčiausia, kad dėl privalomo vaikų skaičiaus sumažinimo abejojo Tarybos socialdemokratų dalis. Taryboje dauguma balsavo už naują aprašą, suteikiantį viltį ir geresnį gyvenimą vaikams. Tačiau susilaikė vien socialdemokratai Kęstutis Gusarovas, Tomas Katkus, Sigitas Mikalauskas, Kajatonas Šliogeris, Benediktas Šniauka. Visgi už naują aprašą balsavo socialdemokratai Stefa Naujokienė, Adomas Domarkas, Remigijus Juška.
Vaiko augimas Vaikų globos namuose stipriai skiriasi nuo gyvenimo šeimoje. Šeimose vaikams suteikiamos galimybės įgyti įvairiapusiškesnius naudingus įgūdžius, formuoti savo asmenybes. Besipriešinę šiai iniciatyvai vargiai pagalvojo, kad dėl Savivaldybės pinigų nori atimti iš vaikų kitokią, geresnę, ateitį. Tuo tarpu, kaip ne kartą rašėme, Savivaldybės daugumai politikų galvų neskauda dėl viešųjų pirkimų konkursų, kuriuos laimima keistai dideliais įkainiais. Politikai nekvaršina sau galvų, ar skaidriai ir pagrįstai statyboms arba visokiems pirkiniams išleidžiami rajono biudžeto pinigai. Vietos socialdemokratai — taipogi. Pavyzdžiui, po „Kalvotosios Žemaitijos“ straipsnių apie įtartinas statybas ir viešuosius pirkimus vietos socialdemokratai jokių iniciatyvų nesiėmė.