Telšiai šventė Lietuvos gimtadienį — Vasario 16-ąją!

Lyg prisidėdama prie LR Prezidentės Dalios Grybauskaitės raginimo Lietuvos Nepriklausomybės atgavimo dieną — Vasario 16-ąją švęsti linksmai ir nuotaikingai, kartu su žmonėmis šiųmetį šventinį šeštadienį, regis, minėjo ir pavasarį pajutusi gamta. Šviečiant saulei ir lepinant kone pavasariškam orui, Telšiuose, į Nepriklausomybės aikštę, susirinko įspūdingai daug miestelėnų.

Lina Dijokienė

Trispalvių mašinų paradas
Pusę dvylikos visi susirinkusieji dėmesį nukreipė į Respublikos gatvę. Čia pravažiavo trispalvė kolona — visi, vairuojantieji geltoną, žalią ar raudoną automobilį, buvo kviečiami įsijungti į šią akciją.
Solidžiausiai šioje kolonoje atrodė „geltonieji“ — daugiausiai tai buvo mokykliniai autobusai. Kolona apvažiavo Telšius miesto gatvėmis ir dalis jos, simbolizuojančios Trispalvę, sustojo Nepriklausomybės aikštėje. Čia nuoširdžiais mažųjų telšiškių linkėjimais prasidėjo iškilminga Lietuvos Respublikos Valstybės vėliavos pakėlimo ceremonija.

Sveikinimai
Susirinkusiuosius pasveikino Telšių rajono savivaldybės meras Petras Kuizinas, JE Telšių vyskupas Kęstutis Kėvalas ir LR Seimo narys Valentinas Bukauskas.
„Lietuva, mūsų kraštas yra stiprūs tiek, kiek stiprūs ir vieningi esame mes ir mūsų bendruomenės. Žemaitija nuo seno garsėjo iškiliais asmenimis, kurie kūrė valstybę ir iki šiol stiprina ją savo kasdieniais darbais, kūryba ir meile Tėvynei. Tegu Vasario 16-osios dvasia išlieka gyva mumyse daugybę metų, o mažos valstybės išdidus nepriklausomybės jausmas būna perduodamas iš kartos į kartą! Mylėkime laisvę ir būkime laisvi“,— su Lietuvos valstybės atkūrimo diena, skirta Lietuvos šimtmečio metams baigti, sveikino Telšių rajono meras. Jis taip pat pasveikino vasario 17 dieną savo gimtadienį švenčiantį Telšių vyskupą.
„Ačiū Jums, kurie čia susirinkote ir švenčiate Tėvynės laisvę. Dangus padovanojo mums nuostabų orą. Tai neatsitiktinai. Tai priminimas, kad laisvė irgi yra dovana. Ji mums patikėta, mūsų kartai duota, kad mes ne tik džiaugtumėmės išaušusiu laisvės rytu, bet ir būtume patys laisvės piliečiai. Esame kraštas, kuris iškentėjo daug ūkanų ir tamsybių, bet dėl mūsų drąsių tautiečių, nepasidavusių nevilčiai, galime didžiuotis esantys pasaulio laisvų valstybių sąraše. Būkime Lietuvos tėvynės savininkai, būkime žmonės, kurie vieni kitiems dovanoja viltį, pasitikėjimą ir pasididžiavimą savo kraštu. Turime neprarasti nuotaikos. Dangus šiandien mums primena, kokia turi būti nuotaika — šviesi, šilta ir giedra“,— sveikindamas su švente ir linkėdamas būti vilties žmonėmis, sakė vyskupas K.Kėvalas.
Seimo narys V.Bukauskas priminė 1918 m. vasario 16-ąją, jos svarbą, Nepriklausomybės Akto signatarus, jų darbo reikšmę, linkėjo būti stipriems ir vieningiems.
Savo dainelėmis ir ryškiomis trispalvės spalvomis džiugino Telšių „Atžalyno“ progimnazijos vaikų choras „Atžalynukai“ (vadovė Laima Petrulaitienė). Susirinkusieji sugiedojo valstybės himną, stebėjo, kaip į dangų kyla Trispalvė. Po vėliavos pakėlimo ceremonijos Telšių Šv. Antano Paduviečio katedroje buvo aukojamos šv. Mišios.

Įspūdingas koncertas
Vakare Žemaitijos sostinės bendruomenė ir svečiai buvo pakviesti į šventinį Padėkos vakarą Lietuvos nepriklausomybės šimtmečio metų ryškiausių iniciatyvų autoriams pagerbti bei šventinį koncertą Telšių miesto arenoje.
Už simbolinį administracinį 1 euro mokestį į šventę miesto arenoje galėjo ateiti visi norintys. O ateiti tikrai buvo verta! Organizatoriai — Telšių kultūros centras tikrai pasistengė ir susirinkusiesiems padovanojo įspūdingą muzikos ir vaizdo šventę. Savo dainomis ir įspūdingais balsais stebino operos solistas Merūnas Vitulskis, lietuviškos scenos vokalo virtuozė Rosita Čivilytė ir kylanti jaunoji žvaigždė — TV projekto „Lietuvos balsas“ nugalėtoja Gerda Šukytė. Renginį vedė kino ir teatro aktorius Jokūbas Bareikis. Šoko ir renginį vesti padėjo Telšių kultūros centro šokių grupės „Žingsniai“ merginos (vadovė Laima Šiaudkulienė).
„Šį vakarą pasidžiaugsime ir pagerbsime tuos, kurie visus 2018 m. savo gražiomis iniciatyvomis ir projektais šventė Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo šimtmetį ir taip įprasmino šiuos metus. Iš visų susiųstų iniciatyvų išrinkti ryškiausi ir plačiausiai į visuomenę pasklidę 11 projektų“,— renginio idėją pristatė vedėjas. Anot jo, nominantus atrinko kultūros ir žiniasklaidos atstovų komisija: Telšių rajono savivaldybės kultūros ir turizmo skyriaus vedėja Eglė Macienė, Telšių rajono savivaldybės kultūros centro direktorius Linas Ulkštinas, Telšių kultūros centro režisierė, apdovanojimų vakaro sumanytoja Agnė Jakavičiutė, Telšių kultūros centro viešųjų ryšių specialistė Inga Nagytė, vietinių laikraščių — „Kalvotoji Žemaitija“ ir „Telšių Žinios“ redaktoriai — Steponas Algirdas Dačkevičius ir Vilima Meškauskienė.

Padėkos už knygas
Visiems nominantams padėkas už gražesnės Lietuvos kūrimą įteikė Telšių rajono savivaldybės meras Petras Kuizinas.
Pirmoji padėka už išleistą fotografijų albumą, kuriame šimto metų Telšių miesto istorija, žmonės, asmenybės, vardai, atiteko ypatingam žmogui — Telšių miesto metraštininkui, fotografui Mečislovui Šilinskui, kuris, beje, kiekvienos iniciatyvos laureatams padovanojo po savo knygą. Padėkota ir laikraščio „Telšių Žinios“ kolektyvui, išleidusiam knygą „Šimtas sveikinimų Lietuvai iš Telšių“.

Jaunimo iniciatyvos
Trečioji padėka skirta Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijos bendruomenei ir mokytojoms Gitanai Piktužytei ir Kristinai Ežerskienei už šiuolaikinio žmogaus pilietiškumo ugdymą ir požiūrį į netradicinį mokymo procesą. Jų idėja buvo pripažinta tarp geriausiųjų LR Prezidentės inicijuotoje akcijoje „Vasario 16-ąją švęsk linksmai ir išradingai“.
Ketvirtąją padėką atsiėmė Telšių miesto jaunimo grupė „Laisvės vaikai“. Projekto „Šimtas laimės akimirkų“ autoriai — veržlūs, pilietiški ir Lietuva tikintys jauni žmonės. Projektas vykdytas nuo Vasario 16 iki gruodžio 31 d., jis apėmė paprastus, bet kartais taip reikalingus dalykus: nemokamas šypsenas, apkabinimus, džiugias akimirkas ir laimę, kuri dvigubėja, jei ja daliniesi.
Padėka taip pat įteikta Vitalijui Praspaliauskui. „Iniciatyva, kuriai apibūdinti nereikia daug žodžių. Projektas, kuriam užteko širdyje nešiojamo patriotiškumo, projektas nepalikęs abejingų, projektas, kuris prieš metus nustebino Telšių miesto gyventojus ir atvykusius svečius, ledo skulptūra „Gedimino stulpai“,— taip iniciatyvos autorių pristatė J.Bareikis.

Bendruomeninės iniciatyvos
Šeštoji padėka buvo skirta Nevarėnų kultūros centro bendruomenei, įrodžiusiai, jog ir mažuose Lietuvos miesteliuose verda gyvenimas, gyvena puikūs, kūrybingi žmonės, auga pilietiškai atsakinga jaunimo karta. Projekto „Alsuoja šimtmečio dvasia“, kuris ištisas 10 savaičių Nevarėnų miestelio gyventojus tarsi „laiko mašina“ nukeldavo į praeitį, autorė Nevarėnų kultūros centro režisierė Alvyda Kniūrienė. Ją į sceną palydėjo Nevarėnų kultūros centro direktorius Albinas Šmukšta.
Už projektą „100 legendų ir padavimų apie Lietuvą“ padėką atsiėmė Telšių rajono pradinio ugdymo pedagogų metodinė taryba. Šiuo projektu buvo siekiama stiprinti patriotiškumą, pasididžiavimą savo šalimi ir puoselėti etninės kultūros tradicijas, praeities paveldą — 14 Telšių rajono mokyklų aktyviai įsitraukė į šią veiklą, pradinių klasių moksleiviai aplankė 40 įvairiausių rajono įstaigų, kuriose skaitė įdomiausias, vaizdingiausias legendas apie savo kraštą. Padėkos nusipelnė ir Telšių socialinių paslaugų centro bendruomenė už iniciatyvą, kai trispalvėmis vėliavėlėmis buvo papuošta daugiau nei šimtas langų. Į procesą buvo įtraukti vaikai iš socialiai pažeidžiamų šeimų, vaikai, kurie kirpdami geltoną, žalią, raudoną spalvas gavo neįkainojamą pilietiškumo pamoką. Padėką atsiėmė Telšių socialinių paslaugų centro direktorė Rasa Gustienė ir Telšių dienos centro socialinio darbo organizatorė Aušra Gustienė.

Iškilūs paminklai
Dar trys padėkos įteiktos už iniciatyvas, turinčias išliekamąją vertę. Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo šimtmetį išskirtiniais paminklais įprasmino trys bendruomenės: VĮ Valstybinių miškų urėdijos Telšių regioninis padalinys (paminklas prie Germanto ežero), Kaunatavos (bendruomenės pirmininkas Remigijus Gailis asmeninėmis lėšomis savo miesteliui padovanojo paminklą, kuris primins, kas yra būdinga Kaunatavos kraštui, obelis ir jos subrandinti vaisiai) bei Lauko Sodos (ant paminklo čia iškalta eilutė iš Lauko Sodos himno „Čia mano namai, čia viskas gerai“) kaimų bendruomenės.
„Šiandien apvainikavote pasibaigusius Lietuvos šimtmečio metus šiuo padėkos vakaru ir verčiate naują lapą, kuris be galo svarbus tikrų žemaičių širdyse. Šie metai paskelbti Žemaitijos metais. Telšių rajono savivaldybė šia proga kiekvienai rajono bendruomenei įteikia po Žemaitijos vėliavą ir linki naujomis idėjomis, projektais, sumanymais stebinti ir šiais Žemaitijai įsimintinais metais, tegul apie Jūsų darbus išgirsta visa Lietuva ir pasaulis“,— įteikiant visoms Telšių rajono bendruomenėms Žemaitijos vėliavas sakė vakaro vedėjas.
Baigiantis šventei, jautriai visiems, prisidėjusiems prie renginio sėkmės ir patikėjusiems jo reikalingumu, padėkojo vakaro režisierė Agnė Jakavičiutė. Ji išreiškė viltį, kad Telšiai ir kitąmet galės taip šauniai ir prasmingai švęsti Lietuvos gimtadienį.

1 Komentaras

  1. kodel niek nieka nebkomentuojat? speju, rinkimu agitacijas tiek uzknisa, kad nebturit ka pasakyti.

Komentarai nepriimami.