Paskirti įstaigų direktoriai

Pretendentai užimti pareigas dalyvauja konkurse, kuris vyksta Savivaldybės pastato Baltojoje salėje. Joje jie monitoriaus ekrane mato konkurso komisijoje dalyvaujančius ir klausimus teikiančius Valstybės tarnybos departamento atstovus.

Paskutiniajame Savivaldybės tarybos posėdyje, įvykusiame gruodžio 27 dieną, paskirti kai kurių įstaigų vadovai.

Alvydas Ivoncius

Vadovai keičiasi dėl rotacijos ir amžiaus
Vaikų lopšelio-darželio „Žemaitukas“ direktore paskirta Edita Andrijauskienė, dirbusi Klaipėdos kurčiųjų internatinėje mokykloje. Įtarus Tarybos narys Algirdas Bacevičius netruko pasiteirauti, ar ji kartais nėra susijusi giminystės ryšiais su kitu Tarybos nariu, „valstiečiu“ Arūnu Andrijausku. E.Andrijauskienė paklausė: „O kuris čia Arūnas Andrijauskas?“ ir paaiškino, kad jos vyras Tarybos nariui nėra giminaitis.
Žemaitės gimnazijos direktoriumi paskirtas ilgametis jos vadovas Žydrūnas Želnys. A.Bacevičius jam priminė vairavimą išgėrus, kai direktorius buvo sulaikytas policijos. Ž.Želnys atsakė, kad reputaciją lengva susigadinti, sunkiau susigrąžinti. Jis siekia tokių klaidų nekartoti, o vadovaudamas gimnazijai, nori, kad jos rezultatai būtų tvarūs.
Naujamiesčio mokyklos direktoriumi paskirtas Kęstutis Saplinskas, keliasdešimt metų dirbantis šioje specifinėje mokymo įstaigoje: joje ugdomi intelekto sutrikimų turintys vaikai.
Visi įstaigų vadovai pirmiau laimėjo konkursus pareigoms užimti, o Taryba priima vien formalius sprendimus dėl jų paskyrimo. Įstaigų vadovai keičiasi dėl įstatymais įtvirtintos rotacijos. Pastaruoju laiku Savivaldybės įstaigose ir įmonėse tokių permainų nemažai.
Pernai Luokės seniūnu pagal naują konkurso į pareigas organizavimo tvarką tapo Erikas Volskis, Tryškių — Antanas Jokubauskas, Žarėnų — Silvija Martinkutė, Telšių — Česlovas Ubartas, Gadūnavo — Justinas Dapkus. Iš pareigų atleistas Degaičių seniūnas Antanas Kontrimas, kadangi sulaukė 65 metų amžiaus ir darbo sutarties pratęsti nebebuvo galima.

Sumažinta nepotizmo rizika
Nuo praėjusių metų pradžios pasikeitė konkursų į įstaigų vadovų ir Savivaldybės administracijos padalinių vadovų organizavimo tvarka. Dabar konkursus vykdo Valstybės tarnybos departamentas. Savivaldybės administracija departamentui praneša, kokių darbuotojų reikia. Paprasti specialistai konkursuose laimi, kai surenka daugiausiai balų. Tuo tarpu padalinių vadovus Savivaldybės administracijos direktorius gali atsirinkti iš dviejų konkurso dalyvių, surinkusių daugiausiai balų.
Vis tiek vertinant „pažintys“ gali suveikti, kai kuris nors vietinis komisijos narys nusprendžia nepagrįstai skirti daugiau balų. Komisijoje dalyvauja ir Valstybės tarnybos departamento atstovai. Jie dalyvauja konkurse kaip komisijos nariai nuotoliniu būdu, nes Savivaldybės pastato vienoje salėje įrengtas monitorius ir konkursas filmuojamas.
Pretendentai užimti pareigas internetu prašymus pateikia ne Savivaldybės administracijai, o Valstybės tarnybos departamentui. Šis patikrina, ar pretendentai atitinka reikalavimus. Kai konkurse dalyvaujama dėl paprastų specialistų pareigų, komisija sudaroma iš ne mažiau trijų narių, iš kurių daugiau kaip pusę turi sudaryti ne Savivaldybės administracijos atstovai. Kai pretendentai dalyvauja dėl įstaigų ar padalinių vadovų pareigų, komisija sudaroma iš ne mažiau kaip penkių komisijos narių, kurių daugiau kaip pusę sudaro Valstybės tarnybos departamento atstovai.
Nauja tvarka įdiegta, siekiant sumažinti nepotizmo (artimųjų ir giminaičių) priėmimo į darbą riziką. Pernai Specialiųjų tyrimų tarnyba, atlikusi nepotizmo rizikos vertinimą savivaldybėse, pranešė, kad Telšių rajono savivaldybės administracijoje beveik kas penktas darbuotojas susijęs giminystės ryšiais.
Jei pretendentai siekia užimti įstaigos vadovo pareigas, prieš konkursą įvertinamos jų bendrosios, vadybinės, lyderystės kompetencijos. Vertinimo išvada komisijai būna rekomendacinio pobūdžio.

1 Komentaras

Komentarai nepriimami.