Bandys šturmuoti svarbias pareigas

Šią savaitę įvyksiančiame Savivaldybės tarybos neeiliniame posėdyje ketinama iš mero pavaduotojo pareigų atleisti Kazį Lečkauską, o iš Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo — Almantą Lukavičių. Tačiau tai jau ne pirmas bandymas. Buvo ketinta abu juos atleisti pernai, gruodžio mėnesį, neeiliniame Tarybos posėdyje, bet jis neįvyko dėl pablogėjusios epidemiologinės padėties.

Alvydas Ivoncius

Parašė atsistatydinimo pareiškimą
2020 metų gruodžio mėnesį turėjusiam įvykti neeiliniam Tarybos posėdžiui K.Lečkauskas pateikė atsistatydinimo pareiškimą. Paaiškėjus, kad posėdis neįvyks, jis pageidavo savo pareiškimą atšaukti. Dabar K.Lečkauskas vėl pateikė atsistatydinimo pareiškimą. Jame vicemeras rašo, kad 2019 metų rugpjūčio 5 dieną buvo pasirašyta koalicijos sutartis tarp socialdemokratų, darbiečių, „valstiečių“, visuomeninio rinkimų komiteto „Mūsų Telšiai“, tvarkiečių ir liberalų. 2020 metų rugsėjo 1 dieną darbiečiai pareiškė paliekantys šią koaliciją. Kadangi vienas koalicijos partnerių nutraukė koalicijos sutartį, tai toji liovėsi galioti.
2020 metų spalio 19 dieną buvo suformuota nauja koalicija iš socialdemokratų, darbiečių ir konservatorių. Todėl K.Lečkauskas, „jausdamas politinę atsakomybę“, nusprendė palikti mero pavaduotojo pareigas. O ta „politinė atsakomybė“ sąlygota „kėdžių“ dalybų principo. Mat sutarta, kad socialdemokratams tenka Savivaldybės administracijos direktoriaus, darbiečiams — jo pavaduotojo, konservatoriams — mero pavaduotojo pareigos.

Labai trapi „dauguma“
Tiesą sakant, ankstesnė koalicija subyrėjo ne todėl, kad darbiečiai pasitraukė iš koalicijos, o todėl, kad pavyko atleisti iš Savivaldybės administracijos direktoriaus pareigų Imantą Motiejūną. Tai įvyko 2020 metų rugpjūčio mėnesį. Atleisti atleido, bet tame pačiame posėdyje skirti naujo direktoriaus nesiryžo, mat nebuvo tikri, ar užteks balsų. Tomas Katkus slaptu balsavimu Savivaldybės administracijos direktoriumi buvo paskirtas 2020 metų spalio mėnesio Savivaldybės tarybos posėdyje.
A.Lukavičiaus minėtame spalio mėnesio Savivaldybės tarybos posėdyje nė nesiūlyta atleisti iš pareigų ir vietoje jo skirti darbietį Rimantą Adomaitį. Nebuvo siūloma iš mero pavaduotojo pareigų atleisti K.Lečkauską ir vietoje jo slaptu balsavimu vicemeru išrinkti konservatorių Mantą Servą. Matyt, vėl baimintasi, kad kažin ar užteks balsų.
Pralėkė 2020 metų lapkritis, tačiau koalicija neskubėjo įtaisyti saviškių į pareigas. Matyt, „žvejojo“ balsus. Valdančiąją koaliciją sudaro 13 Savivaldybės tarybos narių iš 25. Atleisti vicemerą reikia mažiausiai pusės visų Tarybos narių balsų. Atleisti Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoją pakanka pusės dalyvaujančių posėdyje Tarybos narių balsų.
Dar, inicijuojant I.Motiejūno atleidimą, kalbėta, kad socialdemokratai nepasitiki saviškiais — meru Kęstučiu Gusarovu ir jo pavaduotoju K.Lečkausku. K.Gusarovas ne kartą uoliai gynė I.Motiejūną, bent „Kalvotajai Žemaitijai“ vengdamas vertinti Savivaldybės administracijos direktoriaus veiksmus. O K.Lečkauskui politinės permainos buvo tiesiog nenaudingos, bet grėsė pareigų ir gero atlyginimo praradimu.

„Politinės aritmetikos“ keistenybės
2020 metų rugpjūčio mėnesį Savivaldybės tarybos posėdyje už I.Motiejūno atleidimą balsavo 13, prieš — 12 Savivaldybės tarybos narių. Taryboje kartu su meru yra 25 nariai. Direktoriui atleisti reikia pusės dalyvaujančių posėdyje Tarybos narių. Visgi I.Motiejūno „stovykloje“ 12 Savivaldybės tarybos narių neturėjo būti. Mat atvirai jį palaikė keturi „valstiečiai“, Algirdas Žebrauskas su Tomu Lekavičiumi, liberalė Jolanta Rupeikienė. Tuo tarpu visų kitų partijų atstovai, nors ir ne visi, buvo pasirašę nepasitikėjimo I.Motiejūnu pareiškimą. Vadinasi, I.Motiejūno priešininkų stovykloje bent teoriškai turėjo būti 18 Savivaldybės tarybos narių. Pagal tvarkiečių sąrašą išrinktas Martynas Gedvilas dar iki balsavimo pareiškė, kad atsiima savo parašą nepasitikėjimo I.Motiejūnu pareiškime. Jeigu jį ir K.Gusarovą bei K.Lečkauską manysime balsavus prieš I.Motiejūno atleidimą, vis dėlto dar lieka du Savivaldybės tarybos nariai, kurie balsavo ne taip, kaip jų partijų rajono skyriuose buvo nuspręsta. Balsavimas buvo slaptas, todėl nėra jokio patvirtinimo, kad K.Gusarovas, K.Lečkauskas, M.Gedvilas palaikė I.Motiejūną.
Kita vertus, mūsų žiniomis, I.Motiejūno šalininkai buvo pasiruošę „pergalės baliui“. Neva Telšių rajono „valstiečių lyderė“ Vilma Rumšienė net turėjo parengtą „pergalės kalbą“. Iš tikrųjų ji buvo užsiregistravusi kalbėti, bet po balsavimo. Paskelbus nepalankius I.Motiejūnui balsavimo rezultatus, V.Rumšienė kažkodėl savo kalbos nebesakė.
2020 metų spalio mėnesį įvykusiame Savivaldybės tarybos posėdyje už T.Katkaus paskyrimą Savivaldybės administracijos direktoriumi balsavo 13 Tarybos narių iš 25. Pats T.Katkus balsavime nedalyvavo, todėl buvo paskirtas į pareigas minimalia persvara. Vis dėlto akivaizdu, kad jį palaikė kažkas „iš šalies“, nes koalicijoje tėra 13 Tarybos narių. Tačiau „iš šalies“ galėjo palaikyti ir daugiau Tarybos narių, kadangi, mūsų šaltinių duomenimis, socialdemokratai labai nepasitikėjo dvejais saviškiais.

Reikalingi balsai „iš šalies“
Ir dabar, kalbama, koalicijoje daugiausia nerimo tvyro todėl, kad visiškai negalime pasitikėti dvejais socialdemokratais, turinčiais originalų požiūrį net į atvirai susikompromitavusius kai kuriuos vietos veikėjus.
Vadinasi, kad šį mėnesį garantuotai pavyktų atleisti K.Lečkauską, A.Lukavičių ir vietoje jų paskirti M.Servą ir R.Adomaitį, koalicijai vėl reikalingi balsai „iš šalies“. O kas ten likę? Visų pirmiausia — vadinamasis „dešimtukas“: keturi „valstiečiai“, du buvę tvarkiečiai, uošvis ir žentas iš „Mūsų Telšių“, viena liberalė ir vienas politinis emigrantas iš Darbo partijos. Algirdas Bacevičius su bendražygiu Martinu Leščiausku nepriklauso nei vienai, nei kitai stovyklai. Gal ir balsuos už A.Lukavičiaus ir K.Lečkausko atstatydinimą, tačiau kodėl turėtų balsuoti už M.Servos ir R.Adomaičio paskyrimą? Vadinasi, koalicijai belieka, jei nori būti tikra, kad viskas pavyks, su skaniu masalu kažką susižvejoti iš to vadinamojo „dešimtuko“.
Bet, reikia manyti, ir „dešimtukas“ nesnaudžia. Tik ar jis turi balsų žvejybai gardesnio masalo nei koalicija?

1 komentaras

Daugiau nekomentuojama.