„Nepriklausomai tyrimų laboratorijai“ — 10 metų

UAB „Nepriklausoma tyrimų laboratorija“ kolektyvas.

Šios sukakties proga kalbiname UAB „Nepriklausoma tyrimų laboratorija“ direktorę Rasą Buivydienę.

Algirdas Dačkevičius

— Glaustai palyginkite laboratorijos veiklos pokyčius per dešimtmetį.
— Žvelgdami atgal, nebūtume net įsivaizdavę, kur būsime šiandien. Iš mažos gamybinės laboratorijos tapome laboratorija, kuri gali lygiuotis su NMVRVI (Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas) ar UAB „Pieno tyrimai“.
Per šį dešimtmetį susidūrėme su daugybe iššūkių: vokiečių DAkkS akreditacija, perėjimas prie lietuviškos NAB akreditacijos, aplinkos akreditacija (nuotekos), užsakovų auditai ir, žinoma, pastarojo laikmečio pandemijos išbandymai.
Laboratorija nuolat ieško inovatyvių sprendimų, plėsdama ir tobulindama vykdomas veiklas, teikiamas paslaugas. Nuo stiklinės pipetės iki automatinio pritraukėjo, nuo stiklinio butirometro iki analizatoriaus, nuo 1 valandos užtrunkančio tyrimo iki 2 minučių ir t.t. žingsnis po žingsnio tobuliname atliekamų tyrimų kokybę, įrangą.
Per dešimt veiklos metų ne tik patobulinome teikiamas paslaugas užsakovams, bet ir mažiname daromą įtaką aplinkai, taip pat mažiname toksiškumą darbuotojams. Stengiamės pereiti prie tokių tyrimo metodų, kurie kuo mažiau savo reagentais ir kitomis sudedamosiomis dalimis įtakotų aplinką ar su tuo tyrimu dirbantį darbuotoją. Laboratorijoje įrengiamos šiuolaikiškos vėdinimo sistemos, ištraukiamosios-laminarinės spintos, kurios padeda saugoti tiek save, tiek ir aplinkinius.
— Kokie svarbiausi laboratorijos tikslai?
— Mūsų vizija: būti lyderiaujančia regiono laboratorija, teikiančia klientams novatoriškas ir aukštos kokybės tyrimų paslaugas savo veiklos srityje. Prisidėti prie saugesnio ir sveikesnio pasaulio, teikiant klientams aukštos kokybės tyrimų paslaugas. Kurti tvarią vertę akcininkams.
Ilgalaikiai tikslai:
1. Kompetencijos atitiktis LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimams;
2. Stiprinti laboratorijos pridėtinę vertę užsakovams, įsidiegiant ir plėtojant mokslinio lygio tyrimus;
3. Aktyviai įsitraukti į užsakovų keliamas problemas, kartu ieškant optimaliausio sprendimo.
— Kokios inovacijos pritaikytos laboratorijos darbe?
— Kaip ir minėjau, laboratorija nuolatos ieško aplinką ir darbuotojus tausojančių sprendimų bei naudoja modernią įrangą. Kaip pavyzdį galiu paminėti sudėties rodiklių nustatymą: anksčiau vien riebalų kiekio nustatymas užtrukdavo apie 1 valandą, druskos kiekio nustatymas — iki 2 valandų, baltymų kiekio nustatymui tekdavo skirti visą dieną. Šiuo metu visus šiuos tyrimus atliekame moderniu analizatoriumi, o tyrimas užtrunka iki 5 minučių.
Įmonė nuolat investuoja į mokymus, siekia kad darbuotojai tobulėtų, gilintų žinias ir jas optimaliai pritaikytų darbe.
— Kaip vertinama laboratorija Lietuvos ir užsienio kompetentingų specialistų, kontroliuojančių organizacijų požiūriu?
— Laboratorijos veikla kasmet yra stebima ir vertinama kontroliuojančių organizacijų kompetentingų specialistų. Galime pasidžiaugti, kad 2020 metais laboratorija pakartotinai akredituota standarto LST EN ISO 17025 atitikčiai Nacionalinio akreditacijos biuro kompetentingų specialistų. Nuo 2011 m. gegužės 3 d. laboratorija turi Aplinkos apsaugos agentūros leidimą atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus, nuo 2020 m. šis leidimas taip pat atnaujintas ir papildytas veikla — imti mėginius.
— Ar efektyviai bendradarbiaujama su užsakovais?
— Mūsų vienas iš tikslų — kuo efektyviau bendradarbiauti su užsakovais, teikti tik aukščiausio lygio, jų poreikius atitinkančias paslaugas.
— Ar laboratorijos teikiamomis paslaugomis naudojasi gyventojai?
— Žinoma, laboratorijos paslaugomis naudojasi ir gyventojai. Atliekame tiek pavienių ūkininkų pieno sudėties ir kokybės, tiek geriamojo vandens tyrimus. Laboratorijos žinomumas didėja, kasdien sulaukiame telefonų skambučių, tyrimų užklausimų. Tikimės tokių užklausimų sulaukti dar daugiau pavasarį, atlaisvinus karantino suvaržymus.
— Ar imlus Jūsų vadovaujamas kolektyvas naujovėms, kaip tobulėja jo darbuotojai?
— Kasdien džiaugiuosi savo kolektyvu, darbuotojai ne tik atsakingi, kruopštūs, bet tikri šios srities specialistai. Laborantės, mikrobiologės nuolat ieško optimaliausių užsakovui sprendimų būdų, kelia kvalifikaciją, dalyvauja tarplaboratoriniuose tyrimuose.
Žinoma, ne visas siūlomas naujoves darbuotojai priima iškart, bet kuo toliau, tuo inovacijos lengviau skinasi kelią mūsų veikloje. Laboratorijoje puikus mikroklimatas, tad su džiugesiu priimame naujus darbuotojus. Nuo šių metų sausio 1-osios mūsų kolektyvą papildė 8 darbuotojai „Šilutės Rambyne“. Tačiau gaila, kad Lietuvoje kuo toliau, tuo mažiau jauni žmonės renkasi tikslines specialybes, vis sunkiau rasti chemijos, mikrobiologijos specialistų.
— Kokie darbuotojai neatsiejami nuo švenčiamo laboratorijos dešimtmečio?
— Tikriausiai daug ko nebūtų pasiekta be akcininkų bei ilgametės buvusios laboratorijos direktorės Gražinos Norkevičienės žinių, išmintingų sprendimų bei tikėjimo kolektyvu. Neatsiejamos nuo prabėgusio dešimtmečio: laborantės Stanislava Binzienė, Rita Gineitytė, Elena Dapkienė, Alma Strimaitienė, Juzefa Tupikienė, Ilona Samoškienė, Vilija Bladžinauskaitė, Rasa Mažonienė, Birutė Jelinskienė, mikrobiologės Jolanta Jucienė, Zinaida Žutautienė, Židrutė Bumblienė, Alma Poškienė, terpių paruošėja Aida Gulbinienė, inžinierė chemikė Jolanta Bakutienė, taip pat ir kitos ilgametės darbuotojos.
— Ačiū už pokalbį.