Nutarę įsteigti premiją, pasiklydo tarp dviejų pušų

Birželio mėnesį Savivaldybės taryba nutarė įsteigti kultūros ir meno premiją. Kaip tarė, taip ir padarė: patvirtino premijos suteikimo nuostatus.

Alvydas Ivoncius

Premijų dydis adekvatus požiūriui į kūrėjus ar visuomenininkus
Nuostatuose rašoma: „Premijos skiriamos kasmet konkurso būdu Telšių rajono kultūros ir meno kūrėjams (asmenims, kolektyvams, kūrėjų grupėms) už ilgametę, miestui reikšmingą kultūrinę meninę veiklą ar paskutinių dvejų metų pasiekimus architektūros, bibliotekų ir muziejų veiklos, dailės, etnokultūros, fotografijos, kino, kraštotyros, kultūros paveldo, literatūros, muzikos, šokio, tarpdisciplininio meno, tautodailės, teatro ir kt. srityse“.
Kas toks „kt. sritys“, taip ir neaišku. Pavyzdžiui, ar galės į premiją pretenduoti kilnotojai barzda ar kitomis kūno dalimis: jei jau vienas socialdemokratas mano, kad tokie „rekordininkai“ verti socialdemokratiškos, sovietmečiu trenkiančios „garbės lentos“, tai kodėl jie neturėtų gauti premijos už nuopelnus „kt. srityje“? Nuostatuose rašoma, kad vienos premijos dydis — du tūkstančiai eurų. Kasmet būtų skiriamos dvi tokios premijos. Nedidelės išlaidos. Kur kas mažesnės nei už garsiuosius Imanto Motiejūno kompiuterius ir telefonus. Per dešimt metų būtų išleidžiama vos dvidešimt tūkstančių eurų — tikrai menka našta rajono biudžetui, palyginus su šimtus tūkstančių ar milijonus eurų siekiančiomis išlaidomis nežinia ką veikusioms ar veikiančioms kai kurioms viešosioms įstaigoms išlaikyti, privačioms ūkininkų žemėms melioruoti ar privačiam krepšinio klubui remti. Premijos dydis sykiu nusako ir tai, kaip vietos politikai vertina meno, kultūros, architektūros, bibliotekų bei kitų nuostatuose paminėtų ir nepaminėtų sričių reikšmę rajonui ir jam nusipelniusius asmenis, kurie tikriausiai dėl savo visuomeninės ar individualios, bet rajonui reikšmingos veiklos, neretai išpurto savo pinigines, o ką jau kalbėti apie skirtą laiką, už kurį negauna atlygio.
Pagal nuostatus, premija tam pačiam asmeniui pakartotinai gali būti skiriama ne anksčiau kaip po 5 metų nuo Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo skirti premiją dienos. Kandidatus premijai gauti vertins ir atrinks Kultūros ir meno taryba. Kandidatus galės siūlyti kas tik nori, bet ne daugiau trijų asmenų.

Daugiau skaitykite „Kalvotojoje Žemaitijoje“ Nr. 55 (10367)